herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Sukcesywny zakup paliw płynnych oraz innych płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Gminy Dolice 2019-02-08 14:19 Zakończone
Zakup zamiatarki i ładowacza czołowego do ciągnika John Deere 2036R 2018-11-22 15:41 Zakończone
Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rzeplino, Gmina Dolice 2018-09-06 14:49 Zakończone
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2018/2019 2018-08-09 14:14 Zakończone
Przebudowa drogi na działce nr 6/2 Ziemomyśl A 2018-07-27 14:31 Zakończone
Dowóz i odwóz uczniów do szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2018/2019. 2018-07-19 14:09 Zakończone
Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzenie kuchni w szkole w Dolicach 2018-06-19 10:08 Zakończone
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych 2018-05-16 12:08 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Ziemomyśl A 2018-05-15 08:35 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl B 2018-05-02 10:58 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szemielino 2018-04-30 13:34 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów. 2018-04-27 13:24 Zakończone
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK w ramach projektu ,,Wysoka jakość edukacji symbolem Gminy Dolice" 2018-04-25 07:58 Zakończone
Przebudowa drogi wewnętrznej przebiegającej przez działki nr 74/25 i 74/24 oraz przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1608Z zlokalizowanego na działce nr 69 w obrębie Żalęcino w gminie Dolice. 2018-04-23 14:35 Zakończone
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko położonego w miejscowości Ziemomyśl B, gmina Dolice 2018-04-12 13:08 Zakończone
Zakup zamiatarki do ciągnika o mocy 36 KM 2018-03-26 15:51 Zakończone
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko położonego w miejscowości Ziemomyśl B, gmina Dolice 2018-03-22 12:55 Zakończone
,,Budowa sieci wodociągowej dla Gminu Dolice w miejscowości Dolice" 2018-03-09 13:10 Zakończone
Sukcesywny zakup paliw płynnych:benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz innych płynów eksplotacyjnych dla potrzeb Gminy Dolice. 2018-02-09 12:57 Zakończone
Przebudowa drogi wewnętrznej przebiegającej przez działki nr 74/25 i 74/24 oraz przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1608Z zlokalizowanego na działce nr 69 w obrębie Żalęcino w gminie Dolice. 2018-02-01 15:23 Zakończone
Przebudowa drogi wewnętrznej przebiegającej przez działki nr 74/25 i 74/24 oraz przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1608Z zlokalizowanego na działce nr 69 w obrębie Żalęcino w gminie Dolice 2018-01-09 14:51 Zakończone
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZEBIEGAJĄCEJ PRZEZ DZIAŁKI NR 74/25 I 74/24 ORAZ PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NR 1608Z ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 69 W OBRĘBIE ŻALĘCINO W GMINIE DOLICE. 2017-11-28 13:32 Zakończone
BUDOWA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA dz. nr 1176 ul. Wojska Polskiego 4 w m. Dolice 2017-11-24 13:19 Zakończone
BUDOWA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA dz. nr 1176 ul. Wojska Polskiego 4 w m. Dolice 2017-11-03 14:21 Zakończone
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych dla Gminy Dolice w miejscowości Dolice 2017-08-17 13:01 Zakończone
Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzenie kuchni w szkole w Dolicach 2017-08-10 11:57 Zakończone
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-08 18:16 Zakończone
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie enrgii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych 2017-07-28 14:42 Zakończone
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY DOLICE I PROWADZENIE KUCHNI W SZKOLE W DOLICACH 2017-07-28 14:37 Zakończone
Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów zamawiającego 2017-07-24 15:37 Zakończone
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2017/2018 2017-07-21 14:59 Zakończone
Sukcesywny zakup paliw płynnych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz innych płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Gminy Dolice 2017-02-23 15:07 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej 540005Z w miejscowości Dobropole 2017-02-01 15:06 Zakończone
Przebudowa drogi dz. nr 207 w miejscowości Rzeplino 2017-02-01 13:22 Zakończone
Przebudowa drogi powiatowej 1608Z 2017-02-01 12:30 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej 540050Z w miejscowości Dolice 2017-02-01 11:38 Zakończone
Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów zamawiającego 2016-07-28 15:23 Zakończone
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2016/2017 2016-06-28 15:46 Zakończone
