Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Rozbudowa sieci gazowej polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr632 i 326/2 obręb Dolice - KATALOG -
Budowa podziemnych linii kablowych średniego napięcia wraz z linią telekomunikacyjną łączącą Farmę Wiatrową Żalęcino i punkt przyłącza z siecią krajową w stacji transformatorowej Dolice - KATALOG -
Budowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej i stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie działki, Nr 12/18 położonej w obrębie ewidencyjnym Mogilica - KATALOG -
Budowa Gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000 - KATALOG -
OBWIESZCZENIA I INFORMACJE 2019 r.(PGW) - KATALOG -
OBWIESZCZENIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - KATALOG -
OBWIESZCZENIA WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2019 rok - KATALOG -
OBWIESZCZENIA WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2018 rok 2019-02-13 13:17
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 354 i 352 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. - KATALOG -
Budowa sieci wodociagowej na terenie działek nr 217 i 218/3 położonych w obrębie ew.Dolice, gmina Dolice - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej Kolin - Przewłoki, przebudowa sieci w obrębie m. Przewłoki oraz przebudowa hydroforni w m.Kolin - KATALOG -
BUDOWA LINII KABLOWYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCYM ŚWIATŁOWODEM I LINIĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ ŁĄCZĄCĄ FARMĘ WIATROWĄ ŻALĘCINO I PUNKT PRZYŁĄCZA Z SIECIĄ KRAJOWĄ W STACJI TRANSFORMATOROWEJ DOLICE - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem na terenie działek nr 690/41, 690/45, 681 i 662 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. - KATALOG -
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY DOLICE NA LATA 2018-2023 - KATALOG -
Odtworzenie cmentarza komunalnego na terenie działek br 809/12 i 809/13, położonych w obr. Bralęcin - KATALOG -
Budowa podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Strzebielewo - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek 680 i 685/5 - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do dz. nr 26/2, obręb Warszyn - KATALOG -
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dolice 1, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, drogi wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na część działki nr 807/35 położonej w obrębie Dolice, gmina Dolice. 2018-08-01 10:56
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody na dz. nr 234/4, 234/7, 234/6, 1176 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. 2018-07-09 08:52
Przebudowa istniejącej podstacji trakcyjnej PT Dolice, zlokalizowanej na terenie działki 1480/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej na działce nr 326/2 obręb Dolice - KATALOG -
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej (Sądów) - KATALOG -
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko - działka 1/7, obręb Ziemomyśl B - KATALOG -
Remont linii kolejowej od stacji Słonice do stacji Szczecin Dąbie - KATALOG -
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działki 672, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice - KATALOG -
Budowa sieci wodociagowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 316, 325, 326/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice - KATALOG -
Rozbudowa GCISiP o ogród zimowy - KATALOG -
Budowa sieci wodociagowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 1120, 93/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice - KATALOG -
Ogłoszenie w sprawie spotkań dot. zmian w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 2017-01-17 07:46
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Szemielino - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl B - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl A - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów. - KATALOG -
Budowa linii kablowej i teletechnicznej w obrębach Dolice i Mogilica - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni w miejscowości Szemielino - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni w miejscowości Ziemomyśl B - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szemielino - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Ziemomyśl B - KATALOG -
Inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania, przebudowie i rozbudowie budynku byłej policji na wiejski ośrodek zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingu i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice - KATALOG -
Inwestycja polegająca na budowie przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem, placem zabaw i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice - KATALOG -
Inwestycja polegająca na budowie wiejskiego ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice - KATALOG -
Wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód - KATALOG -
