Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dolice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Dolice. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12

Imię i nazwisko Głos
ZBIGNIEW BŁASZCZYK za
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
MAREK KULETA za
DARIUSZ KULIGOWSKI za
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ za
MARIAN OBER za
ŁUKASZ SERAFIN za
BARBARA STOŁECKA za
JANUSZ WIKLAK za
MARIOLA ZIOMEK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 30-03-2023


Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dolice w 2022 roku. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
ZBIGNIEW BŁASZCZYK za
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
MAREK KULETA za
DARIUSZ KULIGOWSKI za
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ za
MARIAN OBER za
ŁUKASZ SERAFIN za
BARBARA STOŁECKA za
JANUSZ WIKLAK za
MARIOLA ZIOMEK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 30-03-2023


Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dolice za rok 2022. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
ZBIGNIEW BŁASZCZYK za
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
MAREK KULETA za
DARIUSZ KULIGOWSKI za
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ za
MARIAN OBER za
ŁUKASZ SERAFIN za
BARBARA STOŁECKA za
JANUSZ WIKLAK za
MARIOLA ZIOMEK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 30-03-2023


Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach za 2022 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
ZBIGNIEW BŁASZCZYK za
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
DARIUSZ KULIGOWSKI za
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ za
MARIAN OBER za
ŁUKASZ SERAFIN za
BARBARA STOŁECKA za
JANUSZ WIKLAK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 30-03-2023


Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na 2023 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
ZBIGNIEW BŁASZCZYK za
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
DARIUSZ KULIGOWSKI za
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ za
MARIAN OBER za
ŁUKASZ SERAFIN za
BARBARA STOŁECKA za
JANUSZ WIKLAK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 30-03-2023


Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2023-2037. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
ZBIGNIEW BŁASZCZYK za
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
DARIUSZ KULIGOWSKI za
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ za
MARIAN OBER za
ŁUKASZ SERAFIN za
BARBARA STOŁECKA za
JANUSZ WIKLAK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 30-03-2023


Sprawozdanie za 2022 r. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dolice na lata 2021-2024. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
ZBIGNIEW BŁASZCZYK za
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
DARIUSZ KULIGOWSKI za
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ za
MARIAN OBER za
ŁUKASZ SERAFIN za
BARBARA STOŁECKA za
JANUSZ WIKLAK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 30-03-2023


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2022 r. z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dolice na lata 2022-2024. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
ZBIGNIEW BŁASZCZYK za
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
DARIUSZ KULIGOWSKI za
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ za
MARIAN OBER za
ŁUKASZ SERAFIN za
BARBARA STOŁECKA za
JANUSZ WIKLAK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 30-03-2023


Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
ZBIGNIEW BŁASZCZYK za
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
DARIUSZ KULIGOWSKI za
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ za
MARIAN OBER za
ŁUKASZ SERAFIN za
BARBARA STOŁECKA za
JANUSZ WIKLAK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 30-03-2023


Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobropolu Pyrzyckim o niepełnej strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I – III w Szkołę Filialną organizacyjnie podporządkowaną Szkole Podstawowej w Dolicach oraz przekształcenia oddziałów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Dobropolu Pyrzyckim w oddziały przedszkolne działające przy Szkole Filialnej w Dobropolu Pyrzyckim. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 0 0

Imię i nazwisko Głos
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ za
MARIAN OBER za
ŁUKASZ SERAFIN za
BARBARA STOŁECKA za
JANUSZ WIKLAK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 30-03-2023


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - część działki nr 34/1 położonej w obrębie Żalęcino, gmina Dolice. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 0 0

Imię i nazwisko Głos
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ za
MARIAN OBER za
ŁUKASZ SERAFIN za
BARBARA STOŁECKA za
JANUSZ WIKLAK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 30-03-2023


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - część działki nr 575 położonej w obrębie Kolin, gmina Dolice. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 0 0

Imię i nazwisko Głos
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ za
MARIAN OBER za
ŁUKASZ SERAFIN za
BARBARA STOŁECKA za
JANUSZ WIKLAK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 30-03-2023


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - część działki nr 1279/3 położonej w obrębie Dolice, gmina Dolice. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 0 0

Imię i nazwisko Głos
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ za
MARIAN OBER za
ŁUKASZ SERAFIN za
BARBARA STOŁECKA za
JANUSZ WIKLAK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 30-03-2023


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – dz. nr 103 i dz. nr 106 w miejscowości Warszyn. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 0 0

Imię i nazwisko Głos
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ za
MARIAN OBER za
ŁUKASZ SERAFIN za
BARBARA STOŁECKA za
JANUSZ WIKLAK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 30-03-2023


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – dz. nr 685/6 i dz. nr 1293/10 w miejscowości Dolice. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 0 0

Imię i nazwisko Głos
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ za
MARIAN OBER za
ŁUKASZ SERAFIN za
BARBARA STOŁECKA za
JANUSZ WIKLAK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 30-03-2023