herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Andrzej Wołoszkiewicz 2018-07-19 15:30:47
Andrzej Wołoszkiewicz 2018-07-19 15:28:09
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2018/2019. Karina Królikowska 2018-07-19 14:32:51
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2018/2019. Karina Królikowska 2018-07-19 14:24:41
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2018/2019. Karina Królikowska 2018-07-19 14:24:20
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2018/2019. Karina Królikowska 2018-07-19 14:24:07
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2018/2019. Karina Królikowska 2018-07-19 14:24:01
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2018/2019. Karina Królikowska 2018-07-19 14:23:38
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2018/2019. Karina Królikowska 2018-07-19 14:23:30
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2018/2019. Karina Królikowska 2018-07-19 14:21:00
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2018/2019. Karina Królikowska 2018-07-19 14:20:44
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2018/2019. Karina Królikowska 2018-07-19 14:19:51
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2018/2019. Karina Królikowska 2018-07-19 14:19:09
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2018/2019. Karina Królikowska 2018-07-19 14:09:39
Andrzej Wołoszkiewicz 2018-07-17 09:27:38
Budowa elektrowni fotowoltaicznych PV Dolice 2, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych Andrzej Wołoszkiewicz 2018-07-17 08:56:54
Andrzej Wołoszkiewicz 2018-07-17 08:42:29
Andrzej Wołoszkiewicz 2018-07-13 13:58:39
KONSULTACJE w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych na terenie Gminy Dolice oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dolice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Dolice. Karina Królikowska 2018-07-13 13:09:02
KONSULTACJE w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych na terenie Gminy Dolice oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dolice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Dolice. Karina Królikowska 2018-07-13 13:03:58
Karina Królikowska 2018-07-09 13:03:05
OBWIESZCZENIA WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Karina Królikowska 2018-07-09 11:39:25
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody na dz. nr 234/4, 234/7, 234/6, 1176 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. Karina Królikowska 2018-07-09 08:52:32
Karina Królikowska 2018-07-06 13:08:51
Sołtysi Gminy Dolice Karina Królikowska 2018-07-06 13:05:15
Andrzej Wołoszkiewicz 2018-07-06 11:33:44
2017 rok Karina Królikowska 2018-07-05 13:53:09
Karina Królikowska 2018-07-05 13:50:57
Marzena Guściora 2018-07-05 12:50:39
Marzena Guściora 2018-07-02 15:46:22
Marzena Guściora 2018-07-02 15:43:38
Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzenie kuchni w szkole w Dolicach Karina Królikowska 2018-06-28 12:08:07
Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzenie kuchni w szkole w Dolicach Karina Królikowska 2018-06-28 12:06:17
Karina Królikowska 2018-06-28 09:11:14
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy Andrzej Wołoszkiewicz 2018-06-27 13:45:41
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy Andrzej Wołoszkiewicz 2018-06-27 13:45:13
Andrzej Wołoszkiewicz 2018-06-26 16:01:11
Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dolice 1, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, drogi wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych Andrzej Wołoszkiewicz 2018-06-26 15:56:49
Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dolice 1, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, drogi wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych Andrzej Wołoszkiewicz 2018-06-26 15:56:27
Karina Królikowska 2018-06-26 07:49:44