Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Rozbudowa sieci - KATALOG -
Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dolice składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do I MW każda na nieruchomości gruntowej w miejscowości Dolice, gmina Dolice, powiat stargardzki, woj. zachodniopomorskie na działce o nr ewidencyjnym 21/31, obręb 0005 Dolice? - KATALOG -
Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z zlokalizowanej na terenie powiatu stargardzkiego, gmina Dolice - KATALOG -
Rozbudowa oraz modernizacja instalacji do chowu trzody chlewnej zlokalizowanej na działce ewid. nr 846, obręb Bralęcin, Gmina Dolice, powiat stargardzki - KATALOG -
Budowa elektrowni fotowoltaicznych PV Dolice 2, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych - KATALOG -
Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dolice 1, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, drogi wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej Kolin - Przewłoki, przebudowa sieci w obrębie m. Przewłoki oraz przebudowa hydroforni w m. Kolin gmina Dolice - KATALOG -
Budowa farmy fotowoltaicznej Mogilica o mocy do 1 MW na działce nr 14/6 obręb Mogilica Gmina Dolice - KATALOG -
Budowa farmy fotowoltaicznej Dolice Północ o mocy do 1 MW na działce 1415/3 obręb Dolice Gmina Dolice - KATALOG -
Budowa do pięciu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1,0 MW każda na części działki nr 807/35 położonej w obrębie geodezyjnym Dolice - KATALOG -
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dolice - KATALOG -
Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Ziemomyśl na działkach Nr 884/7 obręb Sądów oraz 878 i 879/1 obręb Dolice gm. Dolice - KATALOG -
Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z - KATALOG -
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 - KATALOG -
Utworzenie punktu skupu złomu - Dolice ul. Wojska Polskiego - KATALOG -
Wykonanie dokumentacji oraz koncepcji przebudowy i budowy drogi nr 1711Z - KATALOG -
Prace na linii kolejowej Dobiegniew - Szczecin Dąbie - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów - KATALOG -
Budowa podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110kV oraz podziemnej linii kablowej teletechnicznej - KATALOG -
Utworzenie punktu zbierania złomu - KATALOG -
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ziemomyśł A - KATALOG -
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pomietów - KATALOG -
Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2 umożliwiajacego pobór wód podziemnych o zdolność poboru nie mniej niż 10m3/h - KATALOG -
Budowa fermy norek o obsadzie 900DJP na działce ewid. nr 271/8 - KATALOG -
Budowa drogi leśnej w oddziałach 220-248 Leśnictwa Mogilica na działkach nr. 847/2, 857/2, 866/2 867/2 obręb Mogilica oraz 838/2 obręb Bralęcin gmina Dolice - KATALOG -
Budowa biogazowni rolniczej na działce nr 1415/4 - KATALOG -
Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Dolice - Kolin - KATALOG -
Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Dolice - Żalęcino - KATALOG -
Modernizacja fermy bydła Krępcewo 2014-11-04 15:19
Rozbudowa fermy norek - KATALOG -
Studnia głębinowa - KATALOG -
Budowa stacji bazowej szerokopasmowego internetu w technologi WiMax - KATALOG -
Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych - Lipka - KATALOG -
Budowa Zespołu Elektrownii Wiatrowych Pomietów - KATALOG -
Przebudowa dróg na terenie powiat stargardzki, gmina Dolice: obręb Pomietów: dz. nr 67, 297, 237, 250, 314, 385, 363, 368, obręb Dolice: dz. nr 559, 1349, 424, 529/2, 326/2, 515, 466/2, 234/18, 488, powiat pyrzycki, gmina Przelewice, obręb Karsko: dz. nr 42 - KATALOG -
Ferma norek Lipka - KATALOG -
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, odc. Dolice-Mogilica - KATALOG -
Rozbudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych obejmującej rozbudowę stacji transformatorowej 110/15kV w Dolicach, budowę kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV i stacji transformatorowej SN/110kV - KATALOG -
Modernizacja istniejącego obiektu magazynowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, celem przystosowania do funkcjonowania tłoczni przetwarzania rzepaku - KATALOG -
Wydobywanie kruszywa Krępcewo - KATALOG -
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i przepompownią ścieków w m. Żalęcino gm. Dolice - KATALOG -
Budowa wodociągu miedzy miejscowościami Kolonia Kolin- Morzyca, gm. Dolice - KATALOG -
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, odc. Dolice-Mogilica - KATALOG -
Remont, przebudowa drogi powiatowej - KATALOG -
Ferma wiatrowa - KATALOG -
Przebudowa drogi powiatowej - KATALOG -
Modernizacja fermy bydła mięsnego - KATALOG -
Rzeka Ina Odbudowa (modernizacja) jazu Żukowo - KATALOG -