herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 17/100 części w zabudowanej działce Nr 315 o obszarze 3000m 2 w obrębie Pomietów


O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Dolice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

udziału 17/100 części w zabudowanej działce Nr 315 o obszarze 3000m2

w obrębie Pomietów.

 

 

 

Udział 17/100 stanowi byłe mieszkanie /obecnie pustostan/ oraz budynek gospodarczy.

Mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni i sieni o łącznej powierzchni użytkowej 75 m2.

Ze względu na zły stan techniczny oraz nieodpowiedni standard nie spełnia warunków technicznych dla lokalu mieszkalnego.

Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 37 m2.

 

 

Wartość zbywanej nieruchomości: 5.000,-zł

/słownie: pięć tysięcy otych/.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07.08.2009 r. /piątek/ o godzinie 1215

w pokoju Nr 23 w Urzędzie Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej Nr 16.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce

do dnia 04.08.2009 r. w wysokości 500,-zł./słownie: pięćset złotych/.

Wadium należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział Dolice lub w kasie Urzędu Gminy Dolice w godz. 730-1400.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym

w zawiadomieniu, organizator odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium

nie podlega zwrotowi.

 

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108/.

 

 

Dolice; dnia 06.07.2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 06-07-2009 16:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Jowita Banasińska 06-07-2009 16:11