Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dolice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tytuł Data publikacji
Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2021-11-23 12:08:20
DOSTAWA (sprzedaż) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO
Minął termin składania ofert
2021-08-23 13:58:05
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY DOLICE
Minął termin składania ofert
2021-08-05 18:30:00
Dowóz i odwóz do szkół oraz przedszkoli, uczniow z terenu Gminy Dolice w roku szkolnym 2021/2022
Minął termin składania ofert
2021-08-02 13:20:24
Przebudowa drogi gminnej 540010Z Moskorzyn – Żalęcino – granica gminy
Minął termin składania ofert
2021-07-23 15:30:00
Remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Rzeplinie Etap I
Minął termin składania ofert
2021-07-21 10:40:00
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 540009Z i drogi wewnętrznej dz. nr 71 obręb Lipka Etap I
Minął termin składania ofert
2021-07-05 08:44:53
Gmina Dolice. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.09.2021r. do 31.12.2021r.
Minął termin składania ofert
2021-07-02 14:56:55
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 15 i 2 Ziemomyśl B
Minął termin składania ofert
2021-06-14 14:11:59
PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ SP RZEPLINO I SYSTEMU OGRZEWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
Minął termin składania ofert
2020-12-29 11:15:17
Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2020-12-18 16:28:49
Budowa przedszkola publicznego przy ul. Ogrodowej w Dolicach na działkach 1294/1; 1294/2; 1294/3; 1294/14 i 1294/8 w procedurze zaprojektuj i wybuduj
Minął termin składania ofert
2020-12-18 14:30:05
Wykonanie zagospodarowania placu w Dolicach, budowa fontanny w posadzce oraz montaż elementów małej architektury w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie Centrum Dolic"
Minął termin składania ofert
2020-12-18 13:46:21
Dostawa 12 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla Gminy Dolice w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"
Minął termin składania ofert
2020-10-05 15:22:21
Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych i utwardzeń
Minął termin składania ofert
2020-09-14 15:55:50
Świadczenie usługi kompeksowej polegającej na podstawie energii elektrycznej wraz z usługą destrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2020-08-12 11:31:49
Zakup używanego autobusu międzymiastowego do przewozu uczniów na terenie Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2020-07-30 15:48:40
Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice; Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do miejsca zamieszkania osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach na terenie Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2020-07-30 09:42:45
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2020/2021
Minął termin składania ofert
2020-07-29 15:17:26
Remont pokrycia dachowego budynku C SP Rzeplino
Minął termin składania ofert
2020-06-01 15:42:02
Przebudowa odcinka 996 m drogi gminnej Komorowo - Sądów
Minął termin składania ofert
2020-05-13 13:42:05
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 11 i 15 Ziemomyśl B
Minął termin składania ofert
2020-05-12 14:24:17
Zakup używanego autobusu międzymiastowego do przewozu uczniów na terenie Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2020-04-30 15:01:59
Przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w miejscowości Kolin
Minął termin składania ofert
2019-11-21 13:28:44
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Warszyn i przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w miejscowości Kolin
Minął termin składania ofert
2019-11-05 13:53:21
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Warszyn
Minął termin składania ofert
2019-09-06 11:46:01
Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2019-07-31 15:45:59
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2019/2020.
Minął termin składania ofert
2019-07-16 12:00:34
Przebudowa drogi gminnej 540001Z w m. Morzyca
Minął termin składania ofert
2019-07-05 12:09:55
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wojska Polskiego w miejscowości Dolice.
Minął termin składania ofert
2019-05-31 15:06:05
Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów zamawiającego
Minął termin składania ofert
2019-03-21 14:49:56
Sukcesywny zakup paliw płynnych oraz innych płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2019-02-08 14:19:43
Zakup zamiatarki i ładowacza czołowego do ciągnika John Deere 2036R
Minął termin składania ofert
2018-11-22 15:41:41
Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rzeplino, Gmina Dolice
Minął termin składania ofert
2018-09-06 14:49:20
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2018/2019
Minął termin składania ofert
2018-08-09 14:14:22
Przebudowa drogi na działce nr 6/2 Ziemomyśl A
Minął termin składania ofert
2018-07-27 14:31:41
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2018/2019.
