Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 106 MW 2021-05-05 12:49
katalog budowa farmy wiatrowej Żalęcino II (6MW) - KATALOG -
dokument budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 170 MW 2021-05-05 12:44
katalog BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ - KATALOG -
katalog budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dolice 1 zmiana - KATALOG -
katalog Budowa Farmy Fotowoltaicznej, Bralęcin - KATALOG -
katalog BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ OBRĘB KURCEWO - KATALOG -
katalog BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 10)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE - KATALOG -
katalog BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 9)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE - KATALOG -
katalog BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 8)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE - KATALOG -
katalog BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 7)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE - KATALOG -
katalog BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 6)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE - KATALOG -
katalog BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 5)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE - KATALOG -
katalog BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 4)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE - KATALOG -
katalog BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 3)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE - KATALOG -
katalog BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 2)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE - KATALOG -
katalog BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 1)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE - KATALOG -
dokument "Budowa farmy fotowoltaicznej Warszyn Południe o mocy do 4 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną" 2020-12-03 09:47
dokument "Budowa farmy fotowoltaicznej Warszyn Północ o mocy do 10 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną" 2020-12-03 09:55
dokument BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 2,5 MW 2020-09-07 09:05
katalog BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 43 MW - KATALOG -
katalog Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 1 MW każda (łącznie 2 MW) w gminie Dolice, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi gminnej Moskorzyn - Żalęcino - granica gminy Dolice o długości 5080 m - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW w Mogilicy, gmina Dolice na części działki ewidencyjnej 12/20 - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dolice składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do I MW każda na nieruchomości gruntowej w miejscowości Dolice, gmina Dolice, powiat stargardzki, woj. zachodniopomorskie na działce o nr ewidencyjnym 21/31, obręb 0005 Dolice? - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z zlokalizowanej na terenie powiatu stargardzkiego, gmina Dolice - KATALOG -
katalog Rozbudowa oraz modernizacja instalacji do chowu trzody chlewnej zlokalizowanej na działce ewid. nr 846, obręb Bralęcin, Gmina Dolice, powiat stargardzki - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznych PV Dolice 2, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dolice 1, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, drogi wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej Kolin - Przewłoki, przebudowa sieci w obrębie m. Przewłoki oraz przebudowa hydroforni w m. Kolin gmina Dolice - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej Mogilica o mocy do 1 MW na działce nr 14/6 obręb Mogilica Gmina Dolice - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej Dolice Północ o mocy do 1 MW na działce 1415/3 obręb Dolice Gmina Dolice - KATALOG -
katalog Budowa do pięciu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1,0 MW każda na części działki nr 807/35 położonej w obrębie geodezyjnym Dolice - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dolice - KATALOG -
katalog Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Ziemomyśl na działkach Nr 884/7 obręb Sądów oraz 878 i 879/1 obręb Dolice gm. Dolice - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z - KATALOG -
katalog Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 - KATALOG -
katalog Utworzenie punktu skupu złomu - Dolice ul. Wojska Polskiego - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji oraz koncepcji przebudowy i budowy drogi nr 1711Z - KATALOG -
katalog Prace na linii kolejowej Dobiegniew - Szczecin Dąbie - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów - KATALOG -
katalog Budowa podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110kV oraz podziemnej linii kablowej teletechnicznej - KATALOG -
katalog Utworzenie punktu zbierania złomu - KATALOG -
katalog Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ziemomyśł A - KATALOG -
katalog Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pomietów - KATALOG -
katalog Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2 umożliwiajacego pobór wód podziemnych o zdolność poboru nie mniej niż 10m3/h - KATALOG -
katalog Budowa fermy norek o obsadzie 900DJP na działce ewid. nr 271/8 - KATALOG -
katalog Budowa drogi leśnej w oddziałach 220-248 Leśnictwa Mogilica na działkach nr. 847/2, 857/2, 866/2 867/2 obręb Mogilica oraz 838/2 obręb Bralęcin gmina Dolice - KATALOG -
katalog Budowa biogazowni rolniczej na działce nr 1415/4 - KATALOG -
katalog Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Dolice - Kolin - KATALOG -
katalog Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Dolice - Żalęcino - KATALOG -
dokument Modernizacja fermy bydła Krępcewo 2014-11-04 15:19
katalog Rozbudowa fermy norek - KATALOG -
katalog Studnia głębinowa - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej szerokopasmowego internetu w technologi WiMax - KATALOG -
katalog Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych - Lipka - KATALOG -
katalog Budowa Zespołu Elektrownii Wiatrowych Pomietów - KATALOG -
katalog Przebudowa dróg na terenie powiat stargardzki, gmina Dolice: obręb Pomietów: dz. nr 67, 297, 237, 250, 314, 385, 363, 368, obręb Dolice: dz. nr 559, 1349, 424, 529/2, 326/2, 515, 466/2, 234/18, 488, powiat pyrzycki, gmina Przelewice, obręb Karsko: dz. nr 42 - KATALOG -
katalog Ferma norek Lipka - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, odc. Dolice-Mogilica - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych obejmującej rozbudowę stacji transformatorowej 110/15kV w Dolicach, budowę kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV i stacji transformatorowej SN/110kV - KATALOG -
katalog Modernizacja istniejącego obiektu magazynowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, celem przystosowania do funkcjonowania tłoczni przetwarzania rzepaku - KATALOG -
katalog Wydobywanie kruszywa Krępcewo - KATALOG -
katalog Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i przepompownią ścieków w m. Żalęcino gm. Dolice - KATALOG -
katalog Budowa wodociągu miedzy miejscowościami Kolonia Kolin- Morzyca, gm. Dolice - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, odc. Dolice-Mogilica - KATALOG -
katalog Remont, przebudowa drogi powiatowej - KATALOG -
katalog Ferma wiatrowa - KATALOG -
katalog Przebudowa drogi powiatowej - KATALOG -
katalog Modernizacja fermy bydła mięsnego - KATALOG -
katalog Rzeka Ina Odbudowa (modernizacja) jazu Żukowo - KATALOG -