herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku Jowita Banasińska 2008-04-09 14:52:29
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok Jowita Banasińska 2008-04-09 14:48:50
Sprawozadanie z wykonania budżetu za rok 2007 - dokument usunięty Jowita Banasińska 2008-04-09 14:46:06
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok Jowita Banasińska 2008-04-09 14:45:42
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku Jowita Banasińska 2008-04-09 14:43:02
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok Jowita Banasińska 2008-04-09 14:39:31
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok Jowita Banasińska 2008-04-09 14:36:03
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok Jowita Banasińska 2008-04-09 13:11:54
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok - dokument usunięty Jowita Banasińska 2008-04-09 13:01:25
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok - dokument usunięty Jowita Banasińska 2008-04-09 12:52:20
Sprawozadanie z wykonania budżetu za rok 2007 - dokument usunięty Jowita Banasińska 2008-04-03 13:30:08
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007 - dokument usunięty Jowita Banasińska 2008-04-03 13:28:28
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007 - dokument usunięty Jowita Banasińska 2008-04-03 13:22:57
Uchwała Nr IX/62/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Jowita Banasińska 2008-04-03 12:49:54
Uchwała Nr IX/64/07 w sprawie : skargi na wnioski i pisma kierowane do Wójta Gminy Jowita Banasińska 2008-04-03 12:49:01
Uchwała Nr X/65/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia Radzie Gminy Jowita Banasińska 2008-04-03 11:43:37
Uchwała Nr X/65/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia Radzie Gminy Jowita Banasińska 2008-04-03 11:43:19
Uchwała Nr X/66/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007 Jowita Banasińska 2008-04-03 11:37:47
Uchwała Nr X/67/07 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku Jowita Banasińska 2008-04-03 11:31:53
Uchwała Nr X/68/07 w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/06 Rady Gminy Dolice z dnia 22 listopada 2006 Jowita Banasińska 2008-04-03 11:31:23
Uchwała Nr X/69/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dolice na rok 2008 Jowita Banasińska 2008-04-03 11:30:48
Uchwała Nr X/71/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Dolicach Jowita Banasińska 2008-04-03 11:30:20
Uchwała Nr X72/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Jowita Banasińska 2008-04-03 11:29:31
Uchwała Nr X/74/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dolice Nr VIII/49/07 z dn. 25.09.2007 r. Jowita Banasińska 2008-04-03 11:29:03
Uchwała Nr X/73/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Jowita Banasińska 2008-04-03 11:27:24
Uchwała Nr X/75/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dolice Nr VIII/50/07 z dn. 25.09.2007 r. Jowita Banasińska 2008-04-03 11:27:01
Uchwała Nr X/65/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia Radzie Gminy - dokument usunięty Jowita Banasińska 2008-04-03 11:26:18
Uchwała Nr X/67/07 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku Jowita Banasińska 2008-04-03 11:25:45
Uchwała Nr X/66/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007 Jowita Banasińska 2008-04-03 11:25:29
Uchwała Nr X/65/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia Radzie Gminy - dokument usunięty Jowita Banasińska 2008-04-03 11:24:56
Uchwała Nr X/75/07 - dokument usunięty Jowita Banasińska 2008-04-03 11:04:59
Sesja Nr X/07 - dokument usunięty Jowita Banasińska 2008-04-03 11:04:21
Uchwała Nr X/65/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia Radzie Gminy - dokument usunięty Jowita Banasińska 2008-04-03 11:02:16
Uchwała Nr X/66/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007 Jowita Banasińska 2008-04-03 11:01:09
Uchwała Nr X/67/07 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku Jowita Banasińska 2008-04-03 10:59:57
Uchwała Nr X/68/07 w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/06 Rady Gminy Dolice z dnia 22 listopada 2006 Jowita Banasińska 2008-04-03 10:58:27
Uchwała Nr X/69/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dolice na rok 2008 Jowita Banasińska 2008-04-03 10:46:54
Uchwała Nr X/69/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dolice na rok 2008 Jowita Banasińska 2008-04-03 10:42:34
Uchwała Nr X/69/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dolice na rok 2008 Jowita Banasińska 2008-04-03 10:21:17
Uchwała Nr X/69/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dolice na rok 2008 Jowita Banasińska 2008-04-03 10:13:47