Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dolice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wyniki Konsultacji Społecznych w sprawie nadania nazw ulic w m. Dolice 2024-03-29 12:10:34
Oferta Gminnego Ludowego Klubu Sportowego ,,UNIA" Dolice na realizację zadania publicznego. 2021-09-14 10:28:31
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego. 2021-09-14 10:22:28
Oferta Stowarzyszenia "GRYFERSI"- " na realizację zadania publicznego ,,KREMZEWO - Brama Czasu 2021" 2021-06-02 13:22:03
Raport z realizacji ,,Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020". 2021-05-31 13:22:37
Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego 2021-04-30 11:14:26
Oferta Stowarzyszenia "GRYFERSI"- " na realizację zadania publicznego ,,KREMZEWO - Brama Czasu 2020" 2020-06-17 15:08:29
Raport z realizacji "Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" 2020-05-26 14:09:59
Oferta Gminnego Ludowego Klubu Sportowego ,,UNIA" na realizację zadania - Funkcjonowanie sportu - UNIA II - B KLASA jesień 2019. 2019-08-23 15:14:13
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i pomocy publicznej 2018 rok 2019-06-25 13:03:22
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i pomocy publicznej 2018 rok (2) 2019-06-25 13:00:00
Oferta Stowarzyszenia ,,GRYFERSI? na realizację zadania publicznego? ,,KREMZEWO - Brama Czasu 2019?. 2019-05-31 14:38:10
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i pomocy publicznej 2019-05-31 14:02:24
Gminny Komisarz Spisowy Lider Gminny 2011-06-30 10:30:56
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej, któ rym udzielono ulg 2011-05-20 08:06:22
wykaz osób fizycznych i prawnych, które otrzymały zwrot podatku 2011-05-09 10:03:44
Powszechny Spis Rolny w 2010 2010-06-09 12:58:03
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-05-27 10:26:55
Ogłoszenie wyników z zakresu kultury fizycznej i sportu II nabór 2012-08-01 15:07:31
Utrzymanie czystości i porządku 2011-12-30 11:24:17
Ogłoszenie wyników z zakresu kultury fizycznej i sportu 2012-08-01 15:04:37
Wójt Gminy Dolice ogłasza konkurs 2012-02-08 14:28:05
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy de minimis w 2011 roku 2012-02-15 10:56:48
Wykaz osób które otrzymały zwrot podatku akcyzowego za 2011rok 2012-02-21 11:05:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2012-08-01 19:14:17
Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu 2012-09-19 15:12:10
Wykaz nieruchomości w Rzeplinie przeznaczonych do sprzedaży 2012-09-28 11:38:27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów 2012-10-12 14:48:30
Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 2012-11-21 13:28:31
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice 2013-01-07 10:55:27
WÓJT GMINY DOLICE informuje, że w Urzędzie Gminy Dolice został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy 2013-02-05 11:30:37
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych z Pomietowa na realizację zadania publicznego 2013-02-25 10:47:52
Oferta Stowarzyszenia "Uwierzyć w siebie" na realizację zadania publicznego 2013-03-11 12:28:38
Oferta Stowarzyszenia "Nie ma mocnych" z Rzeplina na realizację zadania publicznego 2013-04-25 12:31:59
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2013-04-30 08:29:10
Ogłoszenie - zmiana ustawy o ewidencji ludności 2013-06-03 12:13:41
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego 2013-06-13 13:22:17
Wykaz osób fizycznych i prawnych, które otrzymały zwrot podatku akcyzowego w 2012 r. 2013-06-21 14:40:51
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy de minimis w 2012 r. 2013-06-21 14:50:54
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego 2013-09-06 22:07:21
Oferta GLKS Unia Dolice na realizację zadania publicznego 2013-09-06 22:20:06
Oferta GLKS Unia Dolice na realizację zadania publicznego 2013-10-18 15:01:42
Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-11-08 09:39:06
Oferta GLKS Unia Dolice na realizację zadania publicznego 2013-12-27 14:21:10
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych z Pomietowa na realizację zadania publicznego 2014-01-09 13:49:32
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2014 r. 2014-01-14 12:40:59
Oferta Stowarzyszenia "Nie ma mocnych" z Rzeplina na realizację zadania publicznego 2014-03-24 09:41:04
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej w Pomietowie 2014-03-28 13:03:30
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Sądowie 2014-05-06 15:54:00
Oferta GLKS "Unia" na realizację zadania publicznego 2014-06-11 09:54:52
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego 2014-06-11 10:52:41
Wykaz osób fizycznych i prawnych, które otrzymały zwrot podatku akcyzowego w 2013 roku 2014-06-27 23:33:15
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy de minimis w 2013 roku 2014-06-27 23:36:42
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w 2013 r. 2014-06-27 23:40:15
Oferta Klubu Sportowego "Jedność" na realizację zadania publicznego 2014-08-18 21:52:58
Oferta GLKS "Unia" na realizację zadania publicznego 2014-08-18 21:52:33
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - turnieje piłkarskie 2014-10-28 15:43:42
