herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki gruntami - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. budownictwa - KATALOG -
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. księgowości budżetowej - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieszkaniowej - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieszkaniowej - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach - KATALOG -
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W RZEPLINIE - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. administracyjnych - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. planowania przestrzennego - KATALOG -
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-referent ds. finansów i płac - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. komunalnych Urzędu Gminy - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. administracyjnych Urzędu Gminy - KATALOG -
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dolicach - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych w GOPS w Dolicach - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - KATALOG -
informacja o wyniku naboru na stanowisko Urzednicze Referent ds.realizacji świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach 2015-07-03 12:53
Informacja dotycząca kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. realizacji świadczeń w GOPS Dolice 2015-06-25 11:23
Ogłoszenie naboru na wolne stonowisko urzednicze- referenta ds. realizacji świadczeń w GOPS Dolice - KATALOG -
Konkurs na Prezesa SGDO Sp.z o. o. - KATALOG -
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze-referent ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach 2014-09-22 10:35
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. świadczeń rodzinnych - KATALOG -
Lista kandytatów na stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości 2014-08-21 11:53
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. księgowości 2014-08-08 14:47
Drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. budownictwa - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. budownictwa - KATALOG -
Mł. referent ds. finansów i płac w Referacie ds. Oświaty - KATALOG -
Asystent rodziny - KATALOG -
Informacja o wyniku naboru na stanowisko mł.referenta ds.budownictwa 2012-04-10 11:48
informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze mł. referent ds. budownictwa 2012-04-04 12:15
Ogłoszenie o naborze na stanowisko mł referent ds. budownictwa 2012-03-22 08:34
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika USC w Dolicach 2012-03-15 13:01
konkurs na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - KATALOG -
Konkurs na stanowisko Inspektor ds. promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ds. obrony cywilnej i p. poż - KATALOG -
Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dolicach - KATALOG -
Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolicach - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki - KATALOG -
Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Biura Wójta Gminy - KATALOG -
Konkurs na wolne stanowisko urzednicze-Ksiegowa ds. finansów i płac - KATALOG -
Informacja o wyniku naboru-Oświata 2011-03-04 13:14
Lista kandydatów 2011-03-04 13:12
Konkurs na wolne stanowisko urzednicze-Ksiegowa ds. finansów i płac 2011-02-18 08:24
Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze- księgowa GOPS - KATALOG -
Konkurs na wolne stanowisko urządnicze - Sekretarz Gminy - KATALOG -
Konkurs na stanowisko referenta d/s budownictwa - KATALOG -
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sądowie - KATALOG -
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolicach - KATALOG -
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobropolu - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze mł.referent ds.obsługi sekretariatu - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń rodzinnych - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Dolicach - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach - KATALOG -
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach - KATALOG -