Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dolice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rachunki bankowe do obsługi Gminy i jej jednostek organizacyjnych

Rachunki bankowe do obsługi Gminy i jej jednostek organizacyjnych

-13 9387 1026 2607 2036 2000 0150 – rachunek bankowy służy do wpłat podatków : transportowy, umów cywilno-prawnych, karty podatkowej, rozliczeń z Urzędem Skarbowym z podatku VAT, dotacji, subwencji

UWAGA !!!

Do wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (zobowiązania podatkowego) każdy podatnik posiada indywidualny rachunek bankowy wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej.

-84 9387 1026 2607 2036 2000 0230 – służy do obsługi Urzędu Gminy jako jednostki organizacyjnej Gminy, z którego przekazywane są dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach, Gminnego Centrum Kultury w Dolicach, dotacje konserwacji zabytków, dotacje do Klubów Sportowych z gminy Dolice, porozumień między jednostkami organizacyjnymi, zajęcie pasa drogowego, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, służebność gruntowa, czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawy, sprzedaż lokali, mieszkań, wykup gruntu oraz wydatki bieżące Urzędu Gminy w Dolicach,

 -73 9387 1026 2607 2036 2000 0040 –wpłaty wadia  prowadzonych przetargów (wykonanie robót budowlanych, usług), zabezpieczenie należytego wykonania umów, kaucje, sum do wyjaśnienia prowadzone przez Urząd Gminy,

-94 9387 1026 2607 2036 2000 0050 – rachunek Szkoły Podstawowej w Dolicach-służy do wpłat za wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, do ewidencji  wydatków Szkoły Podstawowej w Dolicach,

-39 9387 1026 2607 2036 2000 0070 – rachunek Szkoły Podstawowej w Dobropolu –służy do ewidencji wydatków Szkoły Podstawowej w Dobropolu,

-81 9387 1026 2607 2036 2000 0090- rachunek Szkoły Podstawowej w Rzeplinie – służy do rozrachunków Szkoły Podstawowej w Rzeplinie,

-26 9387 1026 2607 2036 2000 0110 – rachunek Szkoły Podstawowej w Sądowie – służy do rozrachunków Szkoły Podstawowej w Sądowie,

-68 9387 1026 2607 2036 2000 0130 – rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach – służy do obsługi zwrotów nienależnie pobranych świadczeń socjalnych, wpłat za usługi opiekuńcze, oraz  wypłat świadczeń socjalnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach,

-55 9387 1026 2607 2036 2000 0170- rachunek zwrotu nienależnie pobranego Funduszu Alimentacyjnego , świadczenia rodzinnego zwracanego przez podopiecznych jak również zwracane przez Komornika-rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach.

-34 9387 1026 2607 2036 2000 0160 – rachunek bankowy Urzędu Gminy do obsługi wypłat dla przedsiębiorców szkolących młodocianych(kształcenie młodocianych),

-52 9387 1026 2607 2036 2000 0030 – rachunek bankowy do obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy(ZFŚS Urzędu Gminy),

-18 9387 1026 2607 2036 2000 0060 – rachunek bankowy do obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Dolicach(ZFŚS Sp. Dolice),

-60 9387 1026 2607 2036 2000 0080 - rachunek bankowy do obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Dobropolu (ZFŚS Sp. Dobropole),

-05 9387 1026 2607 2036 2000 0100 - rachunek bankowy do obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Rzeplinie (ZFŚS Sp. Rzeplino),

-47 9387 1026 2607 2036 2000 0120 - rachunek bankowy do obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Sądowie (ZFŚS Sp. Sądów),

-89 9387 1026 2607 2036 2000 0140 - rachunek bankowy do obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach (ZFŚS GOPS Dolice),

-08 9387 1026 2607 2036 2000 0240 – rachunek bankowy do obsługi wydatków Inwestycji prowadzonych przez Gminę Dolice,

-10 9387 1026 2607 2036 2000 0010 – rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających przyjętych Uchwała Rady Gminy w Dolicach(Subkonto Urzędu Gminy),

-76 9387 1026 2607 2036 2000 0180 – rachunek bankowy do obsługi inwestycji ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych ,

-42 9387 1026 2607 2036 2000 0210 – rachunek bankowy do obsługi inwestycji prowadzonych przez Gminę Dolice ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

-29 9387 1026 2607 2036 2000 0250 – rachunek bankowy do ewidencji poniesionych wydatków na „Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2” refundowane z budżetu Państwa,

-50 9387 1026 2607 2036 2000 0260 – rachunek bankowy do obsługi  Fundusz rozwoju przewozów autobusowych,

-38 9387 1026 2605 9460 2000 0050 – rachunek bankowy do obsługi zadania finansowanego przez Budżet Państwa prowadzonym przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach- OPIEKA WYTCHNIENIOWA

-63 9387 1026 2607 2036 2000 0220 – rachunek bankowy do obsługi projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pod nazwą Podniesienie kompetencji cyfrowej mieszkańców woj. wilk. i zachodniopomorskiego”,

-97 9387 1026 2607 2036 2000 0190 – rachunek bankowy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Rewitalizacja Centrum Dolic”,

-21 9387 1026 2607 2036 2000 0200 – rachunek bankowy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – zaliczka w banku Gospodarstwa Krajowego – zaliczka na zapłatę faktur wystawionych przez wykonawcę inwestycji „Rewitalizacja Centrum Dolic”.

Do obsługi zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tj.: „Rewitalizacja Centrum Dolic” wymagane jest prowadzenie dwóch rachunków bankowych.

Rachunki Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych prowadzone są przez BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ ODDZIAŁ W DOLICACH.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Super Admin

Data wytworzenia:
19 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
19 mar 2021, godz. 11:20

Osoba aktualizująca informacje

Katarzyna Przebieracz

Data aktualizacji:
21 maj 2024, godz. 11:02