herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

                                                              REJESTR INSTYTUCJI KULTURY                                            KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY                                    

                                             dla których organizatorem jest Gmina Dolice

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dolice, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(Dz. U. z 2017 poz 862), na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury

(Dz. U. z 2012 poz. 189).

1. instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu,

2. dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.

Rejestr aktualny na dzień 26 października 2017r.

Nazwa rejestru: REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr prowadzi: Urząd Gminy Dolice

Sposób udostępniania:

1. Dane  zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2) wydanie odpisu z rejestru księgi rejestrowej,

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5. odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2016 poz. 1827, zm.: Dz. U. z 2017r. poz. 624, poz. 1273 i poz. 1529)   - wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sinica 14-11-2017 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Sinica 17-11-2017 09:48