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - prowadzenie świetlicy 2014-10-28 15:43:26
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - mobilny teatr 2014-10-29 14:52:40
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dolice do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 2014-10-30 22:38:59
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 r. 2014-12-17 14:10:58
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego 2015-01-09 08:54:48
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy 2015-01-23 14:01:59
Ogłoszenie 2015-02-12 09:57:56
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Dolice do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 2015-02-10 14:36:59
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej 2015-03-30 15:44:12
Ogłoszenie Wójta Gminy o spisie wyborców 2015-04-16 12:33:15
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie konsultowania aktów prawa miejscowego 2015-03-30 15:46:38
Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej Wójta Gminy za 2014r. 2015-04-21 12:23:29
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok" 2015-05-07 09:15:22
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - festyn rodzinny 2015-05-08 14:59:44
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany "Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dolicach" 2015-05-21 08:22:45
Oferta Stowarzyszenia "Nie ma mocnych" na realizację zadania publicznego - happening 2015-05-29 08:52:58
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego - "Kremzewo-Brama Czasu 2015" 2015-05-30 22:00:59
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy 2015-09-16 14:38:16
Komunikat dot. ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dolice" 2015-09-17 09:41:05
Oferta GLKS "UNIA" na realizację zadania publicznego - prowadzenie drużyn młodzików 2015-09-16 14:41:02
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 2015-11-03 09:00:48
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - turnieje piłkarskie 2015-11-04 14:42:35
Oferta Stowarzyszenia "BIALI" Sądów - zakup sprzętu sportowego 2015-11-05 12:29:51
Konsultacje projektu "Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2015-2025" 2015-12-11 21:44:37
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 r. 2015-12-21 15:40:18
Oferta GLKS "Unia" na realizację zadania publicznego - "Sportowa zima Gminy Dolice" 2016-01-08 21:31:28
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych - Prowadzenie świetlicy w Pomietowie 2016-01-08 21:39:58
Konsultacje projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dolice na lata 2016-2020" 2016-03-11 16:07:40
Konsultacje projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dolice 2016-05-06 08:53:51
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" 2016-05-11 12:56:13
Oferta GLKS "UNIA" na realizację zadania publicznego - I Międzynarodowy Festiwal Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dolice 2016-05-13 15:31:42
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego - "KREMZEWO Brama Czasu 2016" 2016-05-24 15:10:11
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku 2016-05-25 15:14:42
Oferta Klubu Sportowego "JEDNOŚĆ" na realizację zadania publicznego - "Integracja poprzez piłkę" 2016-06-14 14:00:35
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w II połowie 2016 roku 2016-07-22 12:35:45
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - "Pogodna Jesień w Pomietowie" 2016-10-03 13:30:18
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 2016-10-12 09:54:40
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - turnieje piłkarskie 2016-11-17 15:03:10
Otwarty konkurs ofert na funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2017 r. 2016-12-16 15:12:49
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych - Prowadzenie świetlicy w Pomietowie 2017-01-25 17:37:51
Oferta Stowarzyszenia "Nie ma mocnych" na realizację zadania publicznego - Organizowanie zajęć sportowych w Rzeplinie 2017-03-09 13:55:19
Raport z realizacji "Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2017-05-29 09:30:09
Oferta Stowarzyszenia "GRYFERSI" na realizację zadania publicznego - "KREMZEWO - Brama Czasu 2017" 2017-06-06 15:12:31
Oferta Klubu Sportowego "PIAST" na realizację zadania publicznego - drużyna juniorów 2017-09-14 13:56:07
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 2017-10-04 09:17:18
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - zajęcia w świetlicy 2017-10-11 13:43:24
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" na realizację zadania publicznego - wydawanie żywności 2017-11-10 08:41:53
Konsultacje dotyczące nazw nowych ulic w Dolicach 2017-11-21 14:47:27
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 r. 2017-12-05 10:57:07
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2018 roku 2017-12-07 14:56:52
Raport z konsultacji dotyczących nazw nowych ulic w Dolicach 2017-12-12 12:04:20
Oferta Stowarzyszenia "BIALI" Sądów - utworzenie dziecięcej drużyny piłkarskiej 2017-12-13 13:57:31
II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku 2018-01-12 12:02:44
