Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dolice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Oferta Gminnego Ludowego Klubu Sportowego ,,UNIA" Dolice na realizację zadania publicznego. 2021-09-14 10:28:31
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego. 2021-09-14 10:22:28
Oferta Stowarzyszenia "GRYFERSI"- " na realizację zadania publicznego ,,KREMZEWO - Brama Czasu 2021" 2021-06-02 13:22:03
Raport z realizacji ,,Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020". 2021-05-31 13:22:37
Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego 2021-04-30 11:14:26
Oferta Stowarzyszenia "GRYFERSI"- " na realizację zadania publicznego ,,KREMZEWO - Brama Czasu 2020" 2020-06-17 15:08:29
Raport z realizacji "Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" 2020-05-26 14:09:59
Oferta Gminnego Ludowego Klubu Sportowego ,,UNIA" na realizację zadania - Funkcjonowanie sportu - UNIA II - B KLASA jesień 2019. 2019-08-23 15:14:13
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i pomocy publicznej 2018 rok 2019-06-25 13:03:22
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i pomocy publicznej 2018 rok (2) 2019-06-25 13:00:00
Oferta Stowarzyszenia ,,GRYFERSI? na realizację zadania publicznego? ,,KREMZEWO - Brama Czasu 2019?. 2019-05-31 14:38:10
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i pomocy publicznej 2019-05-31 14:02:24
Gminny Komisarz Spisowy Lider Gminny 2011-06-30 10:30:56
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej, któ rym udzielono ulg 2011-05-20 08:06:22
wykaz osób fizycznych i prawnych, które otrzymały zwrot podatku 2011-05-09 10:03:44
Powszechny Spis Rolny w 2010 2010-06-09 12:58:03
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-05-27 10:26:55
Ogłoszenie wyników z zakresu kultury fizycznej i sportu II nabór 2012-08-01 15:07:31
Utrzymanie czystości i porządku 2011-12-30 11:24:17
Ogłoszenie wyników z zakresu kultury fizycznej i sportu 2012-08-01 15:04:37
Wójt Gminy Dolice ogłasza konkurs 2012-02-08 14:28:05
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy de minimis w 2011 roku 2012-02-15 10:56:48
Wykaz osób które otrzymały zwrot podatku akcyzowego za 2011rok 2012-02-21 11:05:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2012-08-01 19:14:17
Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu 2012-09-19 15:12:10
Wykaz nieruchomości w Rzeplinie przeznaczonych do sprzedaży 2012-09-28 11:38:27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów 2012-10-12 14:48:30
Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 2012-11-21 13:28:31
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice 2013-01-07 10:55:27
WÓJT GMINY DOLICE informuje, że w Urzędzie Gminy Dolice został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy 2013-02-05 11:30:37
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych z Pomietowa na realizację zadania publicznego 2013-02-25 10:47:52
Oferta Stowarzyszenia "Uwierzyć w siebie" na realizację zadania publicznego 2013-03-11 12:28:38
Oferta Stowarzyszenia "Nie ma mocnych" z Rzeplina na realizację zadania publicznego 2013-04-25 12:31:59
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2013-04-30 08:29:10
Ogłoszenie - zmiana ustawy o ewidencji ludności 2013-06-03 12:13:41
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego 2013-06-13 13:22:17
Wykaz osób fizycznych i prawnych, które otrzymały zwrot podatku akcyzowego w 2012 r. 2013-06-21 14:40:51
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy de minimis w 2012 r. 2013-06-21 14:50:54
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego 2013-09-06 22:07:21
Oferta GLKS Unia Dolice na realizację zadania publicznego 2013-09-06 22:20:06
Oferta GLKS Unia Dolice na realizację zadania publicznego 2013-10-18 15:01:42
Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-11-08 09:39:06
Oferta GLKS Unia Dolice na realizację zadania publicznego 2013-12-27 14:21:10
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych z Pomietowa na realizację zadania publicznego 2014-01-09 13:49:32
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2014 r. 2014-01-14 12:40:59
Oferta Stowarzyszenia "Nie ma mocnych" z Rzeplina na realizację zadania publicznego 2014-03-24 09:41:04
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej w Pomietowie 2014-03-28 13:03:30
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Sądowie 2014-05-06 15:54:00
Oferta GLKS "Unia" na realizację zadania publicznego 2014-06-11 09:54:52
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego 2014-06-11 10:52:41
Wykaz osób fizycznych i prawnych, które otrzymały zwrot podatku akcyzowego w 2013 roku 2014-06-27 23:33:15
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy de minimis w 2013 roku 2014-06-27 23:36:42
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w 2013 r. 2014-06-27 23:40:15
Oferta Klubu Sportowego "Jedność" na realizację zadania publicznego 2014-08-18 21:52:58
Oferta GLKS "Unia" na realizację zadania publicznego 2014-08-18 21:52:33
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - turnieje piłkarskie 2014-10-28 15:43:42
