Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dolice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych ,, Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Dolice 4 "o łączonej mocy do 50 MW wraz ze stacjami transformatorowymi oraz nie zbędną infrastrukturą techniczną 2023-08-23 10:32:24
budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych wraz ze stacją przeładunkową odpadów 2023-03-21 11:38:29
Zespołów elektrowni fotowoltaicznych PV Dolice 5” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat stargardzki, gmina Dolic, obręb Dobropole (321404_2.0009), dz. nr 21. 2022-11-17 09:55:39
Budowa 6 tuneli namiotowych jako otwartych budynków inwentarskich na terenie okólników Fermy Bydła Mięsnego Lipka 2022-11-17 09:52:16
Zespół elektrowni fotowoltaicznych PV Dolice 4” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat stargardzki, gmina Dolice, obręb Mogilica, działka nr 12/23 2022-08-04 09:17:45
budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. Nr 76 w obrębie Dobropole, gmina Dolice 2022-06-24 07:49:22
budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo” w miejscowości Dolice, gmina Dolice realizowanego na działce Nr 10, 11 obręb Dolice, gmin Dolice 2022-06-08 09:56:14
budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid. 40 i 204/2 w miejscowości Rzeplino, gmina Dolice 2022-05-18 13:08:43
budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości Warszyn, gmina Dolice realizowanego na działce nr 15/1, obręb Warszyn 2022-04-04 12:14:45
Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działki o nr geod. 19 położonej na terenie gminy Dolice obręb Morzyca 2021-12-21 11:23:47
budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 177 MW 2021-10-04 08:44:43
budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 170 MW 2021-08-20 09:18:25
„Budowa Elektrowni Słonecznych „Dolice Północ” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 1415/3 o mocy do 2 MW (obręb Dolice), gmina Dolice”. 2021-08-03 09:06:59
budowa farmy wiatrowej 3 MW 2021-08-03 08:55:13
budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 20 MW 2021-06-23 07:40:43
budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 106 MW 2021-05-05 12:49:44
budowa farmy wiatrowej Żalęcino II (6MW) 2021-03-08 14:26:53
budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 170 MW 2021-03-02 13:25:55
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ 2021-03-02 13:12:53
budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dolice 1 zmiana 2021-02-02 13:37:45
Budowa Farmy Fotowoltaicznej, Bralęcin 2020-12-23 09:54:47
BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ OBRĘB KURCEWO 2020-12-18 12:46:25
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 10)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:18:49
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 9)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:18:42
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 8)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:13:31
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 7)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:13:20
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 6)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:11:53
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 5)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:10:23
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 4)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:08:51
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 3)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:07:04
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 2)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:03:30
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 1)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-26 15:06:11
"Budowa farmy fotowoltaicznej Warszyn Południe o mocy do 4 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną" 2020-10-08 14:51:37
"Budowa farmy fotowoltaicznej Warszyn Północ o mocy do 10 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną" 2020-10-08 14:44:51
BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 2,5 MW 2020-09-07 08:52:35
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 43 MW 2020-08-21 12:20:59
Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 1 MW każda (łącznie 2 MW) w gminie Dolice, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2020-06-10 14:56:44
Przebudowa drogi gminnej Moskorzyn - Żalęcino - granica gminy Dolice o długości 5080 m 2020-03-16 12:11:28
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW w Mogilicy, gmina Dolice na części działki ewidencyjnej 12/20 2020-02-20 07:12:19
Rozbudowa sieci 2019-10-18 14:10:59
Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dolice składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do I MW każda na nieruchomości gruntowej w miejscowości Dolice, gmina Dolice, powiat stargardzki, woj. zachodniopomorskie na działce o nr ewidencyjnym 21/31, obręb 0005 Dolice? 2019-09-02 11:03:26
Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z zlokalizowanej na terenie powiatu stargardzkiego, gmina Dolice 2019-07-09 10:49:52
Rozbudowa oraz modernizacja instalacji do chowu trzody chlewnej zlokalizowanej na działce ewid. nr 846, obręb Bralęcin, Gmina Dolice, powiat stargardzki 2018-09-27 15:51:23
Budowa elektrowni fotowoltaicznych PV Dolice 2, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych 2018-07-17 08:56:54
Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dolice 1, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, drogi wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych 2018-06-26 15:56:27
Budowa sieci wodociągowej Kolin - Przewłoki, przebudowa sieci w obrębie m. Przewłoki oraz przebudowa hydroforni w m. Kolin gmina Dolice 2018-06-21 16:28:55
Budowa farmy fotowoltaicznej Mogilica o mocy do 1 MW na działce nr 14/6 obręb Mogilica Gmina Dolice 2018-06-14 17:44:17
Budowa farmy fotowoltaicznej Dolice Północ o mocy do 1 MW na działce 1415/3 obręb Dolice Gmina Dolice 2018-06-04 16:15:51
Budowa do pięciu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1,0 MW każda na części działki nr 807/35 położonej w obrębie geodezyjnym Dolice 2018-01-19 14:46:05
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dolice 2017-09-22 10:06:41
Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Ziemomyśl na działkach Nr 884/7 obręb Sądów oraz 878 i 879/1 obręb Dolice gm. Dolice 2017-08-24 14:18:17
Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z 2017-05-30 09:44:17
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 2017-04-18 08:15:16
Utworzenie punktu skupu złomu - Dolice ul. Wojska Polskiego 2017-03-20 09:33:32
Wykonanie dokumentacji oraz koncepcji przebudowy i budowy drogi nr 1711Z 2017-02-22 11:13:08
Prace na linii kolejowej Dobiegniew - Szczecin Dąbie 2017-02-13 09:21:01
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów 2016-11-21 12:51:52
Budowa podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110kV oraz podziemnej linii kablowej teletechnicznej 2016-10-14 14:38:45
Utworzenie punktu zbierania złomu 2016-09-26 15:06:37
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ziemomyśł A 2016-09-13 15:09:09
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pomietów 2016-09-13 15:02:47
Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2 umożliwiajacego pobór wód podziemnych o zdolność poboru nie mniej niż 10m3/h 2016-03-24 07:57:59
Budowa fermy norek o obsadzie 900DJP na działce ewid. nr 271/8 2016-02-05 09:48:21
Budowa drogi leśnej w oddziałach 220-248 Leśnictwa Mogilica na działkach nr. 847/2, 857/2, 866/2 867/2 obręb Mogilica oraz 838/2 obręb Bralęcin gmina Dolice 2015-09-24 13:02:52
Budowa biogazowni rolniczej na działce nr 1415/4 2015-08-18 08:28:08
Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Dolice - Kolin 2015-03-26 08:10:04
Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Dolice - Żalęcino 2015-03-26 08:04:22
Modernizacja fermy bydła Krępcewo 2014-08-22 14:28:51
Rozbudowa fermy norek 2014-06-12 12:23:38
Studnia głębinowa 2014-04-25 14:05:25
Budowa stacji bazowej szerokopasmowego internetu w technologi WiMax 2013-08-07 12:16:43
Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych - Lipka 2013-02-06 15:12:52
Budowa Zespołu Elektrownii Wiatrowych Pomietów 2012-10-31 19:19:13
Przebudowa dróg na terenie powiat stargardzki, gmina Dolice: obręb Pomietów: dz. nr 67, 297, 237, 250, 314, 385, 363, 368, obręb Dolice: dz. nr 559, 1349, 424, 529/2, 326/2, 515, 466/2, 234/18, 488, powiat pyrzycki, gmina Przelewice, obręb Karsko: dz. nr 42 2012-06-11 08:03:01
Ferma norek Lipka 2011-11-21 09:26:18
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, odc. Dolice-Mogilica 2011-04-08 12:50:18
Rozbudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych obejmującej rozbudowę stacji transformatorowej 110/15kV w Dolicach, budowę kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV i stacji transformatorowej SN/110kV 2010-12-15 14:17:09
Modernizacja istniejącego obiektu magazynowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, celem przystosowania do funkcjonowania tłoczni przetwarzania rzepaku 2010-08-25 15:16:24
Wydobywanie kruszywa Krępcewo 2010-08-25 15:15:38
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i przepompownią ścieków w m. Żalęcino gm. Dolice 2010-08-13 09:44:51
Budowa wodociągu miedzy miejscowościami Kolonia Kolin- Morzyca, gm. Dolice 2010-05-27 14:12:13
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, odc. Dolice-Mogilica 2010-05-04 14:51:02
Remont, przebudowa drogi powiatowej 2009-10-01 13:38:54
Ferma wiatrowa 2009-09-03 14:32:24
Przebudowa drogi powiatowej 2009-07-02 12:10:29
Modernizacja fermy bydła mięsnego 2009-07-02 12:08:37
Rzeka Ina Odbudowa (modernizacja) jazu Żukowo 2009-01-19 08:21:59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Honorata Kubicka

Data wytworzenia:
19 sty 2009

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
19 sty 2009, godz. 08:21

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
19 sty 2009, godz. 08:21