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy 2018-01-29 13:27:39
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" na realizację zadania publicznego - wydawanie żywności 2018-02-13 15:38:21
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego - turniej FIFA 2018-03-09 15:26:04
Oferta Stowarzyszenia "Gryfersi" na realizację zadania publicznego - "KREMZEWO - Brama Czasu 2018" 2018-06-05 15:49:29
Oferta GLKS "UNIA" na realizację zadania publicznego - reprezentacja Gminy w Darta 2018-06-07 13:57:11
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg na zasadach i w trybie określonych Uchwałą Nr XXXIV/340/10 Rady Gminy Dolice 2018-06-08 15:27:35
KONSULTACJE w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych na terenie Gminy Dolice oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dolice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Dolice. 2018-07-13 13:03:58
Oferta GLKS "UNIA" na realizację zadania publicznego - Dolicka Liga Darta 2018 2018-09-10 13:56:57
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy 2018-09-11 15:57:45
Oferta PZW Szczecin na realizację zadania publicznego - budowa wiaty 2018-09-20 10:03:37
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 2018-10-25 08:57:50
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" na realizację zadania publicznego - wydawanie żywności 2018-10-30 15:31:30
Konsultacje dotyczące projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dolice na lata 2018 - 2023" 2018-11-22 14:49:30
Oferta GLKS "UNIA" na realizację zadania publicznego - zakup sprzętu sportowego dla drużyny dziecięcej 2018-11-28 16:37:59
Oferta KS "Piast" na realizację zadania publicznego - turniej piłki nożnej 2018-11-29 15:58:59
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dolice 2018-12-12 16:02:30
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku 2018-12-14 11:44:29
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" na realizację zadania publicznego - wydawanie żywności 2018-12-14 15:17:04
Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej - funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2019 r. 2018-12-21 12:48:46
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie placówki wsparcia dziennego pn.: "Słoneczna Dolina" w 2019 roku 2018-12-28 16:37:00
Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego pn. "Słoneczna Dolina" w 2019 roku 2019-01-04 15:59:54
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" na realizację zadania publicznego - wydawanie żywności 2019-02-12 15:51:11
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy. 2019-03-26 13:27:20
Raport z konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 2019-05-02 13:12:00
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" na realizację zadania publicznego - dystrybucja żywności do osób najbardziej potrzebujących 2019-03-26 13:54:12
II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 2019-07-10 14:33:19
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy 2019-08-06 13:16:19
Wójt Gminy Dolice ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 2019-10-23 15:28:42
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie placówki wsparcia dziennego pn.: "Słoneczna Dolina" w latach 2020-2022. 2019-12-31 11:12:13
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. 2020-01-24 14:42:39
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - prowadzenie świetlicy 2020-02-07 15:57:14
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich wszyscy za jednego" 2020-03-11 15:22:12
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg na zasadach i w trybie określonych Uchwałą Nr XXXIX/373/18 Rady Gminy Dolice w 2019 roku 2020-05-29 12:14:08
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - Kultywowanie tradycji lokalnej w działaniach świetlicy w Pomietowie-jesień 2020 2020-09-28 13:50:38
Konsultacjie dotyczące ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021?. 2020-10-12 15:15:31
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - Robotyka z profilaktyką na terenie gminy Dolice - jesień 2020 2020-10-13 10:07:05
Oferta Klub Sportowy Gwiazda Żalęcino - Stowarzyszenie na realizację zadania publicznego - Piknik sportowy dla dzieci z Klubu Gwiazda Żalęcino 2020-10-29 13:12:26
Raport z konsultacji dotyczących zniesienia nazw: osady Jaraczewo, osady Smardyń, przysiółku osady Warszyn - Strzelno, część wsi Przewłoki- Szczepanka 2020-11-18 14:33:20
Konsultacje projektu projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dolice na lata 2021-2027" 2020-12-23 14:43:53
,,Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku" 2020-12-30 11:26:42
Konsultacje w sprawie utworzenia na terenie Gminy Dolice "Centrum opiekuńczo-mieszkalnego" 2021-05-21 13:11:10
Oferta Klubu Sportowego ,,Gwiazda Żalęcino" na realizację zadania publicznego - Piknik sportowy dla dzieci i młodzieży z Klubu Gwiazda Żalęcino. 2021-06-14 13:42:05

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Honorata Kubicka

Data wytworzenia:
27 maj 2010

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
27 maj 2010, godz. 10:26

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
27 maj 2010, godz. 10:26