herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 1385/6 o obszarze 0,6957 ha położonej w Dolicach


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Dolice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki Nr 1385/6 o obszarze 0,6957 ha położonej w Dolicach.

Niezabudowana działka Nr 1385/6 o obszarze 0,6957 ha objęta księgą wieczystą

Kw Nr SZ2T/00010775/6 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice określa funkcję przedmiotowego terenu jako „nieczynne wyrobisko kruszyw”. Działka gruntu Nr 1385/6 posiada rodzaj użytku „N” - nieużytki, zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Wartość zbywanej nieruchomości: 50.000,-zł

/słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/.

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.08.2009 r. /piątek/ o godzinie 1200

w pokoju Nr 23 w Urzędzie Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej Nr 16.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce

do dnia 04.08.2009 r. w wysokości 5.000,-zł./słownie: pięć tysięcy złotych/.

Wadium należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko-Stargardzki

Bank Spółdzielczy Oddział Dolice lub w kasie Urzędu Gminy Dolice w godz. 730-1400.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym

w zawiadomieniu, organizator odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium

nie podlega zwrotowi.

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108/.

Dolice; dnia 02.07.2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 06-07-2009 16:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2009 16:14