herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szemielino Karina Królikowska 2018-06-25 15:57:10
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szemielino Karina Królikowska 2018-06-25 15:55:48
Karina Królikowska 2018-06-25 13:11:36
UCHWAŁY 15.06.2018 r. Karina Królikowska 2018-06-25 13:10:55
Karina Królikowska 2018-06-25 12:42:06
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody na dz. nr 234/4, 234/7, 234/6, 1176 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. Karina Królikowska 2018-06-22 10:43:26
Andrzej Wołoszkiewicz 2018-06-21 16:36:18
Budowa sieci wodociągowej Kolin - Przewłoki, przebudowa sieci w obrębie m. Przewłoki oraz przebudowa hydroforni w m. Kolin gmina Dolice Andrzej Wołoszkiewicz 2018-06-21 16:28:55
Andrzej Wołoszkiewicz 2018-06-21 16:27:28
Karina Królikowska 2018-06-21 13:45:59
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Ziemomyśl A Agnieszka Sinica 2018-06-20 09:33:10
Marzena Guściora 2018-06-20 08:54:04
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach Marzena Guściora 2018-06-20 08:23:56
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach Marzena Guściora 2018-06-20 08:22:15
Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzenie kuchni w szkole w Dolicach Agnieszka Sinica 2018-06-19 10:08:40
Przebudowa budynku byłej szkoły, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dolice Marzena Guściora 2018-06-18 13:41:37
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK w ramach projektu ,,Wysoka jakość edukacji symbolem Gminy Dolice" Karina Królikowska 2018-06-15 13:05:53
Andrzej Wołoszkiewicz 2018-06-14 17:46:33
Budowa farmy fotowoltaicznej Mogilica o mocy do 1 MW na działce nr 14/6 obręb Mogilica Gmina Dolice Andrzej Wołoszkiewicz 2018-06-14 17:44:17
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl B Karina Królikowska 2018-06-13 11:34:44
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl B Karina Królikowska 2018-06-13 11:33:51
Karina Królikowska 2018-06-13 10:22:37
Karina Królikowska 2018-06-13 10:21:29
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów. Karina Królikowska 2018-06-13 09:21:01
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów. Karina Królikowska 2018-06-13 09:20:30
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Ziemomyśl A Karina Królikowska 2018-06-11 12:01:27
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Ziemomyśl A Karina Królikowska 2018-06-11 12:00:44
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg na zasadach i w trybie określonych Uchwałą Nr XXXIV/340/10 Rady Gminy Dolice Karina Królikowska 2018-06-08 15:27:35
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szemielino Karina Królikowska 2018-06-08 15:18:15
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szemielino Karina Królikowska 2018-06-08 15:17:55
Karina Królikowska 2018-06-08 13:24:41
Karina Królikowska 2018-06-08 13:23:45
- dokument usunięty Karina Królikowska 2018-06-08 13:23:22
Karina Królikowska 2018-06-08 13:10:57
- dokument usunięty Karina Królikowska 2018-06-08 12:59:38
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Nr 100 w Sądowie Andrzej Wołoszkiewicz 2018-06-08 11:50:51
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Nr 100 w Sądowie Andrzej Wołoszkiewicz 2018-06-08 11:46:23
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Dolicach przeznaczonych pod budowę garaży Andrzej Wołoszkiewicz 2018-06-08 11:43:23
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 1385/3 w Dolicach Andrzej Wołoszkiewicz 2018-06-08 11:38:26
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku - dokument usunięty Karina Królikowska 2018-06-08 10:01:18