Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dolice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rok 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 105/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 19.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na dwóch członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w I otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - ,,Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2024 r.” 2023-12-19 13:18:44
Zarządzenie Nr 104/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 5/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Dolice. 2024-01-05 11:56:53
Zarządzenie Nr 103/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 15.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu Gmimny Dolice w 2024 roku 2023-12-18 15:40:09
Zarządzenia Nr 102/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budzetu gminy w 2023 r. 2023-12-22 10:45:56
Zarządzenia Nr 100/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu osobowego marki Volkswagen Caddy o nr rej. ZST 9188A 2023-12-08 12:29:06
Zarządzenia Nr 99/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępnośći 2023-12-08 12:26:18
Zarządzenia Nr 98/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budzetu gminy w 2023 r. 2023-12-22 10:44:01
Zarządzenia Nr 97/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia zmian budżetu gminy w 2023 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr LVIII/569/23 z dnia 30 listopada 2023 r. 2023-12-08 12:23:09
Zarządzenia Nr 96/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2023-12-08 12:31:05
Zarządzenie Nr 95/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Dolice 2023-11-24 11:28:25
Zarządzenie Nr 94/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Dolice 2023-11-24 11:26:35
Zarządzenie Nr 93/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-11-24 11:24:08
Zarządzenie Nr 92/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2023 r. oraz ustalenia planu finansowgo do zmian budżetu gminy Uchwały Rady Gminy Dolice Nr LVII/556/23 z dnia 9 listopada 2023 r. 2023-11-24 11:21:17
Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 6 kistopada 2023 r. w sprawie czynszu dzierżawnego za każdy dzień użytkowania stanowiska handlowego 2023-11-24 11:17:51
Zarządzenie Nr 90/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-11-24 11:15:00
Zarządzenie Nr 89/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ustalenia przerwy w funkcjonowaniu Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Rzeplinie i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w roku szkolnym 2023/2024 2023-11-02 12:25:49
Zarządzenie Nr 88/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ustalenia przerwy w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dolicach w roku szkolnym 2023/2024 2023-11-02 12:23:10
Zarządzenie Nr 87/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolachb działających an terenie Gminy Dolice na rok 2023 2023-11-24 11:10:38
Zarządzenie Nr 86/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowgo budżetu gminy w 2023 r. 2023-11-02 12:19:11
Zarządzenie Nr 85A/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 16.10.2023 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielanych przez Gminę Dolice. 2024-02-28 14:56:31
Zarządzenie Nr 85/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 6 października 2023 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żalęcino 2023-11-02 12:15:49
Zarządzenie Nr 84/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 6 października 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowgo budżetu gminy w 2023 r. 2023-11-02 12:11:52
Zarządzenie Nr 83/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2023 r. oraz ustalenia planu finansowgo do zmian budżetu gminy Uchwały Rady Gminy Dolice Nr LVI/547/23 z dnia 5 października 2023 r. 2023-11-02 12:08:48
Zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 2 października 2023 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolice 2023-10-05 11:52:20
Zarządzenie Nr 80/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2023-11-02 12:01:30
Zarządzenie Nr 79/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2023-11-02 11:59:22
Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 26 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników do pobierania zaliczek 2023-11-02 11:57:31
Zarządzenie Nr 77/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 22 września 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-11-02 11:48:31
Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 12 września 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-11-02 11:41:01
Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 11 września 2023 r. w sprawie ustalenia przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola Publicznego ,,Zielona Kraina" w Dolicach w roku szkolnym 2023/2024 2023-11-02 11:38:41
Zarządzenia Nr 72/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wszczęcia procedury konsultacji likwidacji filii bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach oraz zmiany statutu w zakresie likwidacji filii bibliotecznych. 2023-09-11 14:45:08
Zarządzenie Nr 71/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów powszechnych 2023-11-02 11:35:53
Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej zarządzonych na dzień 15 sierpnia 2023 r. 2023-11-02 11:19:29
Zarządzenie Nr 69/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-09-18 09:45:30
Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2023 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy Uchwały Rady Gmniny w Dolicach Ne LV/535/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. 2023-11-02 11:10:25
Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia stawek za wynajem pojazdów stanowiących własność Gminy Dolice. 2023-08-29 12:36:36
Zarządzenia Nr 65/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. 2023-09-15 14:37:39
Zarządzenia Nr 63/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. 2023-09-15 14:39:42
Zarządzenia Nr 62/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. 2023-09-15 14:45:21
Zarządzenie Nr 61/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu wyznaczonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-22 08:50:15
Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-09-18 09:52:57
Zarządzenia Nr 59/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-09-18 10:00:11
Zarządzenia Nr 58/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-09-18 10:01:20
Zarządzenia Nr 57/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. 2023-09-18 10:03:47
Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-09-18 10:05:47
Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży autobusu szkolnego marki MAN. 2023-07-06 07:50:07
Zarządzenie Nr 53B/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2023-2037. 2023-09-18 10:34:40
Zarządzenie Nr 53A/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-09-18 11:14:20
Zarządzenie Nr 53/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-09-18 10:17:39
Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-09-18 11:18:21
Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2023 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy Uchwały Rady Gminy Nr LIV/522/23 z dnia 25 maja 2023 r. 2023-09-18 11:21:46
Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Dolice. 2023-06-29 12:28:56
Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i pozostaych srodków trwałych będących na stanie Szkoły Podstawowej w Dobropolu Pyrzyckim 2023-11-02 10:35:59
Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego ,,Zielona Kraina" w Dolicach. 2023-06-15 14:55:42
Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego ,,Zielona Kraina" w Dolicach. 2023-06-15 14:51:45
Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dolice. 2023-06-15 14:53:51
Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-10-30 14:27:00
Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Dolicach 2023-11-02 10:33:28
Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży autobusu szkolnego marki Man. 2023-06-02 08:39:03
Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-10-30 14:31:37
Zarządzenia Nr 41/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2023 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr LIII/516/23 z dnia 25 maja 2023 r. 2023-11-02 10:25:53
Zarządzenia Nr 40/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola 2023-11-02 10:17:10
Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia mężczyzn podlegających kwalifikacji wojskowej do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Stargardzie. 2023-05-22 09:19:37
Zarządzenia Nr 38/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93A/2016 w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy w Dolicach środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 2023-11-02 09:33:37
Zarządzenia Nr 37/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zminy Zarządzenia nr 136/2022 z dnia 30.12.2022 r. dotyczacego udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach do wykonywania czynności związanych z organizacjąprac społecznie użytecznych 2023-11-02 09:22:17
Zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznym przedszkolach działających na terenie Gminy Dolice na rok 2023. 2023-11-02 09:14:52
Zarządzenie Nr 35A/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia przedmiotu umów zawieranych przez Gminę Dolice których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2023-06-29 12:25:00
Zarządzenia Nr 34/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2023 Wójtqa Gminy Dolice z dnia 07.02.2023 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz wprowadzenia regulaminu organizacji i zasad ich funkcjonowania 2023-11-02 09:07:24
Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2023-06-29 12:20:24
Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-11-02 09:04:24
Zarządzenia Nr 32/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2023 r. ora ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr LII/505/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. 2023-11-02 09:01:37
Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 20.04.2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży autobusu szkolnego marki Man. 2023-04-20 13:20:36
Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-10-30 15:25:57
Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 31.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego: „Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2023 roku ”. 2023-03-31 09:29:52
Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 15.03.2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży autobusu szkolnego marki Man. 2023-03-23 08:50:15
Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-10-30 14:34:29
Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 14.03.2023 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Dolice w latach 2023 - 2025. 2023-03-24 14:38:48
Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 14.03.2023 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na dwóch członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w III otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - ,,Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2023 r.” 2023-03-14 10:48:38
Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 10 marca 2023 r. w sprawien zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Dolice 2023-10-30 15:23:27
Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 10.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu Gminy Dolice w 2023 roku. 2023-03-10 14:38:31
Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 03.03.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 02.02.2023 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. 2023-06-06 15:01:56
Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 28.02.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-06-06 14:52:48
Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy Ichwałóy Radyn Gminy Dolice Nr L/487/23 z dnia 28 lutego 2023 r. 2023-10-30 14:43:33
Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 28.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego: „Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2023 roku ”. 2023-02-28 13:03:25
Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 10.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na dwóch członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - ,,Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2023 2023-02-10 11:02:37
Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 09.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu Gminy Dolice w 2023 roku. 2023-02-10 11:24:44
Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 07.02.2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy autobusu szkolnego marki MAN 2023-02-09 09:58:00
Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 07.02.2023 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz wprowadzenia regulaminu organizacji i zasad ich funkcjonowania. 2023-06-06 14:14:59
Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 02.02.2023 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. 2023-02-10 11:47:27
Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 31.01.2023 r.w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dolice 2023-01-31 16:40:31
Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Dolice zdnia 31.01.2023r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dolice 2023-01-31 16:36:04
Zarządzenie Nr 9A/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielanych przez Gminę Dolice. 2023-05-24 13:50:05
Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 27.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-02-10 11:49:45
Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 24.01.2023 r.z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego: „Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2023 roku ” 2023-01-24 14:52:21
Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 18.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej o podstawowej kwocie dotacji. 2023-06-06 14:09:20
Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 13.01.2023 r. w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Dolice. 2023-01-16 08:03:51
Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 05.01.2023 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na dwóch członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w I otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - ,,Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2023 r.” 2023-01-05 14:44:17
Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 05.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu Gminy Dolice w 2023 roku. 2023-01-05 14:36:17
Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 04.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-02-10 11:54:14
Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 03.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2023 r. 2023-02-10 12:00:16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karina Królikowska

Data wytworzenia:
05 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Karina Królikowska

Data publikacji:
05 sty 2023, godz. 14:37

Osoba aktualizująca informacje

Karina Królikowska

Data aktualizacji:
05 sty 2023, godz. 14:37