Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dolice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Głosowanie w sprawie przyjęcie sprawozdania z działalności Wojta Gminy Dolice przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11

Imię i nazwisko Głos
ZBIGNIEW BŁASZCZYK za
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
DANUTA KRÓL-BOCIAN za
MAREK KULETA za
DARIUSZ KULIGOWSKI za
MARIAN OBER za
BARBARA STOŁECKA za
ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR za
MARIOLA ZIOMEK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 04-08-2022


Projekt uchwały w sprawie wniosku Mieszkanki Gminy Dolice o udostępnienie informacji publicznej. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
ZBIGNIEW BŁASZCZYK za
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
DANUTA KRÓL-BOCIAN za
MAREK KULETA za
DARIUSZ KULIGOWSKI za
MARIAN OBER za
BARBARA STOŁECKA za
ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR za
MARIOLA ZIOMEK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 04-08-2022


Projekt uchwały w sprawie pisma Mieszkanki Gminy Dolice z dnia 23.07.2022 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
ZBIGNIEW BŁASZCZYK za
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
DANUTA KRÓL-BOCIAN za
MAREK KULETA za
DARIUSZ KULIGOWSKI za
MARIAN OBER za
BARBARA STOŁECKA za
ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR za
MARIOLA ZIOMEK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 04-08-2022


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dolice nr XXV/213/17 z dnia 28.03.2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dolice Nr XIII/109/15 zn dnia 29 grudnia 2015 roku i w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
ZBIGNIEW BŁASZCZYK za
DAGMARA HARĘŹLAK za
JANUSZ KOMOREK za
DANUTA KRÓL-BOCIAN za
MAREK KULETA za
DARIUSZ KULIGOWSKI za
MARIAN OBER za
BARBARA STOŁECKA za
ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR za
MARIOLA ZIOMEK za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 04-08-2022


Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2022. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
6 2 1

Imię i nazwisko Głos
ZBIGNIEW BŁASZCZYK wstrzymał się
STANISŁAW KOŁACKI za
JANUSZ KOMOREK za
MAREK KULETA za
DARIUSZ KULIGOWSKI przeciw
MARIAN OBER za
BARBARA STOŁECKA za
ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR wstrzymał się
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 05-08-2022


Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2022-2033. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 1 0

Imię i nazwisko Głos
ZBIGNIEW BŁASZCZYK za
STANISŁAW KOŁACKI za
JANUSZ KOMOREK za
MAREK KULETA za
DARIUSZ KULIGOWSKI wstrzymał się
MARIAN OBER za
BARBARA STOŁECKA za
ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR za
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 05-08-2022


Projekt uchwały w sprawie aktualizacji polskiej sieci obszarów Natura 2000 oraz zmiany granic obszarów już istniejących w części dotyczącej zmiany granic obszaru Natura 2000 PLH320004 Dolina Iny przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 0 1

Imię i nazwisko Głos
ZBIGNIEW BŁASZCZYK za
STANISŁAW KOŁACKI za
JANUSZ KOMOREK za
MAREK KULETA za
DARIUSZ KULIGOWSKI za
MARIAN OBER za
BARBARA STOŁECKA za
ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR przeciw
RYSZARD MIKOŁAJCZYK za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: RYSZARD MIKOŁAJCZYK Data wytworzenia: 05-08-2022