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - prowadzenie świetlicy 2014-10-28 15:43:26
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - mobilny teatr 2014-10-29 14:52:40
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dolice do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 2014-10-30 22:38:59
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 r. 2014-12-17 14:10:58
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego 2015-01-09 08:54:48
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy 2015-01-23 14:01:59
Ogłoszenie 2015-02-12 09:57:56
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Dolice do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 2015-02-10 14:36:59
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej 2015-03-30 15:44:12
Ogłoszenie Wójta Gminy o spisie wyborców 2015-04-16 12:33:15
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie konsultowania aktów prawa miejscowego 2015-03-30 15:46:38
Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej Wójta Gminy za 2014r. 2015-04-21 12:23:29
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok" 2015-05-07 09:15:22
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - festyn rodzinny 2015-05-08 14:59:44
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany "Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dolicach" 2015-05-21 08:22:45
Oferta Stowarzyszenia "Nie ma mocnych" na realizację zadania publicznego - happening 2015-05-29 08:52:58
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego - "Kremzewo-Brama Czasu 2015" 2015-05-30 22:00:59
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy 2015-09-16 14:38:16
Komunikat dot. ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dolice" 2015-09-17 09:41:05
Oferta GLKS "UNIA" na realizację zadania publicznego - prowadzenie drużyn młodzików 2015-09-16 14:41:02
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 2015-11-03 09:00:48
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - turnieje piłkarskie 2015-11-04 14:42:35
Oferta Stowarzyszenia "BIALI" Sądów - zakup sprzętu sportowego 2015-11-05 12:29:51
Konsultacje projektu "Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2015-2025" 2015-12-11 21:44:37
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 r. 2015-12-21 15:40:18
Oferta GLKS "Unia" na realizację zadania publicznego - "Sportowa zima Gminy Dolice" 2016-01-08 21:31:28
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych - Prowadzenie świetlicy w Pomietowie 2016-01-08 21:39:58
Konsultacje projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dolice na lata 2016-2020" 2016-03-11 16:07:40
Konsultacje projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dolice 2016-05-06 08:53:51
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" 2016-05-11 12:56:13
Oferta GLKS "UNIA" na realizację zadania publicznego - I Międzynarodowy Festiwal Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dolice 2016-05-13 15:31:42
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego - "KREMZEWO Brama Czasu 2016" 2016-05-24 15:10:11
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku 2016-05-25 15:14:42
Oferta Klubu Sportowego "JEDNOŚĆ" na realizację zadania publicznego - "Integracja poprzez piłkę" 2016-06-14 14:00:35
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w II połowie 2016 roku 2016-07-22 12:35:45
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - "Pogodna Jesień w Pomietowie" 2016-10-03 13:30:18
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 2016-10-12 09:54:40
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - turnieje piłkarskie 2016-11-17 15:03:10
Otwarty konkurs ofert na funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2017 r. 2016-12-16 15:12:49
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych - Prowadzenie świetlicy w Pomietowie 2017-01-25 17:37:51
Oferta Stowarzyszenia "Nie ma mocnych" na realizację zadania publicznego - Organizowanie zajęć sportowych w Rzeplinie 2017-03-09 13:55:19
Raport z realizacji "Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2017-05-29 09:30:09
Oferta Stowarzyszenia "GRYFERSI" na realizację zadania publicznego - "KREMZEWO - Brama Czasu 2017" 2017-06-06 15:12:31
Oferta Klubu Sportowego "PIAST" na realizację zadania publicznego - drużyna juniorów 2017-09-14 13:56:07
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 2017-10-04 09:17:18
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - zajęcia w świetlicy 2017-10-11 13:43:24
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" na realizację zadania publicznego - wydawanie żywności 2017-11-10 08:41:53
Konsultacje dotyczące nazw nowych ulic w Dolicach 2017-11-21 14:47:27
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 r. 2017-12-05 10:57:07
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2018 roku 2017-12-07 14:56:52
Raport z konsultacji dotyczących nazw nowych ulic w Dolicach 2017-12-12 12:04:20
Oferta Stowarzyszenia "BIALI" Sądów - utworzenie dziecięcej drużyny piłkarskiej 2017-12-13 13:57:31
II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku 2018-01-12 12:02:44
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy 2018-01-29 13:27:39
