Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/24 w działce Nr 690/45 o obszarze 1.835 m2 położonej w Dolicach.


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Dolice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału 1/24 w działce Nr 690/45 o obszarze 1.835 m2 położonej w Dolicach.

Działka Nr 690/45 o obszarze 1.835 m2 zabudowana jest budynkiem garażowym oraz budynkiem gospodarczym, który posiada 12 boksów gospodarczych.

W ramach udziału 1/24 zostanie sprzedany boks gospodarczy Nr 9

o powierzchni użytkowej 17,78 m2.

Działka Nr 690/45 objęta księgą wieczystą Kw Nr 5708 w studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice posiada funkcję

„zabudowa mieszkaniowa”.

Rodzaj użytku:

B-RIVa - 1.835 m2

Obciążenia nieruchomości: brak.

Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości: 5.530,-zł

/słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych/.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.07.2010 r. /piątek/ o godzinie 1215

w sali Nr 7 Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej Nr 16.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 13.07.2010 r. w wysokości 553,-zł./słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy złote/.

Wadium należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko-Stargardzki

Bank Spółdzielczy Oddział Dolice lub w kasie Urzędu Gminy Dolice w godz. 730-1400.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym

w zawiadomieniu, organizator odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium

nie podlega zwrotowi.

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./.

Dolice; 10.06.2010 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 11.06.2010 r. do dnia 16.07.2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 11-06-2010 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2010 10:10