Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE o długości łącznej około 105,0m w celu podłączenia do sieci gazowej przyszłych mieszkańców pobliskich działek, zlokalizowanej na terenie działki nr 82, obręb Warszyn, gmina Dolice 2021-04-26 11:58
dokument Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego PLZP45 na terenie działki nr 1117/20 położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice gmina Dolice 2021-04-30 08:38
katalog Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody na terenie działek nr 21/31, 10/1, 1386/2, 1386/1, 25/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. - KATALOG -
katalog Obwieszczenia i Informacje Wojewody Zachodniopomorskiego 2021 rok - KATALOG -
dokument Budowa budynku usługowego (obiektu przedszkolnego) wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowaną na terenie działek nr 1294/1, 1294/2, 1294/3, 1294/14, 1294/8 ob. Dolice, gmina Dolice 2020-12-08 14:57
katalog Budowa budynku usługowego (obiektu przedszkolnego) wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowaną na terenie działek nr 1294/1, 1294/2, 1294/3, 1294/14 ob. Dolice, gmina Dolice - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody do działek 287/8 i 287/9 - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 634,632, 412 - KATALOG -
katalog Obwieszczenia i Informacje Wojewody Zachodniopomorskiego 2020 rok - KATALOG -
katalog Budowa sieci elektroenergetycznej WN 110 kV zasilającej PT Strzebielewo z GPZ Dolice wraz ze światłowodem - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci gazowej polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr632 i 326/2 obręb Dolice - KATALOG -
katalog Budowa podziemnych linii kablowych średniego napięcia wraz z linią telekomunikacyjną łączącą Farmę Wiatrową Żalęcino i punkt przyłącza z siecią krajową w stacji transformatorowej Dolice - KATALOG -
katalog Budowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej i stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie działki, Nr 12/18 położonej w obrębie ewidencyjnym Mogilica - KATALOG -
katalog Budowa Gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000 - KATALOG -
katalog OBWIESZCZENIA I INFORMACJE 2019 r.(PGW) - KATALOG -
katalog OBWIESZCZENIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - KATALOG -
katalog OBWIESZCZENIA WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2019 rok - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIA WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2018 rok 2019-02-13 13:17
dokument Budowa kablowej doziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z kablową doziemną linią teletransmisyjną , łączącej Farmę Wiatrową Żalęcino I 8MW i Żalęcino II 6MW z punktem przyłącza do sieci krajowej w stacji transformatorowej Dolice zlokalizowanej na terenie działek obręb Żalęcino, obręb Moskorzyn, obręb Dolice, obręb Mogilica, gmina Dolice 2020-07-24 10:24
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody, zlokalizowanej na terenie działek nr 144/2 i 231/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice - KATALOG -
katalog "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dolice dla działek w części obr. Dolice" - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 354 i 352 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociagowej na terenie działek nr 217 i 218/3 położonych w obrębie ew.Dolice, gmina Dolice - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej Kolin - Przewłoki, przebudowa sieci w obrębie m. Przewłoki oraz przebudowa hydroforni w m.Kolin - KATALOG -
katalog BUDOWA LINII KABLOWYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCYM ŚWIATŁOWODEM I LINIĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ ŁĄCZĄCĄ FARMĘ WIATROWĄ ŻALĘCINO I PUNKT PRZYŁĄCZA Z SIECIĄ KRAJOWĄ W STACJI TRANSFORMATOROWEJ DOLICE - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem na terenie działek nr 690/41, 690/45, 681 i 662 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. - KATALOG -
katalog LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY DOLICE NA LATA 2018-2023 - KATALOG -
katalog Odtworzenie cmentarza komunalnego na terenie działek br 809/12 i 809/13, położonych w obr. Bralęcin - KATALOG -
katalog Budowa podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Strzebielewo - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek 680 i 685/5 - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do dz. nr 26/2, obręb Warszyn - KATALOG -
dokument Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dolice 1, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, drogi wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na część działki nr 807/35 położonej w obrębie Dolice, gmina Dolice. 2018-08-01 10:56
dokument Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody na dz. nr 234/4, 234/7, 234/6, 1176 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. 2018-07-09 08:52
katalog Przebudowa istniejącej podstacji trakcyjnej PT Dolice, zlokalizowanej na terenie działki 1480/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na działce nr 326/2 obręb Dolice - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej (Sądów) - KATALOG -
katalog Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko - działka 1/7, obręb Ziemomyśl B - KATALOG -
katalog Remont linii kolejowej od stacji Słonice do stacji Szczecin Dąbie - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działki 672, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociagowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 316, 325, 326/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice - KATALOG -
katalog Rozbudowa GCISiP o ogród zimowy - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociagowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 1120, 93/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice - KATALOG -
