herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Agnieszka Datkiewicz 2017-05-24 11:29:44
Agnieszka Datkiewicz 2017-05-24 09:57:09
Wykonanie budżetu 2017r. Agnieszka Datkiewicz 2017-05-24 09:51:30
Przewodniczący Rady Gminy Agnieszka Datkiewicz 2017-05-23 11:33:41
Wójt Gminy Agnieszka Datkiewicz 2017-05-23 11:31:21
Grzegorz Brochocki - Wójt Gminy - dokument usunięty Agnieszka Datkiewicz 2017-05-23 11:29:04
Grzegorz Brochocki - Wójt Gminy - dokument usunięty Agnieszka Datkiewicz 2017-05-23 11:28:38
Wybory 2017 Agnieszka Datkiewicz 2017-05-22 13:09:43
Agnieszka Datkiewicz 2017-05-18 10:44:04
Agnieszka Datkiewicz 2017-05-17 10:25:57
Remont linii kolejowej od stacji Słonice do stacji Szczecin Dąbie Agnieszka Datkiewicz 2017-05-17 10:24:34
Wybory 2017 Agnieszka Datkiewicz 2017-05-15 15:56:40
Wybory 2017 Andrzej Wołoszkiewicz 2017-05-15 14:39:39
Wybory 2017 Andrzej Wołoszkiewicz 2017-05-15 14:36:18
Wybory 2017 Andrzej Wołoszkiewicz 2017-05-15 14:35:47
Agnieszka Datkiewicz 2017-05-12 08:56:33
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Agnieszka Datkiewicz 2017-05-12 08:55:30
Andrzej Wołoszkiewicz 2017-05-12 08:10:07
Andrzej Wołoszkiewicz 2017-05-12 08:08:37
Wybory 2017 Agnieszka Datkiewicz 2017-05-11 12:58:06
Wybory 2017 Agnieszka Datkiewicz 2017-05-11 12:55:35
Sekretarz Gminy Agnieszka Datkiewicz 2017-05-11 12:28:22
Sekretarz Gminy Agnieszka Datkiewicz 2017-05-11 12:27:02
Dyrektorzy Szkół Agnieszka Datkiewicz 2017-05-11 12:26:10
Dyrektorzy Szkół Agnieszka Datkiewicz 2017-05-11 12:24:59
Skarbnik Gminy Agnieszka Datkiewicz 2017-05-11 12:23:33
Kierownicy jednostek i osoby upoważnione do wydawania decyzji Agnieszka Datkiewicz 2017-05-11 12:22:44
Kierownicy jednostek i osoby upoważnione do wydawania decyzji Agnieszka Datkiewicz 2017-05-11 12:18:29
Kierownicy jednostek i osoby upoważnione do wydawania decyzji Agnieszka Datkiewicz 2017-05-11 12:15:55
Dyrektorzy Szkół Agnieszka Datkiewicz 2017-05-11 12:12:04
Z-ca Wójta Gminy Agnieszka Datkiewicz 2017-05-11 11:57:42
Sekretarz Gminy Agnieszka Datkiewicz 2017-05-11 11:54:39
Kierownicy jednostek i osoby upoważnione do wydawania decyzji Agnieszka Datkiewicz 2017-05-10 08:54:30
Radni Rady Gminy Agnieszka Datkiewicz 2017-05-10 08:53:27
Kierownicy jednostek i osoby upoważnione do wydawania decyzji Agnieszka Datkiewicz 2017-05-10 08:51:54
Wójt Gminy Dolice - dokument usunięty Agnieszka Datkiewicz 2017-05-10 08:51:10
Kierownicy jednostek i osoby upoważnione do wydawania decyzji Agnieszka Datkiewicz 2017-05-10 08:47:21
Kierownicy jednostek i osoby upoważnione do wydawania decyzji Agnieszka Datkiewicz 2017-05-10 08:46:14
Kierownicy jednostek i osoby upoważnione do wydawania decyzji Agnieszka Datkiewicz 2017-05-10 08:40:52
Radni Rady Gminy - dokument usunięty Agnieszka Datkiewicz 2017-05-10 08:25:17