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY DOLICE I PROWADZENIE KUCHNI W GIMNAZJUM W DOLICACH 2016-06-15 19:22 Zakończone
Sukcesywny zakup paliw płynnych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego dla potrzeb Gminy Dolice 2016-02-11 11:54 Zakończone
Dostawa samochodu 9-osobowego 2015-11-23 11:12 Zakończone
Dostawa 9-osobowego samochodu osobowego 2015-10-29 11:53 Zakończone
Przebudowa dróg dojazdowych, chodników, utwardzenie terenu w miejscowościach gminy Dolice 2015-09-16 12:38 Zakończone
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2015-2016 2015-07-28 15:44 Zakończone
Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzenie kuchni w Gimnazjum w Dolicach 2015-05-27 15:12 Zakończone
Dostawa paliwa gazowego do obiektów Gminy Dolice 2015-05-20 13:40 Zakończone
Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli, zabawek, artykułów plastycznych i urządzeń sanitarnych do oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Dolice 2015-03-31 12:23 Zakończone
Dostawa sprzęty, pomocy dydaktycznych i wykładzin do oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Dolice 2015-02-24 14:58 Zakończone
Sukcesywny zakup paliw płynnych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i innych płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Gminy Dolice. 2015-02-02 15:31 Zakończone
Budowa Placu Zabaw w miejscowości Dolice, Dz. nr 1297 2015-01-28 09:55 Zakończone
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych 2015-01-08 14:56 Zakończone
Przebudowa dróg w miejscowościach Dolice, Sądów, Kolin i Rzeplino gm. Dolice. 2014-10-15 12:44 Zakończone
Przebudowa i budowa drogi numer 1716Z wykonanie miejsc postojowych oraz wyniesionego przejścia dla pieszych przy Ośrodku Zdrowia na ul. Wiejskiej w Dolicach 2014-09-24 12:21 Zakończone
Dostawa i montaż urządzeń otwartej siłowni zewnętrznej w miejscowości Dolice 2014-09-22 15:16 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej Dolice-Mogilica, Sądów-Sądówko 2014-09-18 14:37 Zakończone
Przebudowa stadionu wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku szatni oraz zmianą zagospodarowania teranu - etap budowa ogrodzenia i piłkochwytów 2014-09-05 14:23 Zakończone
Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 2014-08-19 14:41 Zakończone
Budowa oświetlenia drogowego 2014-08-12 09:52 Zakończone
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gmine Dolice w roku szkolnym 2014/2015 2014-07-28 13:11 Zakończone
Budowa placu zabaw w miejscowości Rzeplino dz. nr 83-2 2014-07-22 10:09 Zakończone
Dostawa mebli i wyposażenia do świetlic w miejscowości Brzezina i Ziemomyśl A 2014-07-18 12:43 Zakończone
Budowa placu zabaw w miejscowości Rzeplino dz. nr 83-2 2014-07-02 15:18 Zakończone
Kompleksowa naprawa autobusu marki AUTOSAN H 9-21 2014-05-22 11:42 Zakończone
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych 2014-05-15 14:36 Zakończone
Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzenie kuchni w Gimnazjum w Dolicach 2014-04-24 13:08 Zakończone
Przebudowa części budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej oraz remont części budynku gospodarczego na dz. nr 7/4 w miejscowości Szemielino 2A, Gmina Dolice 2014-04-24 11:18 Zakończone
Przebudowa budynku byłej szkoły, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dolice 2014-04-16 13:29 Zakończone
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku ulic Dworcowa i Wiśniowa w miejscowości Dolice 2014-03-05 13:46 Zakończone
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ziemomyśl A, gm. Dolice 2014-02-19 14:50 Zakończone
Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Brzezina, gm. Dolice 2014-01-30 15:56 Zakończone
Dostawa produktów spożywczych do 4 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Dolice 2014-01-23 11:54 Zakończone
Dostawa produktów spożywczych do 4 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Dolice 2013-12-23 13:08 Zakończone
Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. "Wiem, rozumiem, potrafię" 2013-11-21 13:34 Zakończone
Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. "Wiem, rozumiem, potrafię" 2013-10-30 12:07 Zakończone
Dostawa i montaż interaktywnego sprzętu audiowizualnego na potrzeby realizacji projektu pt. Wiem, rozumiem, potrafię. 2013-10-09 15:25 Zakończone
Dostawa mebli i wyposażenia do świetlic w miejscowości Bralęcin i Przewłoki 2013-10-01 14:52 Zakończone
Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Wiem, rozumiem, potrafię" 2013-09-25 17:02 Zakończone
Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. "Wiem, rozumiem, potrafię" 2013-09-20 15:11 Zakończone
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2013/2014 2013-07-01 15:48 Zakończone
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych 2013-06-17 12:59 Zakończone
