Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dla osób niesłyszących

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wójt Gminy Dolice z siedzibą w Urzędzie Gminy w Dolicach, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (+48) 915640129, adresu e-mail: sekretariat@dolice.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Gminy.
  3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. wypełniania obowiązku prawnego w związku z realizowaniem zadań przez Gminę;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  3. wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line.
  1. Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/a dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Wójt Dolic Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/a dane są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. Polski Związek Głuchych oddział Mazowiecki, który na podstawie zawartej umowy świadczy usługi tłumaczenia języka migowego on-line.

  1. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanego celu, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  2. Przysługuje Pani/u prawo do: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania; usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.