herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wykaz nr 4 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018-12-13 10:55
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 100 w obrębie Sądów 2018-11-22 14:20
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 1385/3 w Dolicach 2018-08-29 14:31
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w Dolicach 2018-08-29 14:29
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 100 w obrębie Sądów 2018-08-29 14:25
I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 63/2 obręb Skrzany 2018-07-25 17:05
I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości - część działki nr 34/1 obręb Żalęcino 2018-07-25 17:01
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy 2018-12-13 10:55
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Nr 100 w Sądowie 2018-06-08 11:50
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Dolicach przeznaczonych pod budowę garaży 2018-06-08 11:43
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 1385/3 w Dolicach 2018-06-08 11:38
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach 2018-06-07 14:05
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy 2018-04-12 09:37
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 1385/3 o obszarze 0,0839 ha położonej w obrębie Dolice. 2018-03-29 10:38
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach. 2018-03-29 10:36
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Dolicach przeznaczonych pod budowę garaży. 2018-03-28 10:34
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy 2018-02-27 14:30
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Nr 100 w Sądowie 2018-02-06 13:01
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Dolicach przeznaczonych pod budowę garaży 2017-12-11 15:34
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Nr 100 w obrębie Sądów 2017-12-11 15:30
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 160/3 w obrębie Dobropole 2017-12-11 15:30
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do dzierżawy 2017-10-27 15:39
IV rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego w Rzeplinie 2017-10-26 10:52
ODWOŁANIE III ROKOWAŃ wyznaczonych na dzień 22.09.2017r. 2017-09-07 09:35
Odwołanie przetargu na sprzedaż udziału w działce Nr 138/1 w Sądowie 2017-08-29 09:32
III rokowania na zbycie 2 lokali mieszkalnych w Rzeplinie 2017-08-16 14:06
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w działce Nr 138/1 w Sądowie - ODWOŁANY 2017-08-29 09:21
II rokowania na zbycie 3 lokali mieszkalnych w Rzeplinie 2017-05-26 09:47
Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dolice przeznaczonych do użytkowania 2017-04-06 13:18
I rokowania na zbycie 5 lokali mieszkalnych w Rzeplinie 2017-03-06 15:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użytkowania 2017-01-31 14:27
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w Rzeplinie 2017-01-30 10:00
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Nr 27A i Nr 27B w Rzeplinie 2016-12-09 13:56
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 100 w Sądowie 2016-06-29 13:03
Wykaz nr 2 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-06-09 08:42
Wykaz nr 2 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-06-08 15:19
IV rokowania na zbycie 5 lokali mieszkalnych w Rzeplinie 2016-05-13 12:59
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 100 w Sądowie 2016-05-10 09:10
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w działce Nr 138/1 w Sądowie 2016-05-10 09:04
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Nr 100 położonej w obrębie Sądów 2016-02-19 13:57
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w działce Nr 138/1 w Sądowie 2016-02-19 13:54
III rokowania na zbycie 6 lokali mieszkalnych w Rzeplinie 2016-02-18 15:20
II rokowania na zbycie 7 lokali mieszkalnych w Rzeplinie 2015-11-20 15:35
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 141/5 w Dobropolu 2015-09-08 14:07
I rokowania na zbycie 8 lokali mieszkalnych w Rzeplinie 2015-08-19 15:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-08-03 14:22
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 8 lokali mieszkalnych w Rzeplinie 2015-07-07 08:34
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w zabudowanej działce Nr 153/1 o obszarze 0,5256 ha położonej w Strzebielewie 2015-07-02 12:07
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 141/5 o obszarze 0,2755 ha położonej w obrębie Dobropole 2015-07-02 11:59
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 25/4 w Strzebielewie 2015-05-14 14:14
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 25/2 w Strzebielewie 2015-05-14 14:13
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 141/5 o obszarze 0,2755 ha położonej w obrębie Dobropole 2015-04-28 12:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2015-03-11 12:03
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Nr 80 w Płoszkowie 2015-03-13 15:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użytkowania 2015-01-22 14:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-02-06 11:20
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 13 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Nr 27A i Nr 27B w Rzeplinie 2015-01-02 15:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2014-10-09 15:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-10-09 15:16
IX ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 14 lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku Nr 27A i Nr 27B w Rzeplinie 2014-09-01 15:20
VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 14 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Nr 27A i Nr 27B w Rzeplinie 2014-04-04 13:18
Wykaz - KATALOG -
VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 15 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 27A i 27B w Rzeplinie 2013-12-19 12:05
VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 16 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 27A i 27 B w Rzeplinie 2013-09-13 17:16
Przetarg na dzierżawę działki nr 28/6 2013-09-13 17:09
Przetarg na dzierżawę pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie sklepiku 2013-09-11 11:11
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 18 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Nr 27A i Nr 27B w Rzeplinie - KATALOG -
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Dolice - KATALOG -
Przetarg na dzierżawę nieruchmości - KATALOG -
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - KATALOG -
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Dolice - KATALOG -
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 19 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Nr 27A i Nr 27B w Rzeplinie - KATALOG -
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 62/2 o obszarze 1,50 ha położonej w Sądowie - KATALOG -
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr B w budynku Nr 29 w Dobropolu Pyrzyckim - KATALOG -
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 21 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Nr 27A i Nr 27B w Rzeplinie - KATALOG -
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 206/30 o obszarze 0,0362 ha położonej w Rzeplinie - KATALOG -
