Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dolice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2023-09-28 13:35:09
Decyzja WZ 25 2023 o warunkach zabudowy 2023-09-28 13:33:35
Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych ,, Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Dolice 4 "o łączonej mocy do 50 MW wraz ze stacjami transformatorowymi oraz nie zbędną infrastrukturą techniczną 2023-08-23 10:32:24
budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych wraz ze stacją przeładunkową odpadów 2023-03-21 11:38:29
Zespołów elektrowni fotowoltaicznych PV Dolice 5” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat stargardzki, gmina Dolic, obręb Dobropole (321404_2.0009), dz. nr 21. 2022-11-17 09:55:39
Budowa 6 tuneli namiotowych jako otwartych budynków inwentarskich na terenie okólników Fermy Bydła Mięsnego Lipka 2022-11-17 09:52:16
Zespół elektrowni fotowoltaicznych PV Dolice 4” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat stargardzki, gmina Dolice, obręb Mogilica, działka nr 12/23 2022-08-04 09:17:45
budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. Nr 76 w obrębie Dobropole, gmina Dolice 2022-06-24 07:49:22
budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo” w miejscowości Dolice, gmina Dolice realizowanego na działce Nr 10, 11 obręb Dolice, gmin Dolice 2022-06-08 09:56:14
budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid. 40 i 204/2 w miejscowości Rzeplino, gmina Dolice 2022-05-18 13:08:43
budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości Warszyn, gmina Dolice realizowanego na działce nr 15/1, obręb Warszyn 2022-04-04 12:14:45
Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działki o nr geod. 19 położonej na terenie gminy Dolice obręb Morzyca 2021-12-21 11:23:47
budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 177 MW 2021-10-04 08:44:43
budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 170 MW 2021-08-20 09:18:25
„Budowa Elektrowni Słonecznych „Dolice Północ” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 1415/3 o mocy do 2 MW (obręb Dolice), gmina Dolice”. 2021-08-03 09:06:59
budowa farmy wiatrowej 3 MW 2021-08-03 08:55:13
budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 20 MW 2021-06-23 07:40:43
budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 106 MW 2021-05-05 12:49:44
budowa farmy wiatrowej Żalęcino II (6MW) 2021-03-08 14:26:53
budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 170 MW 2021-03-02 13:25:55
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ 2021-03-02 13:12:53
budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dolice 1 zmiana 2021-02-02 13:37:45
Budowa Farmy Fotowoltaicznej, Bralęcin 2020-12-23 09:54:47
BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ OBRĘB KURCEWO 2020-12-18 12:46:25
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 10)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:18:49
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 9)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:18:42
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 8)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:13:31
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 7)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:13:20
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 6)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:11:53
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 5)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:10:23
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 4)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:08:51
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 3)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:07:04
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 2)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-28 11:03:30
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1,0 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DOLICE 1)" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/1 W OBRĘBIE DOLICE, GM. DOLICE 2020-10-26 15:06:11
"Budowa farmy fotowoltaicznej Warszyn Południe o mocy do 4 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną" 2020-10-08 14:51:37
"Budowa farmy fotowoltaicznej Warszyn Północ o mocy do 10 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną" 2020-10-08 14:44:51
BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 2,5 MW 2020-09-07 08:52:35
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 43 MW 2020-08-21 12:20:59
Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 1 MW każda (łącznie 2 MW) w gminie Dolice, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2020-06-10 14:56:44
Przebudowa drogi gminnej Moskorzyn - Żalęcino - granica gminy Dolice o długości 5080 m 2020-03-16 12:11:28
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW w Mogilicy, gmina Dolice na części działki ewidencyjnej 12/20 2020-02-20 07:12:19
Rozbudowa sieci 2019-10-18 14:10:59
Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dolice składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do I MW każda na nieruchomości gruntowej w miejscowości Dolice, gmina Dolice, powiat stargardzki, woj. zachodniopomorskie na działce o nr ewidencyjnym 21/31, obręb 0005 Dolice? 2019-09-02 11:03:26
Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z zlokalizowanej na terenie powiatu stargardzkiego, gmina Dolice 2019-07-09 10:49:52
Rozbudowa oraz modernizacja instalacji do chowu trzody chlewnej zlokalizowanej na działce ewid. nr 846, obręb Bralęcin, Gmina Dolice, powiat stargardzki 2018-09-27 15:51:23
Budowa elektrowni fotowoltaicznych PV Dolice 2, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych 2018-07-17 08:56:54
Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dolice 1, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, drogi wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych 2018-06-26 15:56:27
Budowa sieci wodociągowej Kolin - Przewłoki, przebudowa sieci w obrębie m. Przewłoki oraz przebudowa hydroforni w m. Kolin gmina Dolice 2018-06-21 16:28:55
Budowa farmy fotowoltaicznej Mogilica o mocy do 1 MW na działce nr 14/6 obręb Mogilica Gmina Dolice 2018-06-14 17:44:17
Budowa farmy fotowoltaicznej Dolice Północ o mocy do 1 MW na działce 1415/3 obręb Dolice Gmina Dolice 2018-06-04 16:15:51
Budowa do pięciu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1,0 MW każda na części działki nr 807/35 położonej w obrębie geodezyjnym Dolice 2018-01-19 14:46:05
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dolice 2017-09-22 10:06:41
Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Ziemomyśl na działkach Nr 884/7 obręb Sądów oraz 878 i 879/1 obręb Dolice gm. Dolice 2017-08-24 14:18:17
Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z 2017-05-30 09:44:17
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 2017-04-18 08:15:16
Utworzenie punktu skupu złomu - Dolice ul. Wojska Polskiego 2017-03-20 09:33:32
Wykonanie dokumentacji oraz koncepcji przebudowy i budowy drogi nr 1711Z 2017-02-22 11:13:08
Prace na linii kolejowej Dobiegniew - Szczecin Dąbie 2017-02-13 09:21:01
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów 2016-11-21 12:51:52
Budowa podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110kV oraz podziemnej linii kablowej teletechnicznej 2016-10-14 14:38:45
Utworzenie punktu zbierania złomu 2016-09-26 15:06:37
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ziemomyśł A 2016-09-13 15:09:09
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pomietów 2016-09-13 15:02:47
Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2 umożliwiajacego pobór wód podziemnych o zdolność poboru nie mniej niż 10m3/h 2016-03-24 07:57:59
Budowa fermy norek o obsadzie 900DJP na działce ewid. nr 271/8 2016-02-05 09:48:21
Budowa drogi leśnej w oddziałach 220-248 Leśnictwa Mogilica na działkach nr. 847/2, 857/2, 866/2 867/2 obręb Mogilica oraz 838/2 obręb Bralęcin gmina Dolice 2015-09-24 13:02:52
Budowa biogazowni rolniczej na działce nr 1415/4 2015-08-18 08:28:08
Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Dolice - Kolin 2015-03-26 08:10:04
Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Dolice - Żalęcino 2015-03-26 08:04:22
Modernizacja fermy bydła Krępcewo 2014-08-22 14:28:51
Rozbudowa fermy norek 2014-06-12 12:23:38
Studnia głębinowa 2014-04-25 14:05:25
Budowa stacji bazowej szerokopasmowego internetu w technologi WiMax 2013-08-07 12:16:43
Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych - Lipka 2013-02-06 15:12:52
Budowa Zespołu Elektrownii Wiatrowych Pomietów 2012-10-31 19:19:13
Przebudowa dróg na terenie powiat stargardzki, gmina Dolice: obręb Pomietów: dz. nr 67, 297, 237, 250, 314, 385, 363, 368, obręb Dolice: dz. nr 559, 1349, 424, 529/2, 326/2, 515, 466/2, 234/18, 488, powiat pyrzycki, gmina Przelewice, obręb Karsko: dz. nr 42 2012-06-11 08:03:01
Ferma norek Lipka 2011-11-21 09:26:18
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, odc. Dolice-Mogilica 2011-04-08 12:50:18
Rozbudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych obejmującej rozbudowę stacji transformatorowej 110/15kV w Dolicach, budowę kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV i stacji transformatorowej SN/110kV 2010-12-15 14:17:09
Modernizacja istniejącego obiektu magazynowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, celem przystosowania do funkcjonowania tłoczni przetwarzania rzepaku 2010-08-25 15:16:24
Wydobywanie kruszywa Krępcewo 2010-08-25 15:15:38
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i przepompownią ścieków w m. Żalęcino gm. Dolice 2010-08-13 09:44:51
Budowa wodociągu miedzy miejscowościami Kolonia Kolin- Morzyca, gm. Dolice 2010-05-27 14:12:13
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, odc. Dolice-Mogilica 2010-05-04 14:51:02
Remont, przebudowa drogi powiatowej 2009-10-01 13:38:54
Ferma wiatrowa 2009-09-03 14:32:24
Przebudowa drogi powiatowej 2009-07-02 12:10:29
Modernizacja fermy bydła mięsnego 2009-07-02 12:08:37
Rzeka Ina Odbudowa (modernizacja) jazu Żukowo 2009-01-19 08:21:59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Honorata Kubicka

Data wytworzenia:
19 sty 2009

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
19 sty 2009, godz. 08:21

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
19 sty 2009, godz. 08:21