Budowa i utrzymanie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej - linii SN 15kV na terenie działki 8/2 obręb Mogilica - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dolice - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek nr 146,167,153/43 i 116 położonych w obrębie ewidencyjnym Sądów - KATALOG -
Przebudowa mostu na rzece Płonia - KATALOG -
Budowa odcinka elektroenergetycznych linii kablowych, Dolice - KATALOG -
Budowa linii elektroenergetycznych kablowych i teletechnicznych Dolice, Sądów - KATALOG -
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 2017-07-27 11:17
Budowa obiektu radiokomunikacyjnego - KATALOG -
Zmiana mpzp dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Dolice - KATALOG -
Sieć elektroenergetyczna Morzyczyn - Drawski Młyn - KATALOG -
Sieć elektro-energetyczna Pomietów - KATALOG -
Plan miejscowy - Linie elektoenergetyczne - KATALOG -
Budowa gazociągu przesyłowego Szczecin-Lwówek - KATALOG -
Sieć wodociągowa Dolica-Mogilica - KATALOG -
Sieć wodociągowa Sądów-Sądówek - KATALOG -
Budowa stacji transformatorowej i rozbudowa sieci kablowych Poznań-Szczecin - KATALOG -
Zespół Elektrowni Wiatrowych Sądów - KATALOG -
Budowa stacji transformatorowej 15/04,kV, złącza kablowego nn oraz linii kablowej nn 0,4 kV w km 147,180 linii kolejowej Poznań-Szczecin dla zadania "Rozbudowa istniejącej sieci zasilająco-rozdzielczej PKP Energetyka" na działce nr 157/3 obręb 0016 Sądów gmina Dolice - KATALOG -
Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2011 z dnia 18.03.2011 r. dot. Gazociągu wysokiego ciśnienia - KATALOG -
Budowa sieci gazowej ś/c, obręb Dolice 2014-03-31 10:45
Budowa odcinka gazociągu technologicznego, obręb Strzebielewo - KATALOG -
Budowa sieci elektromagnetycznej nn 0,4 kV - linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek 63, 1460,1478/8 - KATALOG -
Budowa linii kablowej 0,4 kW na działce 1478 - KATALOG -
Budowa stacji bazowej szerokopasmowego internetu w technologii WiMax wraz z niezbędną infrastrukturą na działce Nr 571/1 obręb Dolice, Gmina Dolice - KATALOG -
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu zmiany Studium - KATALOG -
Odbudowa Wału Przeciwpowodziowego nad rzeką Mała Ina - KATALOG -
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi oraz złączami kablowo pomiarowymi zlokalizowanej na terenie działek 95/1, 63, 807/1, 807/28, 807/36, 807/39, 1119/2, 1120 2013-11-08 12:56
Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Pomietów - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek nr 308 i 316 - KATALOG -
Przebudowa stadionu wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku szatni oraz zmianą zagospodarowania terenu,l zlokalizowanej na terenie działek nr 1274,1374,1375,1376,6,8 - KATALOG -
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV b zlokalizowanej na terenie działek 632, 406/5, 404/3, 410/1 - KATALOG -
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Żalęcino, Kolin, Szemielino, Przewłoki 2015-05-06 11:39
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice w obrębach geodezyjnych: Żalęcino, Kolin, Szemielino i Przewłoki 2013-01-21 08:36
Zadnie pn.: przełożenie odcinka sieci wodociągowej - przejście pod rzeką Mała Ina ulica Kolejowa, działka Nr 95/4, 95/5, 95/6, 95/7 - KATALOG -
Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanych w ulicy Kolejowej na terenie działek nr 93/1, 25/1, 25/2, 10/1, 1386/1, 1386/2, 26, 1478/19, 1478/8 w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. - KATALOG -
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2012-09-07 14:32
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Dolice - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkiach 436/4, 436/5, 436/6, 436/7, 234/18, 289/25, 352, 351 obręb Dolice - KATALOG -
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Iny - KATALOG -
Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanej na terenie działki nr 73/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzebielewo, gmina Dolice - KATALOG -
Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanej na terenie działki nr 217, połozonej w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. - KATALOG -
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji Nr 24/2012 o pozwoleniu na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4MPa realizacja Szczecin-Lwówek - KATALOG -
Budowa sieci elektroenergetycznej obręb Dolice, Boguszyce, Pomietów i Mogilicę - KATALOG -
Nadbudowa i przebudowa budynku szkoły na cele Urzędu Gminy w Dolicach - KATALOG -
Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego - KATALOG -
Budowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia - KATALOG -
Ogłoszenie Wójta Gminy Dolice o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu obręb Pomietów 2011-10-12 07:56
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie świetlicy wiejskiej oraz budowie placu zabaw w Warszynie - KATALOG -
Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dobropolu Pyrzyckim - KATALOG -
Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu studium Gminy Dolice - KATALOG -
Budowa linii elektroenergetycznej w obrebie Dolice - KATALOG -
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2011-09-22 15:29
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2011-09-13 09:51
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Moskorzyn-Żalęcino - KATALOG -
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany decyzji Nr 66/2011 z dnia 12.04.2011r 2011-08-11 17:14
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie Dolice - KATALOG -
Rozbudowa sieci i urzadzeń elektroenergetycznych w obrębie Mogilca i Dolice - KATALOG -
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia i lini kablowych teletechnicznych - KATALOG -
Obwieszczenie o wszczętym postepowaniu w sprawie zmiany decyzji Nr 66/2011 z dnia 12.04.20110 r. 2011-06-06 14:29
Obwieszczeenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji Nr 10/2011 2011-05-24 09:03
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin- Lwówek 2011-04-18 09:50
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Szczecin- Lwówek 2011-04-01 13:40
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. 1117/10 obręb Dolice - KATALOG -
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Szczecin- Lwówek 2011-03-08 11:00
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 10/1, 1385/7, 21/31 obręb Dolice - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej na odcinku ulic Dworcowej i Wisniowej w Dolicach - KATALOG -
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na dz. nr 1320/3, 1320/4 obręb Dolice - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żalęcino - KATALOG -
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 120, 109 obręb Morzyca - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej między miejscowościami Kolin-Kolonia-Morzyca - KATALOG -
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 98 obręb Żalęcino - KATALOG -
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 153/26 obręb Sadów - KATALOG -
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 96 obręb Brzezina - KATALOG -
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 15/12 obręb Mogilica - KATALOG -
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 104 obręb Pomietów - KATALOG -
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 111 Pomietów - KATALOG -
Moje boisko - Orlik 2012 - KATALOG -
Budowa infrastruktury turystycznej w m. Dolice poprzez zagospodarowanie turystyczne wokół jeziora zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 1419/3 obręb Dolice - KATALOG -
Budowa świetlicy wiejskiej na dz. nr 2/2 obręb Przewłoki - KATALOG -
" Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi, na dz. nr 1117/2, 1117/5, 1117/7, 1117/9, 1117/10, 1117/12, 1117/13, 1119/1, 1119/2, 1119/4, 1119/5, 807/1, 1120, położonych w obrębie ewid. Dolice, gmina Dolice." - KATALOG -
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obręb Żalęcino, Kolin, Szemielino, Przewłoki - KATALOG -
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obręb Żalęcino - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 66/6,65,64, 70 obręb Żalęcino - KATALOG -
Remont kaplicy cmentarnej w Dolicach - KATALOG -
Zmiana Studium obręb Kolin, Szemielino, Przewłoki, Żalęcino - KATALOG -
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowym dla zasilania przepompowni ścieków, na działkach nr geod. 208, 207, 68/2, 212/6, 212/11, 212/9, obręb Rzeplino, gmina Dolice - KATALOG -
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym oraz wymianą istniejącego złącza kablowego, na dz. nr 140, 145/1 obręb Morzyca, gmina Dolice. - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 63 i 71 położonych w obrębie Dolice - KATALOG -
Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach przy ul. Pyrzyckiej 1 - KATALOG -
Rozbudowa remizy strażackiej na działce nr ewid. 1203 w m. Dolice przy ul. Wiejskiej - KATALOG -
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej obejmującej montaż trzech anten sektorowych i anteny radioliniowej na istniejącej wieży, ustawienie na poziomie terenu urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz budowę zasilenia elektroenergetycznego na działce nr 182 i 204 w obrębie Kolin - KATALOG -
Budowa oświetlenia ulicznego linii kablowej NN 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi na działkach nr ewid. 53, 63 w miejscowości Dolice przy ul. Dworcowej - KATALOG -
"Budowa sieci energetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV dla zasilania fermy wiatrowej - obręb Mogilica". - KATALOG -
Budowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 63 w Dolicach - KATALOG -
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacyjnej - KATALOG -
Budowa oświetlenia ulicznego - KATALOG -
Budowa sieci elektroenergetycznej - KATALOG -