Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze


OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Dolice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dolice

 1. Stanowisko pracy:

Referent ds. budownictwa

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

 4. nieposzlakowana opinia;

 5. co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej;

 6. wykształcenie średnie budowlane lub wyższe o kierunku budowlanym

 7. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego;

 8. umiejętności obsługi komputera - pakiet Microsoft Office, System Informacji Prawnej LEX.

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego;

 2. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym i wykonywanie innych czynności związanych z zapisami tej ustawy;

 3. Nadzór nad inwestycjami i remontami;

 4. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o pozyskiwanie środków z funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych źródeł pozabudżetowych;

 5. Organizacja przetargów i realizacja zadań wynikających z ustawy

o zamówieniach publicznych.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie;

 2. list motywacyjny;

 3. kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego w dziale kadr gminy;

 4. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

 5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

 8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 9. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urząd Gminy w Dolicach ul.Ogrodowa 16,

73-115 Dolice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. budownictwa”
do dnia 22.06.2009 roku (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Wójt Gminy Dolice

mgr Wojciech Szczepański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 12-06-2009 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Szczepański 12-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-06-2009 10:27