Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Dolice z dnia 22.11.2018 r.  w  sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu lokalnego ORGANU REWITALIZACJI Gminy Dolice na lata 2018-2023

Zarządzenie Nr 2/18 Wójta Gminy Dolice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2018 r.

Zarządzenie Nr 3/18 Wójta Gminy Dolice z dnia 28.11.2018 r. w  sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego wspieranego (Szemielino) (24/19)

Zarządzenie Nr 4/18 Wójta Gminy Dolice z dnia 30.11.2018 r. w  sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 5/18 Wójta Gminy Dolice z dnia 4.12.2018 r. w  sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 8/18 Wójta Gminy Dolice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Dolice.  

załącznik: STATUT GMINY DOLICE

Zarządzenie Nr 9/18 Wójta Gminy Dolice z dnia 18.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian Budżetu Gminy Uchwała Nr II/8/18 z dnia 18.12.2018 r.

Zarządzenie Nr 10A/18 Wójta Gminy Dolice z dnia 27.12.2018 r.  w  sprawie przeprowadzenia spisu z natury stanów srodków paliwowych

Zarządzenie Nr 11/18 Wójta Gminy Dolice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 12/18 Wójta Gminy Dolice z dnia 31.12.2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2018 r.

Zarządzenie Nr 13/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 2.01.2019 r. w  sprawie ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego ...

Zarządzenie Nr 14/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 4.01.2019 r.  w  sprawie ustalenia Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego: ,,Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2019 r."

Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 8.01.2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2019 r.

Zarządzenie Nr 16/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 8.01.2019 r. w sprawie odwołania i powołania Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkocholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii.

Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 8.01.2019 r. w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkocholowych (zmiana 22/19)

Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 8.01.2019 r. w sprawie terminu przeprowadzenia kontroli zarządczej za 2018 r.

Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 18.01.2019 r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Dolice, Kolin w dniku 19.01.2019 r.

Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 23.01.2019 r.  w sprawie ustalenie planu finansowego budżetu gminy w 2019 r.

Zarządzenie Nr 22/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 24.01.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 8.01.2019 r. w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkocholowych. (17/19)

Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 24.01.2019 r. w sprawie odwołania i powołania Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkocholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii.

Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 29.01.2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego wspieranego w przeliczeniu na ilość miejsc    w mieszkaniu chronionym wspieranymw m. Szemielino 2a Gmina Dolice. (3/18)

Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 13.02.2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia mężczyzn podlegających kwalifikacji wojskowej do Powiatowej Komisji Lekarskiej

w Stargardzie

Zarządzenie Nr 26/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 13.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 27/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 13.02.2019 r. w sprawie powałania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 13.02.2019 r. w sprawie powałania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Dolice z dnia  18.02.2019 r. w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego położonego w obrębie miejscowości Rzeplino

Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Dolice z dnia  28.02.2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2019 r.

Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 5.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla ciągnika marki John Deere typ E02 nr Rej. ZST 2J87

Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 15.03.2019 r. w sprawie wyznaczenia osób w Urzedzie Gminy Dolice do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej i wykonywania działań w zakresie zwalczania pozarów i ewakuacji pracowników.

Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 18.03.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2019 roku

Zarządzenie Nr 44/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 12.04.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

do zarządzenia Nr 44/19 --> PROJEKT UCHWAŁY w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich , zasad  tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Zarządzenie Nr 47/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 26.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dolicach

Zarządzenie Nr  49/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 29.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2019 r.

Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 7.05.2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 7.05.2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 7.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów kończących służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 58/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 3.05.2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2019 r.

Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 3.06.2019 r.wraz z OGŁOSZENIEM w sprawie  konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobropolu Pyrzyckim

Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2019

Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Dolice w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobropolu Pyrzyckim

Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Dolice w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sądowie

Zarządzenie Nr 68/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 18.06.2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2019 r.

Zarządzenie Nr 73/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 1.07.2019 r. w sprawie zmiany składu komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielanych przez Gminę Dolice

Zarządzenie Nr 76A/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 29.07.2019 r. w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 76B/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 30.07.2019 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego  dotyczącego  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dolice

Załącznik do zarządzenia Nr 76B/19 - regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczącego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dolice

Zarządzenie Nr 79/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 12.08.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 80/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 13.08.219 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2019 r.

Zarządzenie Nr 81/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 20.08.2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 82/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 23.08.2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Dobropolu Pyrzyckim

arządzenie Nr /19 Wójta Gminy Dolice z dnia w sprawie

Zarządzenie Nr /19 Wójta Gminy Dolice z dnia w sprawie

arządzenie Nr /19 Wójta Gminy Dolice z dnia w sprawie

Zarządzenie Nr /19 Wójta Gminy Dolice z dnia w sprawie

arządzenie Nr /19 Wójta Gminy Dolice z dnia w sprawie

Zarządzenie Nr /19 Wójta Gminy Dolice z dnia w sprawie

arządzenie Nr /19 Wójta Gminy Dolice z dnia w sprawie

Zarządzenie Nr /19 Wójta Gminy Dolice z dnia w sprawie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Królikowska 12-12-2018 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Królikowska 12-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Karina Królikowska 12-12-2018 13:50