herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" na realizację zadania publicznego - wydawanie żywności 2019-02-12 15:51
Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego pn. "Słoneczna Dolina" w 2019 roku 2019-01-04 15:59
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie placówki wsparcia dziennego pn.: "Słoneczna Dolina" w 2019 roku 2019-01-24 14:28
Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej - funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2019 r. 2018-12-21 12:48
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" na realizację zadania publicznego - wydawanie żywności 2018-12-14 15:17
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku 2019-01-22 10:22
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dolice 2018-12-28 16:48
Oferta KS "Piast" na realizację zadania publicznego - turniej piłki nożnej 2018-11-29 15:58
Oferta GLKS "UNIA" na realizację zadania publicznego - zakup sprzętu sportowego dla drużyny dziecięcej 2018-11-28 16:37
Konsultacje dotyczące projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dolice na lata 2018 - 2023" 2018-12-21 12:58
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" na realizację zadania publicznego - wydawanie żywności 2018-10-30 15:31
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 2018-11-16 10:37
Oferta PZW Szczecin na realizację zadania publicznego - budowa wiaty 2018-09-20 10:03
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy 2018-09-11 15:57
Oferta GLKS "UNIA" na realizację zadania publicznego - Dolicka Liga Darta 2018 2018-09-10 13:56
KONSULTACJE w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych na terenie Gminy Dolice oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dolice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Dolice. 2018-07-13 13:09
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg na zasadach i w trybie określonych Uchwałą Nr XXXIV/340/10 Rady Gminy Dolice 2018-06-08 15:27
Oferta GLKS "UNIA" na realizację zadania publicznego - reprezentacja Gminy w Darta 2018-06-07 13:57
Oferta Stowarzyszenia "Gryfersi" na realizację zadania publicznego - "KREMZEWO - Brama Czasu 2018" 2018-06-05 15:49
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego - turniej FIFA 2018-03-09 15:26
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" na realizację zadania publicznego - wydawanie żywności 2018-02-13 15:38
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy 2018-01-29 13:27
II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku 2018-01-12 12:15
Oferta Stowarzyszenia "BIALI" Sądów - utworzenie dziecięcej drużyny piłkarskiej 2017-12-13 13:57
Raport z konsultacji dotyczących nazw nowych ulic w Dolicach 2017-12-12 12:07
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2018 roku 2018-02-08 12:45
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 r. 2018-02-08 12:36
Konsultacje dotyczące nazw nowych ulic w Dolicach 2017-12-12 12:03
Oferta Stowarzyszenia "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" na realizację zadania publicznego - wydawanie żywności 2017-11-10 08:41
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - zajęcia w świetlicy 2017-10-11 13:43
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 2017-10-25 14:44
Oferta Klubu Sportowego "PIAST" na realizację zadania publicznego - drużyna juniorów 2017-09-14 13:56
Oferta Stowarzyszenia "GRYFERSI" na realizację zadania publicznego - "KREMZEWO - Brama Czasu 2017" 2017-06-06 15:12
Raport z realizacji "Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2017-05-29 09:30
Oferta Stowarzyszenia "Nie ma mocnych" na realizację zadania publicznego - Organizowanie zajęć sportowych w Rzeplinie 2017-03-09 13:55
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych - Prowadzenie świetlicy w Pomietowie 2017-01-25 17:37
Otwarty konkurs ofert na funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2017 r. 2017-02-10 09:22
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - turnieje piłkarskie 2016-11-17 15:03
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 2016-11-04 10:24
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - "Pogodna Jesień w Pomietowie" 2016-10-03 13:30
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w II połowie 2016 roku 2016-09-02 08:31
Oferta Klubu Sportowego "JEDNOŚĆ" na realizację zadania publicznego - "Integracja poprzez piłkę" 2016-06-14 14:00
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku 2016-05-25 15:14
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego - "KREMZEWO Brama Czasu 2016" 2016-05-24 15:10
Oferta GLKS "UNIA" na realizację zadania publicznego - I Międzynarodowy Festiwal Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dolice 2016-05-13 15:34
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" 2016-05-11 12:56
Konsultacje projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dolice 2016-06-01 14:39
Konsultacje projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dolice na lata 2016-2020" 2016-03-30 13:52
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych - Prowadzenie świetlicy w Pomietowie 2016-01-08 21:39
Oferta GLKS "Unia" na realizację zadania publicznego - "Sportowa zima Gminy Dolice" 2016-01-08 21:31
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 r. 2016-02-01 10:40
Konsultacje projektu "Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2015-2025" 2016-11-10 13:06