Budowa oświetlenia zewnętrznego na dz. nr 9 w miejscowości Boguszyce oraz oświetlenie drogi na działce geod. nr 25/1, 25/2, 10/1 przy ul.Kolejowej w miejscowości Dolice 2013-06-17 09:06 Zakończone
Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń w miejscowości Dolice, ul. Kolejowa 8 dz. nr 807/39 Gmina Dolice 2013-06-10 13:00 Zakończone
Dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzenie kuchni w gimnazjum w Dolicach 2013-06-06 14:21 Zakończone
Remont budynku kaplicy cmentarnej w miejscowości Dolice dz. Nr 227 2013-05-29 16:45 Zakończone
Sprzedaż energii elektryczneju na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie udzielonych pełnomocnictw, które upoważniają Gminę Lipiany do roli zamawiającego 2013-02-27 13:10 Zakończone
Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dobropole Pyrzyckie dz. nr 141/4 Gmina Dolice 2013-02-19 15:24 Zakończone
Sukcesywny zakup paliw płynnych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i innych płynów eksploacyjnych dla potrzeb Gminy Dolice 2013-02-13 12:22 Zakończone
Rozbudowa sieci wodociagowej między miejscowościami Warszyn-Brzezina, Brzezina-Płoszkowo 2013-01-09 12:15 Zakończone
Remont kapitalny budynku świetlicy wiejskiej w Bralęcinie dz. Nr 170/1 2012-11-27 15:31 Zakończone
Prowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu pn. Świat widziany oczami dziecka w Gminie Dolice. 2012-11-13 16:36 Zakończone
Wyłonienie nauczyciela rytmiki, nauczyciela języka angielskiego oraz rehabilitanta w ramach projektu pn. Świat widziany oczmi dziecka w Gminie Dolice 2012-10-26 14:02 Zakończone
Doposażenie szkół Gminy Dolice w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Ku sukcesowi z indywidualizacją 2012-10-25 14:55 Zakończone
Doposażenie Punktu Integracyjnego Zespołu Przedszkolnego w ramach realizacji projektu pt. Świat widziany oczami dziecka w Gminie Dolice 2012-10-18 16:35 Zakończone
Wyłonienie nauczyciela rytmiki,nauczyciela j.angielskiego,logopedy,psychologa,pedagoga specjalnego,rehabilitanta w ramach projektu Swiat widziany oczami dziecka w Gminie Dolice 2012-10-12 17:17 Zakończone
Budowa ogrodzeń dla Gminy Dolice 2012-10-12 15:23 Zakończone
Prowadzenie zajęć w projekcie pn: "Ku sukcesowi z indywidualizacją" skierowanym dla uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Dolice 2012-09-20 13:46 Zakończone
Zorganizowanie 4 wycieczek jednodniowych oraz 4 trzydniowych w ramach projektu Za rękę z Einsteinem dla uczniów Gimnazjum w Dolicach gm. Dolice w okresie od udzielenia zamówienia do 20.06.2013 2012-09-07 14:19 Zakończone
Prowadzenie zajęć w ramach projektu Za rękę z Einsteinem w Gimnazjum w Dolicach 2012-08-13 14:10 Zakończone
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2012/2013 2012-07-18 14:46 Zakończone
Prowadzenie zajęć w ramach projektu Za rękę z Einsteinem w Gimnazjum w Dolicach 2012-06-20 08:39 Zakończone
Dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie gminy Dolice i prowadzenie kuchni w gimnazjum w Dolicach 2012-05-28 10:33 Zakończone
Prowadzenie zajęć w ramach projektu Za rękę z Einsteinem w Gimnazjum w Dolicach 2012-04-13 07:49 Zakończone
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym parkingiem i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Przewłoki 2012-03-01 12:25 Zakończone
Dostawa i instalacja interaktywnego sprzętu audiowizualnego na potrzeby realizacji projektu "Z Einsteinem za rękę" dla Gminy Gminy Dolice 2011-11-22 09:21 Zakończone
Wykonanie 5 placów zabaw dla Gminy Dolice 2011-09-15 14:24 Zakończone
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2011/2012 2011-07-30 11:39 Zakończone
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieć kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Żalęcino 2011-07-26 13:12 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej między miejscowościami Kolin-Kolonia - Morzyca 2011-07-25 13:50 Zakończone
Remont istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzeplino 2011-07-25 11:09 Zakończone
Wymiana pokrycia dachowego z ociepleniem ścian zewnętrznych części budynku świetlicy wiejskiej w m. Krępcewo nr dz. 19/1 Gmina Dolice 2011-07-15 15:04 Zakończone
Dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzwenie kuchni w Gimnazjum w Dolicach 2011-06-03 15:03 Zakończone
Etap IV kanalizacja sanitarna-grawitacyjno-tłoczna Bralęcin- Rzeplino oraz kanalizacja grawitacyjna w m. Bralęcin i w części m. Rzeplino wraz z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej od pierwszych studzioenek na działkach do b udynków w miejscowości Bralęcin i w części m. Rzeplino 2011-04-05 11:43 Zakończone
Sukcesywny zakup paliw płynnych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i innych płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Gminy Dolice 2011-02-10 14:49 Zakończone