dokument Ogłoszenie w sprawie spotkań dot. zmian w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 2017-01-17 07:46
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Szemielino - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl B - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl A - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów. - KATALOG -
katalog Budowa linii kablowej i teletechnicznej w obrębach Dolice i Mogilica - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni w miejscowości Szemielino - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni w miejscowości Ziemomyśl B - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szemielino - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Ziemomyśl B - KATALOG -
katalog Inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania, przebudowie i rozbudowie budynku byłej policji na wiejski ośrodek zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingu i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice - KATALOG -
katalog Inwestycja polegająca na budowie przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem, placem zabaw i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice - KATALOG -
katalog Inwestycja polegająca na budowie wiejskiego ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice - KATALOG -
katalog Wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód - KATALOG -
katalog Budowa i utrzymanie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej - linii SN 15kV na terenie działki 8/2 obręb Mogilica - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dolice - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek nr 146,167,153/43 i 116 położonych w obrębie ewidencyjnym Sądów - KATALOG -
katalog Przebudowa mostu na rzece Płonia - KATALOG -
katalog Budowa odcinka elektroenergetycznych linii kablowych, Dolice - KATALOG -
katalog Budowa linii elektroenergetycznych kablowych i teletechnicznych Dolice, Sądów - KATALOG -
dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 2017-07-27 11:17
katalog Budowa obiektu radiokomunikacyjnego - KATALOG -
katalog Zmiana mpzp dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Dolice - KATALOG -
katalog Sieć elektroenergetyczna Morzyczyn - Drawski Młyn - KATALOG -
katalog Sieć elektro-energetyczna Pomietów - KATALOG -
katalog Plan miejscowy - Linie elektoenergetyczne - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu przesyłowego Szczecin-Lwówek - KATALOG -
katalog Sieć wodociągowa Dolica-Mogilica - KATALOG -
katalog Sieć wodociągowa Sądów-Sądówek - KATALOG -
katalog Budowa stacji transformatorowej i rozbudowa sieci kablowych Poznań-Szczecin - KATALOG -
katalog Zespół Elektrowni Wiatrowych Sądów - KATALOG -
katalog Budowa stacji transformatorowej 15/04,kV, złącza kablowego nn oraz linii kablowej nn 0,4 kV w km 147,180 linii kolejowej Poznań-Szczecin dla zadania "Rozbudowa istniejącej sieci zasilająco-rozdzielczej PKP Energetyka" na działce nr 157/3 obręb 0016 Sądów gmina Dolice - KATALOG -
katalog Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2011 z dnia 18.03.2011 r. dot. Gazociągu wysokiego ciśnienia - KATALOG -
dokument Budowa sieci gazowej ś/c, obręb Dolice 2014-03-31 10:45
katalog Budowa odcinka gazociągu technologicznego, obręb Strzebielewo - KATALOG -
katalog Budowa sieci elektromagnetycznej nn 0,4 kV - linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek 63, 1460,1478/8 - KATALOG -
katalog Budowa linii kablowej 0,4 kW na działce 1478 - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej szerokopasmowego internetu w technologii WiMax wraz z niezbędną infrastrukturą na działce Nr 571/1 obręb Dolice, Gmina Dolice - KATALOG -
katalog Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu zmiany Studium - KATALOG -
katalog Odbudowa Wału Przeciwpowodziowego nad rzeką Mała Ina - KATALOG -
dokument Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi oraz złączami kablowo pomiarowymi zlokalizowanej na terenie działek 95/1, 63, 807/1, 807/28, 807/36, 807/39, 1119/2, 1120 2013-11-08 12:56
katalog Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Pomietów - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek nr 308 i 316 - KATALOG -
katalog Przebudowa stadionu wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku szatni oraz zmianą zagospodarowania terenu,l zlokalizowanej na terenie działek nr 1274,1374,1375,1376,6,8 - KATALOG -
katalog Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV b zlokalizowanej na terenie działek 632, 406/5, 404/3, 410/1 - KATALOG -
dokument Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Żalęcino, Kolin, Szemielino, Przewłoki 2015-05-06 11:39
dokument Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice w obrębach geodezyjnych: Żalęcino, Kolin, Szemielino i Przewłoki 2013-01-21 08:36
katalog Zadnie pn.: przełożenie odcinka sieci wodociągowej - przejście pod rzeką Mała Ina ulica Kolejowa, działka Nr 95/4, 95/5, 95/6, 95/7 - KATALOG -
katalog Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanych w ulicy Kolejowej na terenie działek nr 93/1, 25/1, 25/2, 10/1, 1386/1, 1386/2, 26, 1478/19, 1478/8 w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2012-09-07 14:32
katalog Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Dolice - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkiach 436/4, 436/5, 436/6, 436/7, 234/18, 289/25, 352, 351 obręb Dolice - KATALOG -
katalog Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Iny - KATALOG -
katalog Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanej na terenie działki nr 73/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzebielewo, gmina Dolice - KATALOG -
katalog Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanej na terenie działki nr 217, połozonej w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. - KATALOG -