Oferta Stowarzyszenia "BIALI" Sądów - zakup sprzętu sportowego 2015-11-05 12:29
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - turnieje piłkarskie 2015-11-04 14:42
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 2015-11-25 11:40
Komunikat dot. ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dolice" - KATALOG -
Oferta GLKS "UNIA" na realizację zadania publicznego - prowadzenie drużyn młodzików 2015-09-16 14:41
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy 2015-09-16 14:38
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego - "Kremzewo-Brama Czasu 2015" 2015-05-30 22:00
Oferta Stowarzyszenia "Nie ma mocnych" na realizację zadania publicznego - happening 2015-05-29 08:52
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany "Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dolicach" 2015-06-08 14:09
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - festyn rodzinny - KATALOG -
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok" 2015-05-07 09:15
Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej Wójta Gminy za 2014r. 2015-04-21 12:23
Ogłoszenie Wójta Gminy o spisie wyborców 2015-04-16 12:33
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie konsultowania aktów prawa miejscowego 2015-04-14 08:13
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej 2015-04-14 08:10
Ogłoszenie 2015-02-12 09:57
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Dolice do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych - KATALOG -
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy - KATALOG -
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego - KATALOG -
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 r. - KATALOG -
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dolice do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych - KATALOG -
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - mobilny teatr - KATALOG -
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - prowadzenie świetlicy - KATALOG -
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - turnieje piłkarskie - KATALOG -
Oferta GLKS "Unia" na realizację zadania publicznego - KATALOG -
Oferta Klubu Sportowego "Jedność" na realizację zadania publicznego - KATALOG -
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w 2013 r. - KATALOG -
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy de minimis w 2013 roku - KATALOG -
Wykaz osób fizycznych i prawnych, które otrzymały zwrot podatku akcyzowego w 2013 roku - KATALOG -
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego - KATALOG -
Oferta GLKS "Unia" na realizację zadania publicznego - KATALOG -
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Sądowie - KATALOG -
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej w Pomietowie - KATALOG -
Oferta Stowarzyszenia "Nie ma mocnych" z Rzeplina na realizację zadania publicznego - KATALOG -
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2014 r. - KATALOG -
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych z Pomietowa na realizację zadania publicznego - KATALOG -
Oferta GLKS Unia Dolice na realizację zadania publicznego - KATALOG -
Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" - KATALOG -
Oferta GLKS Unia Dolice na realizację zadania publicznego - KATALOG -
Oferta GLKS Unia Dolice na realizację zadania publicznego - KATALOG -
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - KATALOG -
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy de minimis w 2012 r. - KATALOG -
Wykaz osób fizycznych i prawnych, które otrzymały zwrot podatku akcyzowego w 2012 r. - KATALOG -
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego - KATALOG -
Ogłoszenie - zmiana ustawy o ewidencji ludności 2013-06-03 12:13
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" - KATALOG -
Oferta Stowarzyszenia "Nie ma mocnych" z Rzeplina na realizację zadania publicznego - KATALOG -
Oferta Stowarzyszenia "Uwierzyć w siebie" na realizację zadania publicznego - KATALOG -
Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych z Pomietowa na realizację zadania publicznego - KATALOG -
WÓJT GMINY DOLICE informuje, że w Urzędzie Gminy Dolice został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy - KATALOG -
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice - KATALOG -
Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 - KATALOG -
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów - KATALOG -
Wykaz nieruchomości w Rzeplinie przeznaczonych do sprzedaży - KATALOG -
Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - KATALOG -
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - KATALOG -
Wykaz osób które otrzymały zwrot podatku akcyzowego za 2011rok - KATALOG -
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy de minimis w 2011 roku - KATALOG -
Wójt Gminy Dolice ogłasza konkurs - KATALOG -
Ogłoszenie wyników z zakresu kultury fizycznej i sportu 2013-05-28 13:24
Ogłoszenie wyników z zakresu kultury fizycznej i sportu II nabór 2012-08-01 15:07
Utrzymanie czystości i porządku - KATALOG -
Gminny Komisarz Spisowy Lider Gminny 2011-06-30 10:30
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej, któ rym udzielono ulg - KATALOG -
wykaz osób fizycznych i prawnych, które otrzymały zwrot podatku - KATALOG -
Powszechny Spis Rolny w 2010 - KATALOG -
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - KATALOG -