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 21 lokali mieszkalnych w Rzeplinie - 25.01.2013 r. - KATALOG -
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 10 lokali mieszkalnych w Rzeplinie - 26.11.2012 r. - KATALOG -
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 12 lokali mieszkalnych w Rzeplinie - 19.11.2012 r. - KATALOG -
II przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości działka nr 1471 /część działki/ obręb Dolice - KATALOG -
II przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości działka nr 62/2 obręb Sądów - KATALOG -
II przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości działka nr 50/2 /część działki/ obręb Żalęcino - KATALOG -
II przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości działka nr 34/1 /część działki/ obręb Żalęcino - KATALOG -
II przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości działka nr 79 obręb Pomietów - KATALOG -
II przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości działka nr 1471 /część działki/ obręb Dolice o powierzchni 162 m2 - KATALOG -
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach przy ulicy Wiśniowej - KATALOG -
II Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki Nr 209/6 o obszarze 0,4893 ha położonej w Strzebielewie - KATALOG -
I Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki Nr 209/5 o obszarze 0,3004 ha położonej w Strzebielewie - KATALOG -
Przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dolice - działka nr 50/2 /część działki/ obręb Żalęcino o powierzchni 0,08 ha - KATALOG -
Przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dolice - działka nr 193 /część działki/ obręb Strzebielewo o powierzchni 0,69 ha - KATALOG -
Przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dolice - działka nr 62/2 obręb Sądów o powierzchni 1,50 ha - KATALOG -
Przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dolice - działka nr 32/1 obręb Krępcewo o powierzchni 0,59 ha - KATALOG -
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 1385/7 położonej w Dolicach - KATALOG -
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki Nr 209/6 - KATALOG -
Ustny przetarg ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 94/3 obręb Rzeplino - KATALOG -
Ustny przetarg ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 79 obręb Pomietów - KATALOG -
Ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 1471 - KATALOG -
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy 2012-06-29 12:50
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2012 - KATALOG -
O głoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach przy ul. Wiśniowej 2012-01-04 08:40
Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości położonej w m. Strzebielewo 2011-10-24 15:10
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - KATALOG -
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr C w budynku Nr 7 w Płoszkowie 2011-06-08 10:31
Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w Dolicach przy ul. Wiśniowej 2011-06-08 10:30
Ogłoszenie o III przetargu ustynym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 42/8 w Strzebielewie 2011-06-08 10:28
Ogłoszenie o III przetargu ustynym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 28/6 w Strzebielewie 2011-06-08 10:27
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 378 w Dolicach 2011-06-08 10:26
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek od nr 690/23 do 690/38 w Dolicach 2011-06-08 10:24
ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 42/8 położonej w Strzebielewie 2011-03-16 15:39
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 378 w Dolicach 2011-03-16 15:36
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki Nr 28/6 położonej w Strzebielewie 2011-03-16 15:26
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach przy ulicy Wiśniowej 2011-03-16 15:17
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym działki Nr 42/8 w Strzebielewie 2011-01-19 09:28
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym działki Nr 28/6 polożonej w Strzebielewie 2011-01-19 09:13
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 378 2011-01-19 09:29
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych przy ulicy Wiśniowej 2011-01-19 08:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-09-29 09:58
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 378 o obszarze 0,37 ha położonej w Dolicach. 2010-08-09 08:29
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/24 w działce Nr 690/45 o obszarze 1.835 m2 położonej w Dolicach. 2010-08-09 08:28
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach przy ulicy Wiśniowej. 2010-08-09 08:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2010-07-08 11:28
Informacja do przetargu na sprzedaż działek przy ul. Wiśniowej w Dolicach 2010-06-21 23:30
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach przy ulicy Wiśniowej. 2010-06-11 14:20
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 378 o obszarze 0,37 ha położonej w Dolicach. 2010-06-11 10:37
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 33 o obszarze 0,11 ha położonej w Skrzanach. 2010-06-11 10:34
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/24 w działce Nr 690/45 o obszarze 1.835 m2 położonej w Dolicach. 2010-06-11 10:10
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż działek przy ul. Wiśniowej w Dolicach 2010-02-23 12:33
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 209/6 położonej w Strzebielewie 2009-09-23 14:40
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 209/5 położonej w Strzebielewie 2009-09-23 14:40
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 1385/6 o obszarze 0,6957 ha położonej w Dolicach 2009-07-06 16:14
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach przy ulicy Wiśniowej 2009-07-06 16:13
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 17/100 części w zabudowanej działce Nr 315 o obszarze 3000m 2 w obrębie Pomietów 2009-07-06 16:11
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 17/100 części w zabudowanej działce Nr 315 w obrębie Pomietów 2009-06-01 11:41
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach przy ul. Wiśniowej 2009-05-05 15:04
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 1385/6 położonej w Dolicach 2009-05-05 15:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2009-02-24 11:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-02-24 11:05
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach przy ulicy Wiśniowej 2008-09-23 14:14
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach przy ul. Wiśniowej 2008-07-14 08:51
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 122/7 o obszarze 423 m2 położonej w Kolinie 2008-08-19 14:48
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 54/2 o obszarze 1428 m2 w udziale do 200/1000 częścipołożonej w Żalęcinie 2008-08-19 14:49
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 33 o obszarze 1100 m2 położonej w obrębie Skrzany 2008-07-03 08:52
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poddasza nieużytkowego/strychu o powierzchni 57,70 m kw. planowanego do adaptacji na lokal mieszkalny znajdującego się w budynku NR 46 w Krępcewie 2008-08-19 14:49
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 289/38 o obszarze 0,1155 ha 2008-05-29 12:48