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" na realizację zadania publicznego - wydawanie żywności 2018-02-13 15:38:21
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego - turniej FIFA 2018-03-09 15:26:04
Oferta Stowarzyszenia "Gryfersi" na realizację zadania publicznego - "KREMZEWO - Brama Czasu 2018" 2018-06-05 15:49:29
Oferta GLKS "UNIA" na realizację zadania publicznego - reprezentacja Gminy w Darta 2018-06-07 13:57:11
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg na zasadach i w trybie określonych Uchwałą Nr XXXIV/340/10 Rady Gminy Dolice 2018-06-08 15:27:35
KONSULTACJE w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych na terenie Gminy Dolice oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dolice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Dolice. 2018-07-13 13:03:58
Oferta GLKS "UNIA" na realizację zadania publicznego - Dolicka Liga Darta 2018 2018-09-10 13:56:57
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy 2018-09-11 15:57:45
Oferta PZW Szczecin na realizację zadania publicznego - budowa wiaty 2018-09-20 10:03:37
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 2018-10-25 08:57:50
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" na realizację zadania publicznego - wydawanie żywności 2018-10-30 15:31:30
Konsultacje dotyczące projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dolice na lata 2018 - 2023" 2018-11-22 14:49:30
Oferta GLKS "UNIA" na realizację zadania publicznego - zakup sprzętu sportowego dla drużyny dziecięcej 2018-11-28 16:37:59
Oferta KS "Piast" na realizację zadania publicznego - turniej piłki nożnej 2018-11-29 15:58:59
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dolice 2018-12-12 16:02:30
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku 2018-12-14 11:44:29
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" na realizację zadania publicznego - wydawanie żywności 2018-12-14 15:17:04
Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej - funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2019 r. 2018-12-21 12:48:46
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie placówki wsparcia dziennego pn.: "Słoneczna Dolina" w 2019 roku 2018-12-28 16:37:00
Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego pn. "Słoneczna Dolina" w 2019 roku 2019-01-04 15:59:54
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" na realizację zadania publicznego - wydawanie żywności 2019-02-12 15:51:11
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy. 2019-03-26 13:27:20
Raport z konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 2019-05-02 13:12:00
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" na realizację zadania publicznego - dystrybucja żywności do osób najbardziej potrzebujących 2019-03-26 13:54:12
II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 2019-07-10 14:33:19
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy 2019-08-06 13:16:19
Wójt Gminy Dolice ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 2019-10-23 15:28:42
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie placówki wsparcia dziennego pn.: "Słoneczna Dolina" w latach 2020-2022. 2019-12-31 11:12:13
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. 2020-01-24 14:42:39
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - prowadzenie świetlicy 2020-02-07 15:57:14
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich wszyscy za jednego" 2020-03-11 15:22:12
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg na zasadach i w trybie określonych Uchwałą Nr XXXIX/373/18 Rady Gminy Dolice w 2019 roku 2020-05-29 12:14:08
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - Kultywowanie tradycji lokalnej w działaniach świetlicy w Pomietowie-jesień 2020 2020-09-28 13:50:38
Konsultacjie dotyczące ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021?. 2020-10-12 15:15:31
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - Robotyka z profilaktyką na terenie gminy Dolice - jesień 2020 2020-10-13 10:07:05
Oferta Klub Sportowy Gwiazda Żalęcino - Stowarzyszenie na realizację zadania publicznego - Piknik sportowy dla dzieci z Klubu Gwiazda Żalęcino 2020-10-29 13:12:26
Raport z konsultacji dotyczących zniesienia nazw: osady Jaraczewo, osady Smardyń, przysiółku osady Warszyn - Strzelno, część wsi Przewłoki- Szczepanka 2020-11-18 14:33:20
Konsultacje projektu projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dolice na lata 2021-2027" 2020-12-23 14:43:53
,,Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku" 2020-12-30 11:26:42
Konsultacje w sprawie utworzenia na terenie Gminy Dolice "Centrum opiekuńczo-mieszkalnego" 2021-05-21 13:11:10
Oferta Klubu Sportowego ,,Gwiazda Żalęcino" na realizację zadania publicznego - Piknik sportowy dla dzieci i młodzieży z Klubu Gwiazda Żalęcino. 2021-06-14 13:42:05

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Honorata Kubicka

Data wytworzenia:
27 maj 2010

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
27 maj 2010, godz. 10:26

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
27 maj 2010, godz. 10:26