Minął termin składania ofert
2018-07-19 14:09:39
Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzenie kuchni w szkole w Dolicach
Minął termin składania ofert
2018-06-19 10:08:40
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2018-05-16 12:08:10
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Ziemomyśl A
Minął termin składania ofert
2018-05-15 08:35:39
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl B
Minął termin składania ofert
2018-05-02 10:58:56
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szemielino
Minął termin składania ofert
2018-04-30 13:34:59
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów.
Minął termin składania ofert
2018-04-27 13:24:49
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK w ramach projektu ,,Wysoka jakość edukacji symbolem Gminy Dolice"
Minął termin składania ofert
2018-04-25 07:58:49
Przebudowa drogi wewnętrznej przebiegającej przez działki nr 74/25 i 74/24 oraz przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1608Z zlokalizowanego na działce nr 69 w obrębie Żalęcino w gminie Dolice.
Minął termin składania ofert
2018-04-23 14:35:38
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko położonego w miejscowości Ziemomyśl B, gmina Dolice
Minął termin składania ofert
2018-04-12 13:08:52
Zakup zamiatarki do ciągnika o mocy 36 KM
Minął termin składania ofert
2018-03-26 15:51:00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko położonego w miejscowości Ziemomyśl B, gmina Dolice
Minął termin składania ofert
2018-03-22 12:55:06
,,Budowa sieci wodociągowej dla Gminu Dolice w miejscowości Dolice"
Minął termin składania ofert
2018-03-09 13:10:19
Sukcesywny zakup paliw płynnych:benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz innych płynów eksplotacyjnych dla potrzeb Gminy Dolice.
Minął termin składania ofert
2018-02-09 12:57:38
Przebudowa drogi wewnętrznej przebiegającej przez działki nr 74/25 i 74/24 oraz przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1608Z zlokalizowanego na działce nr 69 w obrębie Żalęcino w gminie Dolice.
Minął termin składania ofert
2018-02-01 15:23:44
Przebudowa drogi wewnętrznej przebiegającej przez działki nr 74/25 i 74/24 oraz przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1608Z zlokalizowanego na działce nr 69 w obrębie Żalęcino w gminie Dolice
Minął termin składania ofert
2018-01-09 14:51:52
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZEBIEGAJĄCEJ PRZEZ DZIAŁKI NR 74/25 I 74/24 ORAZ PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NR 1608Z ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 69 W OBRĘBIE ŻALĘCINO W GMINIE DOLICE.
Minął termin składania ofert
2017-11-28 13:32:17
BUDOWA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA dz. nr 1176 ul. Wojska Polskiego 4 w m. Dolice
Minął termin składania ofert
2017-11-24 13:19:11
BUDOWA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA dz. nr 1176 ul. Wojska Polskiego 4 w m. Dolice
Minął termin składania ofert
2017-11-03 14:21:12
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych dla Gminy Dolice w miejscowości Dolice
Minął termin składania ofert
2017-08-17 13:01:14
Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzenie kuchni w szkole w Dolicach
Minął termin składania ofert
2017-08-10 11:57:23
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2017/2018
Minął termin składania ofert
2017-08-08 18:16:14
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie enrgii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2017-07-28 14:42:41
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY DOLICE I PROWADZENIE KUCHNI W SZKOLE W DOLICACH
Minął termin składania ofert
2017-07-28 14:37:41
Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów zamawiającego
Minął termin składania ofert
2017-07-24 15:37:45
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2017/2018
Minął termin składania ofert
2017-07-21 14:59:15
Sukcesywny zakup paliw płynnych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz innych płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2017-02-23 15:07:19
Przebudowa drogi gminnej 540005Z w miejscowości Dobropole
Minął termin składania ofert
2017-02-01 15:06:18
Przebudowa drogi dz. nr 207 w miejscowości Rzeplino
Minął termin składania ofert
2017-02-01 13:22:09
Przebudowa drogi powiatowej 1608Z
Minął termin składania ofert
2017-02-01 12:30:27
Przebudowa drogi gminnej 540050Z w miejscowości Dolice
Minął termin składania ofert
2017-02-01 11:38:50
Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów zamawiającego
Minął termin składania ofert
2016-07-28 15:23:33
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2016/2017
Minął termin składania ofert
2016-06-28 15:46:06
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY DOLICE I PROWADZENIE KUCHNI W GIMNAZJUM W DOLICACH
