herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVII/260/09 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy 2010-01-07 11:50
Uchwała Nr XXVII/259/09 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Dolice 2010-01-07 11:49
Uchwała Nr XXVII/258/09 w sprawie wniosku mieszkańca Gminy Dolice skierowanego do Komisji Rewizyjnej Raddy Gminy 2010-01-07 11:45
Uchwała Nr XXVII/256/09 w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego 2010-01-07 11:43
Uchwała Nr XXVII/255/09 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2010-01-07 11:41
Uchwała Nr XXVII/254/09 w sprawie zamiany nieruchomości 2010-01-07 11:40
Uchwała Nr XXVII/253/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości 2010-01-07 11:39
Uchwała Nr XXVII/252/09 w sprawie określenia wysokości stawe opłat za zajęcie psa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną gróg 2010-01-07 11:38
Uchwała Nr XXVII/251/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krępcewo 2010-02-16 09:17
Uchwała Nr XXVII/250/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2010 2010-01-07 11:34
Uchwała Nr XXVII/249/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2010 2010-01-07 11:33
Uchwała Nr XXVII/257/09 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dolice do udzielenia poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2010 2010-01-05 12:18
Uchwała Nr XXVII/248/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dolice na rok 2010 2010-01-05 12:03
Uchwała Nr XXVII/247/09 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku. 2010-01-05 10:46
Uchwała Nr XXVII/246/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2009 2010-01-05 10:36