Wykonanie placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkołach Podstawowych w Dobropolu, Dolicach, Rzeplinie, Sądowie i Zalęcinie 2010-09-15 12:08 Zakończone
Wykonanie placów zabaw dla Gminy Dolice 2010-09-09 15:46 Zakończone
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2010/2011 2010-09-01 11:33 Zakończone
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2010/2011. 2010-08-10 14:28 Zakończone
Remont świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Krępcewo nr działki 19/1 Gmina Dolice 2010-08-05 12:37 Zakończone
Remont świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Moskorzyn nr działki 4/5 Gmina Dolice 2010-08-05 10:24 Zakończone
Wykonanie placów zabaw w ramach programu Radosna szkoła w miejscowościach Dobropole, Dolice, Rzeplino, Sądów i Żalęcino gm. Dolice 2010-07-30 08:17 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr geod: 64, 65, 66/6 obr. Żalęcino oraz na dz. nr 7/14, 7/25, 38 obr. Szemielino gm. Dolice. 2010-07-12 09:19 Zakończone
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Rzeplino 2010-06-29 15:15 Zakończone
Wykonanie renowacji nawierzchni poliuretanowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Dolicach. 2010-06-24 16:32 Zakończone
Dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzenie kuchni w Gimnazjum w Dolicach 2010-05-20 12:51 Zakończone
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Rzeplino nr działki 206/21 2010-05-12 08:33 Zakończone
Etap III Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej dla miejscowości Krępcewo obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej tlocznej Krępcewo - Rzeplino oraz kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Krępcewo i w części miejscowości Rzeplino 2010-04-21 09:03 -
Dostawa produktów spożywczych w zespołach przedszkolnych na terenie Gminy Dolice 2010-01-21 10:48 Zakończone
Wykonanie rozbudowy remizy strażackiej w miejscowości Dolice ul. Wiejska 39. 2009-12-30 14:49 Zakończone
Etap I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Żalęcino-Moskorzyn, Etap II Buowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Przewłoki- Strzebielewo, Etap III Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Sądów- Dobropole Pyrzyckie oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Żalęcino, Przewłoki, Sądów. 2009-12-08 11:30 Zakończone
Wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Dolicach ul. Pyrzycka 2009-10-26 13:42 Zakończone
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Sądów, Strzebielewo i Żalęcino 2009-10-07 10:46 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicy Dworcowej na dz. nr geod. 63 w Dolicach 2009-07-13 12:56 Zakończone
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2009/2010 2009-06-15 13:56 Zakończone
Dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Dolice i prowadzenie kuchni w Gimnazjum w Dolicach 2009-06-05 08:38 Zakończone
Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego 2009-05-18 15:14 Zakończone
Systematyczny zakup paliw płynnych z tankowaniem dla Gminy Dolice 2009-02-10 15:12 Zakończone
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przykanalikami i przyłączami do budynków mieszkalnych dla m. Krępcewo-Rzeplino, Bralęcin-Rzeplino,Rzeplino-Trzebień, Trzebień-Dolice. Etap II Przepompownia ścieków w Rzeplinie oraz kanalizacja sanitarna tłoczna w kierunku oczyszczalni ścieków w Dolicach (do punktu T 100) EtapI Kanalizacja tłoczna Rzeplino-Trzebień-Dolice oraz grawitacyjna w m. Trzebień. 2009-02-02 11:13 Zakończone
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2008/2009 Trasa Rzeplino-Trzebień 2008-08-25 11:38 Zakończone
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolin Kolonia oraz przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w m. Kolin, gmina Dolice. 2008-07-21 14:36 Zakończone
Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2008/2009 2008-07-18 08:16 Zakończone
Dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie gminy Dolice i prowadzenie kuchni w Gimnazjum w Dolicach - przetarg II 2008-07-15 14:41 Zakończone
Dostawa używanego autobusu międzymiastowego do przewozów szkolnych 2008-06-27 14:28 Zakończone
Ogrodzenie Gimnazjum 2008-06-26 10:56 Zakończone
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Dolice w okresie od 1 sierpnia 2008 do 31 lipca 2011 r. 2008-06-10 13:58 -
Dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie gminy Dolice i prowadzenie kuchni w Gimnazjum w Dolicach 2008-05-29 13:44 Zakończone
Zakup paliw płynnych 2008-02-29 00:00 Zakończone
"Zakup fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu dziewięciu osób łącznie z kierowcą". 2008-01-16 13:36 -
sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany wydanych decyzji, 2008-01-11 13:33 -