Minął termin składania ofert
2016-06-15 19:22:42
Sukcesywny zakup paliw płynnych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego dla potrzeb Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2016-02-11 11:54:10
Dostawa samochodu 9-osobowego
Minął termin składania ofert
2015-11-23 11:12:21
Dostawa 9-osobowego samochodu osobowego
Minął termin składania ofert
2015-10-29 11:53:17
Przebudowa dróg dojazdowych, chodników, utwardzenie terenu w miejscowościach gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2015-09-16 12:38:39
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2015-2016
Minął termin składania ofert
2015-07-28 15:44:49
Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzenie kuchni w Gimnazjum w Dolicach
Minął termin składania ofert
2015-05-27 15:12:10
Dostawa paliwa gazowego do obiektów Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2015-05-20 13:40:31
Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli, zabawek, artykułów plastycznych i urządzeń sanitarnych do oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2015-03-31 12:23:11
Dostawa sprzęty, pomocy dydaktycznych i wykładzin do oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2015-02-24 14:58:07
Sukcesywny zakup paliw płynnych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i innych płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Gminy Dolice.
Minął termin składania ofert
2015-02-02 15:31:15
Budowa Placu Zabaw w miejscowości Dolice, Dz. nr 1297
Minął termin składania ofert
2015-01-28 09:55:53
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2015-01-08 14:56:24
Przebudowa dróg w miejscowościach Dolice, Sądów, Kolin i Rzeplino gm. Dolice.
Minął termin składania ofert
2014-10-15 12:44:16
Przebudowa i budowa drogi numer 1716Z wykonanie miejsc postojowych oraz wyniesionego przejścia dla pieszych przy Ośrodku Zdrowia na ul. Wiejskiej w Dolicach
Minął termin składania ofert
2014-09-24 12:21:09
Dostawa i montaż urządzeń otwartej siłowni zewnętrznej w miejscowości Dolice
Minął termin składania ofert
2014-09-22 15:16:46
Budowa sieci wodociągowej Dolice-Mogilica, Sądów-Sądówko
Minął termin składania ofert
2014-09-18 14:37:05
Przebudowa stadionu wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku szatni oraz zmianą zagospodarowania teranu - etap budowa ogrodzenia i piłkochwytów
Minął termin składania ofert
2014-09-05 14:23:12
Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
Minął termin składania ofert
2014-08-19 14:41:30
Budowa oświetlenia drogowego
Minął termin składania ofert
2014-08-12 09:52:43
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gmine Dolice w roku szkolnym 2014/2015
Minął termin składania ofert
2014-07-28 13:11:29
Budowa placu zabaw w miejscowości Rzeplino dz. nr 83-2
Minął termin składania ofert
2014-07-22 10:09:35
Dostawa mebli i wyposażenia do świetlic w miejscowości Brzezina i Ziemomyśl A
Minął termin składania ofert
2014-07-18 12:43:21
Budowa placu zabaw w miejscowości Rzeplino dz. nr 83-2
Minął termin składania ofert
2014-07-02 15:18:28
Kompleksowa naprawa autobusu marki AUTOSAN H 9-21
Minął termin składania ofert
2014-05-22 11:42:08
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2014-05-15 14:36:36
Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzenie kuchni w Gimnazjum w Dolicach
Minął termin składania ofert
2014-04-24 13:08:35
Przebudowa części budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej oraz remont części budynku gospodarczego na dz. nr 7/4 w miejscowości Szemielino 2A, Gmina Dolice
Minął termin składania ofert
2014-04-24 11:18:13
Przebudowa budynku byłej szkoły, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dolice
Minął termin składania ofert
2014-04-16 13:29:24
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku ulic Dworcowa i Wiśniowa w miejscowości Dolice
Minął termin składania ofert
2014-03-05 13:46:24
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ziemomyśl A, gm. Dolice
Minął termin składania ofert
2014-02-19 14:50:01
Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Brzezina, gm. Dolice
Minął termin składania ofert
2014-01-30 15:56:16
Dostawa produktów spożywczych do 4 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2014-01-23 11:54:56
Dostawa produktów spożywczych do 4 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2013-12-23 13:08:36
Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. "Wiem, rozumiem, potrafię"
Minął termin składania ofert
2013-11-21 13:34:05
Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. "Wiem, rozumiem, potrafię"
Minął termin składania ofert
2013-10-30 12:07:50
Dostawa i montaż interaktywnego sprzętu audiowizualnego na potrzeby realizacji projektu pt. Wiem, rozumiem, potrafię.
