herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXII/326/10 w sprawie wniosku mieszkańca Gminy Pani Marii Spancerskiej 2010-07-05 14:52
Uchwała Nr XXXII/325/10 w sprawie skargi do Starosty Powiatu od mieszkańca Gminy Dolice Pani Marii Spancerskiej dotyczącej działalności Wójta jako wynajmującego lokal będący własnością gminy Dolice 2010-07-05 14:50
Uchwała Nr XXXII/324/10 w sprawiezatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową Promyk w Rzeplinie. 2010-07-05 14:49
Uchwała Nr XXXII/323/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2010-07-05 14:47
Uchwała Nr XXXII/322/10 w sprawie przystąpienia Gminy Dolice do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna" 2010-07-05 14:33
Uchwała Nr XXXII/321/10 w sprawie opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne 2010-07-05 14:30
Uchwała Nr XXXII/320/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/100/97 Rady Gminy Dolice z dnia 25.04.1997 roku w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych 2010-07-05 14:29
Uchwała Nr XXXII/319/10 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/307/10 z dn.27.05.2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2010 rok. 2010-07-05 14:27
Uchwała Nr XXXII/318/10 w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Dolice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dolice mających charakter cywilno-prawny, odraczania i rozkładania na raty oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych 2010-07-05 14:23
Uchwała Nr XXXII/317/10 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/262/10 w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Dolice urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków przez osoby fizyczne 2010-07-05 14:17
Uchwała Nr XXXII/316/10 w sprawie emisji obligacji 2010-07-05 14:15
Uchwała Nr XXXII/315/10 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki QWodnej w Szczecinie 2010-07-05 14:14
Uchwała Nr XXXII/314/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dolice za okres I półrocza budżetowego 2010-07-05 14:13
Uchwała Nr XXXII/313/10 w sprawie zmiany wbudżecie gminy Dolice na rok 2010 2010-07-05 14:10