herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-04-24 13:01:14
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolicach Jowita Banasińska 2009-04-24 12:59:12
Ogłoszenie - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-04-24 11:56:54
Ogłoszenie - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-04-24 11:51:58
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobropolu Jowita Banasińska 2009-04-24 11:51:08
Zastępca Wójta Jowita Banasińska 2009-04-17 09:56:27
Wójt Jowita Banasińska 2009-04-17 09:53:20
Urząd Gminy- dane Jowita Banasińska 2009-04-17 09:52:45
Decyzja Jowita Banasińska 2009-04-17 09:51:17
Uchwała Nr XX/187/09 w sprawie wniosku mieszkańca Gminy Dolice Jowita Banasińska 2009-04-15 10:25:53
Uchwała Nr XX/186/09 w sprawie skargi mieszkańca Gminy Dolice Jowita Banasińska 2009-04-15 10:23:39
Uchwała Nr XX/185/09 w sprawie skargi mieszkańca Gminy Dolice Jowita Banasińska 2009-04-15 10:22:33
Uchwała Nr XX/184/09 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2009 rok Jowita Banasińska 2009-04-15 10:20:00
Postanowienia Jowita Banasińska 2009-04-14 15:13:15
Postanowienia Jowita Banasińska 2009-04-14 15:11:59
Uchwała Nr XX/180/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Jowita Banasińska 2009-04-10 10:13:42
Uchwała Nr XX/179/09 w sprawie wniosku mieszkańca Gminy Dolice Jowita Banasińska 2009-04-10 10:12:15
Uchwała Nr XX/178/09 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Dolice Jowita Banasińska 2009-04-10 10:10:18
Uchwała Nr XX/177/09 w sprawie zmiany uchwały dotyczacej wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jowita Banasińska 2009-04-10 10:07:53
Uchwała Nr XX/176/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolice Jowita Banasińska 2009-04-10 10:06:08
Uchwała Nr XX/175/09 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf przedstawionych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Promyk w Rzeplinie Jowita Banasińska 2009-04-10 10:05:47
Uchwała Nr XX/176/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolice Jowita Banasińska 2009-04-10 09:54:17
Uchwała Nr XX/175/09 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf przedstawionych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Promyk w Rzeplinie Jowita Banasińska 2009-04-10 09:52:26
Sesja XX/09 Jowita Banasińska 2009-04-10 09:43:02
Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania Jowita Banasińska 2009-04-09 12:08:36
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przykanalikami i przyłączami do budynków mieszkalnych dla m. Krępcewo-Rzeplino, Bralęcin-Rzeplino,Rzeplino-Trzebień, Trzebień-Dolice. Etap II Przepompownia ścieków w Rzeplinie oraz kanalizacja sanitarna tłoczna w kierunku oczyszczalni ścieków w Dolicach (do punktu T 100) EtapI Kanalizacja tłoczna Rzeplino-Trzebień-Dolice oraz grawitacyjna w m. Trzebień. Jowita Banasińska 2009-04-09 08:16:32
Zaproszenie Jowita Banasińska 2009-04-08 11:07:20
Umowa Jowita Banasińska 2009-04-01 11:32:59
Oświadczenie Jowita Banasińska 2009-04-01 11:32:26
Oferta cenowa Jowita Banasińska 2009-04-01 11:31:35
Zaproszenie Jowita Banasińska 2009-04-01 11:30:52
Zaproszenie na złożenie propozycji cenowej na zadnie pn. Etap II i I Kanalizacja tłoczna Rzeplino - Trzebień - Dolice oraz grawitacyjna w m. Trzebień - nadzór inwestorski Jowita Banasińska 2009-04-01 11:29:16
Zaproszenie na złożenie propozycji cenowej na zadnie pn. Etap II i I Kanalizacja tłoczna Rzeplino - Trzebień - Dolice oraz grawitacyjna w m. Trzebień - nadzór inwestorski Jowita Banasińska 2009-04-01 11:28:48
Zaproszenie na złożenie propozycji cenowej na zadnie pn. Etap II i I Kanalizacja tłoczna Rzeplino - Trzebień - Dolice oraz grawitacyjna w m. Trzebień - nadzór inwestorski Jowita Banasińska 2009-04-01 11:28:21
Postanowienie Jowita Banasińska 2009-03-30 11:50:38
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przykanalikami i przyłączami do budynków mieszkalnych dla m. Krępcewo-Rzeplino, Bralęcin-Rzeplino,Rzeplino-Trzebień, Trzebień-Dolice. Etap II Przepompownia ścieków w Rzeplinie oraz kanalizacja sanitarna tłoczna w kierunku oczyszczalni ścieków w Dolicach (do punktu T 100) EtapI Kanalizacja tłoczna Rzeplino-Trzebień-Dolice oraz grawitacyjna w m. Trzebień. Jowita Banasińska 2009-03-30 09:09:26
Protokół Nr XIX/09 z dn. 26.02.2009 Jowita Banasińska 2009-03-23 13:15:00
Protokół Nr XIX/09 z dn. 26.02.2009 - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-03-23 13:13:30
Protokół Nr XIX/09 z dn. 26.02.2009 - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-03-23 13:13:03
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 rok Jowita Banasińska 2009-03-16 11:22:56