Minął termin składania ofert
2013-10-09 15:25:12
Dostawa mebli i wyposażenia do świetlic w miejscowości Bralęcin i Przewłoki
Minął termin składania ofert
2013-10-01 14:52:06
Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Wiem, rozumiem, potrafię"
Minął termin składania ofert
2013-09-25 17:02:08
Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. "Wiem, rozumiem, potrafię"
Minął termin składania ofert
2013-09-20 15:11:39
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2013/2014
Minął termin składania ofert
2013-07-01 15:48:23
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2013-06-17 12:59:20
Budowa oświetlenia zewnętrznego na dz. nr 9 w miejscowości Boguszyce oraz oświetlenie drogi na działce geod. nr 25/1, 25/2, 10/1 przy ul.Kolejowej w miejscowości Dolice
Minął termin składania ofert
2013-06-17 09:06:45
Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń w miejscowości Dolice, ul. Kolejowa 8 dz. nr 807/39 Gmina Dolice
Minął termin składania ofert
2013-06-10 13:00:19
Dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzenie kuchni w gimnazjum w Dolicach
Minął termin składania ofert
2013-06-06 14:21:40
Remont budynku kaplicy cmentarnej w miejscowości Dolice dz. Nr 227
Minął termin składania ofert
2013-05-29 16:45:52
Sprzedaż energii elektryczneju na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie udzielonych pełnomocnictw, które upoważniają Gminę Lipiany do roli zamawiającego
Minął termin składania ofert
2013-02-27 13:10:02
Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dobropole Pyrzyckie dz. nr 141/4 Gmina Dolice
Minął termin składania ofert
2013-02-19 15:24:47
Sukcesywny zakup paliw płynnych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i innych płynów eksploacyjnych dla potrzeb Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2013-02-13 12:22:05
Rozbudowa sieci wodociagowej między miejscowościami Warszyn-Brzezina, Brzezina-Płoszkowo
Minął termin składania ofert
2013-01-09 12:15:09
Remont kapitalny budynku świetlicy wiejskiej w Bralęcinie dz. Nr 170/1
Minął termin składania ofert
2012-11-27 15:31:46
Prowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu pn. Świat widziany oczami dziecka w Gminie Dolice.
