herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Deklaracja na podatek od nieruchomości - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-05-12 10:45:48
Uchwała Nr XXI/194/09 w sprawie zastosowania i umorzenia zaległości za lokal mieszkalny w m. Żalęcino Jowita Banasińska 2009-05-11 11:24:27
Uchwała Nr XXI/193/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-05-11 11:20:46
Uchwała Nr XXI/193/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-05-11 11:20:40
Uchwała Nr XXI/192/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/154/09 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Dolicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Jowita Banasińska 2009-05-11 11:19:09
Uchwała Nr XXI/191/09 w sprawie uchwalenia preliminarzu wydatków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008-2010 Jowita Banasińska 2009-05-11 11:17:22
Uchwała Nr XXI/190/09 w sprawie przekazania jednej oprawy oświetlenia zewnętrznego w m. Kolin Jowita Banasińska 2009-05-11 11:11:50
Uchwała Nr XXI/189/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dolice za rok 2008 Jowita Banasińska 2009-05-11 11:10:31
Sesja XXI/09 Jowita Banasińska 2009-05-11 11:08:50
Regulamin organizacyjny - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-05-11 10:59:07
Sołtysi Gminy Dolice - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-05-11 10:57:17
Sołtysi Gminy Dolice - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-05-11 10:56:02
Sołtysi Gminy Dolice - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-05-11 10:55:50
Komórki organizacyjne i stanowiska pracy - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-05-11 10:42:18
Harmonogram dyżurów radnych i Przewodniczącego Jowita Banasińska 2009-05-08 15:27:25
Wniosek o uzupełnienie wniosku o warunkach zabudowy Jowita Banasińska 2009-05-07 15:04:05
Wniosek o wznowienie postępowania Jowita Banasińska 2009-05-07 15:00:09
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice Jowita Banasińska 2009-05-07 14:59:16
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice Jowita Banasińska 2009-05-07 14:58:11
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy Jowita Banasińska 2009-05-07 14:57:17
Wniosek o umorzenie postępowania Jowita Banasińska 2009-05-07 14:56:26
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Jowita Banasińska 2009-05-07 14:55:47
Informacja do wniosku o ustalenie warunków zabudowy Jowita Banasińska 2009-05-07 14:55:02
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-05-07 14:53:09
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-05-07 14:52:07
Planowanie przestrzenne Jowita Banasińska 2009-05-07 14:47:28
Decyzja Jowita Banasińska 2009-05-07 10:17:15
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach przy ul. Wiśniowej Jowita Banasińska 2009-05-05 15:04:06
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 1385/6 położonej w Dolicach Jowita Banasińska 2009-05-05 15:00:33
Obwieszczenie Jowita Banasińska 2009-05-04 10:48:09
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania Jowita Banasińska 2009-04-30 15:09:38
Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania Jowita Banasińska 2009-04-30 15:06:06
Protokół Nr XIX/09 z dn. 26.02.2009 Jowita Banasińska 2009-04-28 14:32:48
Protokół Nr XX/09 z dn. 02.04.2009 r. Jowita Banasińska 2009-04-28 14:28:46
Protokół Nr XX/09 z dn. 02.04.2009 r. Jowita Banasińska 2009-04-28 14:28:04
Protokół Nr XX/09 z dn. 02.04.2009 r. - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-04-28 14:24:18
Protokół Nr XX/09 z dn. 02.04.2009 r. - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-04-28 14:14:35
Protokół Nr XX/09 z dn. 02.04.2009 r. - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-04-28 14:11:38
Protokół Nr XX/09 z dn. 02.04.2009 r. - dokument usunięty Jowita Banasińska 2009-04-28 14:11:11
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dolice za rok 2008 Jowita Banasińska 2009-04-27 07:52:02