Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dolice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tytuł Data publikacji
„Przebudowa drogi Strzebielewo-Kurcewo i Dolice-Bralęcin w Gminie Dolice”
Termin składania ofert: 2024-05-31 10:00
2024-05-16 11:48:45
„Dostawa i montaż zewnętrznej trybuny na stadion sportowy w Dolicach”
Minął termin składania ofert
2024-04-30 13:10:04
„Przebudowa drogi dz. nr 4, 6/1 i 14 Ziemomyśl A”
Minął termin składania ofert
2024-04-24 12:40:21
„Dostawa i montaż zewnętrznej trybuny na stadion sportowy w Dolicach”
Minął termin składania ofert
2024-04-19 13:33:00
„Sukcesywna dostawa paliwa - oleju napędowego ON dla Gminy Dolice w 2024 roku”
Minął termin składania ofert
2023-12-28 07:47:35
„Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Boguszyce w procedurze zaprojektuj i wybuduj”
Minął termin składania ofert
2023-12-07 14:41:47
Sukcesywna dostawa paliwa - oleju napędowego ON dla Gminy Dolice, w okresie 12 miesięcy
Minął termin składania ofert
2023-12-05 13:52:00
,,Dostawa paliw płynnych - benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Dolice w 2024 roku”
Minął termin składania ofert
2023-12-04 12:06:51
Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2023-11-29 13:48:45
„Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Boguszyce w procedurze zaprojektuj i wybuduj”
Minął termin składania ofert
2023-11-03 12:52:51
,,Przebudowa drogi Szemielino-Żalęcino" w procedurze zaprojektuj i wybuduj
Minął termin składania ofert
2023-10-19 11:19:03
„Remont przepustu w ciągu drogi gminnej 540009Z m. Warszyn”
Minął termin składania ofert
2023-08-18 12:47:28
Dowóz i odwóz do szkół uczniów oraz przedszkoli z terenu Gminy Dolice, w roku szkolnym 2023/2024.
Minął termin składania ofert
2023-07-21 13:10:00
Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół oraz przedszkola na terenie Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2023-07-20 12:24:29
Remont przepustu w ciągu drogi gminnej 540009Z m. Warszyn
Minął termin składania ofert
2023-07-03 11:28:31
Przebudowa drogi gminnej 540053Z ul. Kolonia w m. Dolice
Minął termin składania ofert
2023-06-07 11:41:39
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kolonia w m. Dolice
Minął termin składania ofert
2023-05-17 15:06:06
Przebudowa drogi dz. geod. nr 220 obręb Rzeplino
Minął termin składania ofert
2023-05-11 11:59:26
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2023-03-15 13:43:04
Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości: Przewłoki, Strzebielewo, Bralęcin i Lipka.
Minął termin składania ofert
2023-03-13 15:15:47
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montażem zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia , oświetlenia i utwardzenia terenu dz. nr 218/4 Dolice.
Minął termin składania ofert
2023-03-02 13:50:58
Przebudowa dróg oraz przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w gm. Dolice
Minął termin składania ofert
2023-02-14 12:27:24
Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2022-12-09 11:00:00
Sukcesywna dostawa paliwa - oleju napędowego ON dla Gminy Dolice, w okresie 12 miesięcy
Minął termin składania ofert
2022-12-08 08:50:00
Dostawa paliw płynnych: benzyny bezołowiowej oraz innych płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2022-12-07 08:00:00
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ,,ZIELONA KRAINA” W DOLICACH
Minął termin składania ofert
2022-11-03 11:32:05
Przebudowa stadionu - ETAP II Przebudowa i rozbudowa budynku szatni sportowej, wymiana zasilania elektroenergetycznego, wykonanie instalacji nawadniania murawy boiska, ciągi piesze w obrębie dz. nr 1274, na stadionie sportowym w miejscowości Dolice, Gm. Dolice
Minął termin składania ofert
2022-10-06 09:40:00
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli na terenie Gminy Dolice, w roku szkolnym 2022/2023.
Minął termin składania ofert
2022-09-02 12:41:20
Dowóz i odwóz do szkół oraz przedszkoli, uczniów z terenu Gminy Dolice w roku szkolnym 2022/2023 – II.
Minął termin składania ofert
2022-08-18 13:24:35
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli na terenie Gminy Dolice, w roku szkolnym 2022/2023.
Minął termin składania ofert
2022-08-18 10:59:51
Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Dolice
Minął termin składania ofert
2022-08-16 11:39:09
Dowóz i odwóz do szkół oraz przedszkoli, uczniów z terenu Gminy Dolice w roku szkolnym 2022/2023.
Minął termin składania ofert
2022-08-09 08:35:08
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY DOLICE.
Minął termin składania ofert
2022-08-03 11:21:14
Dostawa używanego autobusu międzymiastowego do przewozu uczniów na terenie Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2022-07-29 07:58:13
Przebudowa parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu wydzielenia dwóch mieszkań chronionych
Minął termin składania ofert
2022-07-19 07:55:03
Przebudowa drogi dz. geod. nr 45/3 Kolin
Minął termin składania ofert
2022-07-19 07:52:58
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY DOLICE
Minął termin składania ofert
2022-07-12 10:45:24
Przebudowa parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu wydzielenia dwóch mieszkań chronionych
Minął termin składania ofert
2022-07-01 08:00:00
,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (busa) przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim dla Gminy Dolice, w ramach środków uzyskanych z nagrody w konkursie Narodowego Programu Szczepień ,,Rosnąca Odporność".
Minął termin składania ofert
2022-06-15 13:35:05
„Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w miejscowości Dolice, Gmina Dolice, w procedurze zaprojektuj i wybuduj”.
Minął termin składania ofert
2022-06-14 11:28:42
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów dz. geod. nr 111, Gmina Dolice, w procedurze zaprojektuj i wybuduj
Minął termin składania ofert
2022-03-22 11:19:07
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Dolice dz. geod. nr 218/4, Gmina Dolice, w procedurze zprojektuj i wybuduj.
Minął termin składania ofert
2022-02-25 11:23:06
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów dz. geod. nr 111, Gmina Dolice, w procedurze zaprojektuj i wybuduj
Minął termin składania ofert
2022-02-17 11:41:07
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów dz. geod. nr 111, Gmina Dolice, w procedurze zaprojektuj i wybuduj.
Minął termin składania ofert
2022-01-20 16:20:00
Dostawa paliw płynnych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz innych płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Gminy Dolice.
Minął termin składania ofert
2021-11-12 10:07:49
DOSTAWA (sprzedaż) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO.
Minął termin składania ofert
2021-09-21 09:03:17