Minął termin składania ofert
2012-11-13 16:36:00
Wyłonienie nauczyciela rytmiki, nauczyciela języka angielskiego oraz rehabilitanta w ramach projektu pn. Świat widziany oczmi dziecka w Gminie Dolice
Minął termin składania ofert
2012-10-26 14:02:01
Doposażenie szkół Gminy Dolice w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Ku sukcesowi z indywidualizacją
Minął termin składania ofert
2012-10-25 14:55:39
Doposażenie Punktu Integracyjnego Zespołu Przedszkolnego w ramach realizacji projektu pt. Świat widziany oczami dziecka w Gminie Dolice
Minął termin składania ofert
2012-10-18 16:35:39
Wyłonienie nauczyciela rytmiki,nauczyciela j.angielskiego,logopedy,psychologa,pedagoga specjalnego,rehabilitanta w ramach projektu Swiat widziany oczami dziecka w Gminie Dolice
Minął termin składania ofert
2012-10-12 17:17:33
Budowa ogrodzeń dla Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2012-10-12 15:23:10
Prowadzenie zajęć w projekcie pn: "Ku sukcesowi z indywidualizacją" skierowanym dla uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2012-09-20 13:46:59
Zorganizowanie 4 wycieczek jednodniowych oraz 4 trzydniowych w ramach projektu Za rękę z Einsteinem dla uczniów Gimnazjum w Dolicach gm. Dolice w okresie od udzielenia zamówienia do 20.06.2013
Minął termin składania ofert
2012-09-07 14:19:16
Prowadzenie zajęć w ramach projektu Za rękę z Einsteinem w Gimnazjum w Dolicach
Minął termin składania ofert
2012-08-13 14:10:34
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2012/2013
Minął termin składania ofert
2012-07-18 14:46:29
Prowadzenie zajęć w ramach projektu Za rękę z Einsteinem w Gimnazjum w Dolicach
Minął termin składania ofert
2012-06-20 08:39:23
Dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie gminy Dolice i prowadzenie kuchni w gimnazjum w Dolicach
Minął termin składania ofert
2012-05-28 10:33:35
Prowadzenie zajęć w ramach projektu Za rękę z Einsteinem w Gimnazjum w Dolicach
Minął termin składania ofert
2012-04-13 07:49:59
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym parkingiem i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Przewłoki
Minął termin składania ofert
2012-03-01 12:25:44
Dostawa i instalacja interaktywnego sprzętu audiowizualnego na potrzeby realizacji projektu "Z Einsteinem za rękę" dla Gminy Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2011-11-22 09:21:40
Wykonanie 5 placów zabaw dla Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2011-09-15 14:24:15
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2011/2012
Minął termin składania ofert
2011-07-30 11:39:42
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieć kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Żalęcino
Minął termin składania ofert
2011-07-26 13:12:22
Budowa sieci wodociągowej między miejscowościami Kolin-Kolonia - Morzyca
Minął termin składania ofert
2011-07-25 13:50:48
Remont istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzeplino
Minął termin składania ofert
2011-07-25 11:09:55
Wymiana pokrycia dachowego z ociepleniem ścian zewnętrznych części budynku świetlicy wiejskiej w m. Krępcewo nr dz. 19/1 Gmina Dolice
Minął termin składania ofert
2011-07-15 15:04:44
Dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzwenie kuchni w Gimnazjum w Dolicach
Minął termin składania ofert
2011-06-03 15:03:45
Etap IV kanalizacja sanitarna-grawitacyjno-tłoczna Bralęcin- Rzeplino oraz kanalizacja grawitacyjna w m. Bralęcin i w części m. Rzeplino wraz z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej od pierwszych studzioenek na działkach do b udynków w miejscowości Bralęcin i w części m. Rzeplino
Minął termin składania ofert
2011-04-05 11:43:40
Sukcesywny zakup paliw płynnych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i innych płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2011-02-10 14:49:11
Wykonanie placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkołach Podstawowych w Dobropolu, Dolicach, Rzeplinie, Sądowie i Zalęcinie
Minął termin składania ofert
2010-09-15 12:08:52
Wykonanie placów zabaw dla Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2010-09-09 15:46:43
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2010/2011
Minął termin składania ofert
2010-09-01 11:33:27
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2010/2011.
Minął termin składania ofert
2010-08-10 14:28:03
Remont świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Krępcewo nr działki 19/1 Gmina Dolice
Minął termin składania ofert
2010-08-05 12:37:58
Remont świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Moskorzyn nr działki 4/5 Gmina Dolice
Minął termin składania ofert
2010-08-05 10:24:36
Wykonanie placów zabaw w ramach programu Radosna szkoła w miejscowościach Dobropole, Dolice, Rzeplino, Sądów i Żalęcino gm. Dolice
Minął termin składania ofert
2010-07-30 08:17:17
Budowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr geod: 64, 65, 66/6 obr. Żalęcino oraz na dz. nr 7/14, 7/25, 38 obr. Szemielino gm. Dolice.