katalog Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji Nr 24/2012 o pozwoleniu na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4MPa realizacja Szczecin-Lwówek - KATALOG -
katalog Budowa sieci elektroenergetycznej obręb Dolice, Boguszyce, Pomietów i Mogilicę - KATALOG -
katalog Nadbudowa i przebudowa budynku szkoły na cele Urzędu Gminy w Dolicach - KATALOG -
katalog Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego - KATALOG -
katalog Budowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia - KATALOG -
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Dolice o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu obręb Pomietów 2011-10-12 07:56
katalog Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie świetlicy wiejskiej oraz budowie placu zabaw w Warszynie - KATALOG -
katalog Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dobropolu Pyrzyckim - KATALOG -
katalog Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu studium Gminy Dolice - KATALOG -
katalog Budowa linii elektroenergetycznej w obrebie Dolice - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2011-09-22 15:29
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2011-09-13 09:51
katalog Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Moskorzyn-Żalęcino - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany decyzji Nr 66/2011 z dnia 12.04.2011r 2011-08-11 17:14
katalog Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie Dolice - KATALOG -
katalog Rozbudowa sieci i urzadzeń elektroenergetycznych w obrębie Mogilca i Dolice - KATALOG -
katalog Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia i lini kablowych teletechnicznych - KATALOG -
dokument Obwieszczenie o wszczętym postepowaniu w sprawie zmiany decyzji Nr 66/2011 z dnia 12.04.20110 r. 2011-06-06 14:29
dokument Obwieszczeenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji Nr 10/2011 2011-05-24 09:03
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin- Lwówek 2011-04-18 09:50
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Szczecin- Lwówek 2011-04-01 13:40
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. 1117/10 obręb Dolice - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Szczecin- Lwówek 2011-03-08 11:00
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 10/1, 1385/7, 21/31 obręb Dolice - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na odcinku ulic Dworcowej i Wisniowej w Dolicach - KATALOG -
katalog Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na dz. nr 1320/3, 1320/4 obręb Dolice - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żalęcino - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 120, 109 obręb Morzyca - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej między miejscowościami Kolin-Kolonia-Morzyca - KATALOG -
katalog Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 98 obręb Żalęcino - KATALOG -
katalog Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 153/26 obręb Sadów - KATALOG -
katalog Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 96 obręb Brzezina - KATALOG -
katalog Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 15/12 obręb Mogilica - KATALOG -
katalog Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 104 obręb Pomietów - KATALOG -
katalog Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 111 Pomietów - KATALOG -
katalog Moje boisko - Orlik 2012 - KATALOG -
katalog Budowa infrastruktury turystycznej w m. Dolice poprzez zagospodarowanie turystyczne wokół jeziora zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 1419/3 obręb Dolice - KATALOG -
katalog Budowa świetlicy wiejskiej na dz. nr 2/2 obręb Przewłoki - KATALOG -
katalog " Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi, na dz. nr 1117/2, 1117/5, 1117/7, 1117/9, 1117/10, 1117/12, 1117/13, 1119/1, 1119/2, 1119/4, 1119/5, 807/1, 1120, położonych w obrębie ewid. Dolice, gmina Dolice." - KATALOG -
katalog Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obręb Żalęcino, Kolin, Szemielino, Przewłoki - KATALOG -
katalog Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obręb Żalęcino - KATALOG -
katalog Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 66/6,65,64, 70 obręb Żalęcino - KATALOG -
katalog Remont kaplicy cmentarnej w Dolicach - KATALOG -
katalog Zmiana Studium obręb Kolin, Szemielino, Przewłoki, Żalęcino - KATALOG -
katalog Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowym dla zasilania przepompowni ścieków, na działkach nr geod. 208, 207, 68/2, 212/6, 212/11, 212/9, obręb Rzeplino, gmina Dolice - KATALOG -
katalog Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym oraz wymianą istniejącego złącza kablowego, na dz. nr 140, 145/1 obręb Morzyca, gmina Dolice. - KATALOG -
katalog Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 63 i 71 położonych w obrębie Dolice - KATALOG -
katalog Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach przy ul. Pyrzyckiej 1 - KATALOG -
katalog Rozbudowa remizy strażackiej na działce nr ewid. 1203 w m. Dolice przy ul. Wiejskiej - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej obejmującej montaż trzech anten sektorowych i anteny radioliniowej na istniejącej wieży, ustawienie na poziomie terenu urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz budowę zasilenia elektroenergetycznego na działce nr 182 i 204 w obrębie Kolin - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia ulicznego linii kablowej NN 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi na działkach nr ewid. 53, 63 w miejscowości Dolice przy ul. Dworcowej - KATALOG -
katalog "Budowa sieci energetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV dla zasilania fermy wiatrowej - obręb Mogilica". - KATALOG -
katalog Budowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 63 w Dolicach - KATALOG -
katalog Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacyjnej - KATALOG -
katalog Budowa oświetlenia ulicznego - KATALOG -
katalog Budowa sieci elektroenergetycznej - KATALOG -