Minął termin składania ofert
2010-07-12 09:19:03
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Rzeplino
Minął termin składania ofert
2010-06-29 15:15:22
Wykonanie renowacji nawierzchni poliuretanowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Dolicach.
Minął termin składania ofert
2010-06-24 16:32:53
Dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzenie kuchni w Gimnazjum w Dolicach
Minął termin składania ofert
2010-05-20 12:51:11
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Rzeplino nr działki 206/21
Minął termin składania ofert
2010-05-12 08:33:44
Etap III Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej dla miejscowości Krępcewo obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej tlocznej Krępcewo - Rzeplino oraz kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Krępcewo i w części miejscowości Rzeplino
Minął termin składania ofert
2010-04-21 09:03:50
Dostawa produktów spożywczych w zespołach przedszkolnych na terenie Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2010-01-21 10:48:11
Wykonanie rozbudowy remizy strażackiej w miejscowości Dolice ul. Wiejska 39.
Minął termin składania ofert
2009-12-30 14:49:52
Etap I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Żalęcino-Moskorzyn, Etap II Buowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Przewłoki- Strzebielewo, Etap III Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Sądów- Dobropole Pyrzyckie oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Żalęcino, Przewłoki, Sądów.
Minął termin składania ofert
2009-12-08 11:30:34
Wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Dolicach ul. Pyrzycka
Minął termin składania ofert
2009-10-26 13:42:11
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Sądów, Strzebielewo i Żalęcino
Minął termin składania ofert
2009-10-07 10:46:19
Budowa oświetlenia ulicy Dworcowej na dz. nr geod. 63 w Dolicach
Minął termin składania ofert
2009-07-13 12:56:42
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2009/2010
Minął termin składania ofert
2009-06-15 13:56:42
Dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzenie kuchni w Gimnazjum w Dolicach
Minął termin składania ofert
2009-06-05 08:38:26
Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego
Minął termin składania ofert
2009-05-18 15:14:50
Systematyczny zakup paliw płynnych z tankowaniem dla Gminy Dolice
Minął termin składania ofert
2009-02-10 15:12:58
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przykanalikami i przyłączami do budynków mieszkalnych dla m. Krępcewo-Rzeplino, Bralęcin-Rzeplino,Rzeplino-Trzebień, Trzebień-Dolice. Etap II Przepompownia ścieków w Rzeplinie oraz kanalizacja sanitarna tłoczna w kierunku oczyszczalni ścieków w Dolicach (do punktu T 100) EtapI Kanalizacja tłoczna Rzeplino-Trzebień-Dolice oraz grawitacyjna w m. Trzebień.
Minął termin składania ofert
2009-02-02 11:13:37
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2008/2009 Trasa Rzeplino-Trzebień
Minął termin składania ofert
2008-08-25 11:38:42
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolin Kolonia oraz przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w m. Kolin, gmina Dolice.
Minął termin składania ofert
2008-07-21 14:36:23
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2008/2009
Minął termin składania ofert
2008-07-18 08:16:41
Dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie gminy Dolice i prowadzenie kuchni w Gimnazjum w Dolicach - przetarg II
Minął termin składania ofert
2008-07-15 14:41:42
Dostawa używanego autobusu międzymiastowego do przewozów szkolnych
Minął termin składania ofert
2008-06-27 14:28:23
Ogrodzenie Gimnazjum
Minął termin składania ofert
2008-06-26 10:56:07
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Dolice w okresie od 1 sierpnia 2008 do 31 lipca 2011 r.
Minął termin składania ofert
2008-06-10 13:58:50
Dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie gminy Dolice i prowadzenie kuchni w Gimnazjum w Dolicach
Minął termin składania ofert
2008-05-29 13:44:57
Zakup paliw płynnych
Minął termin składania ofert
2008-02-29 00:00:00
"Zakup fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu dziewięciu osób łącznie z kierowcą".
Minął termin składania ofert
2008-01-16 13:36:32
sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany wydanych decyzji,
Minął termin składania ofert
2008-01-11 13:33:03