herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach przy ul. Wiśniowej


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Dolice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach przy ulicy Wiśniowej.

1. działka Nr 1422 o obszarze 1792 m2 - cena wywoławcza: 53.800,-zł

2. działka Nr 1424 o obszarze 1661 m2 - cena wywoławcza: 49.800,-zł

3. działka Nr 1426 o obszarze 1531 m2 - cena wywoławcza: 45.900,-zł

4. działka Nr 1428 o obszarze 1401 m2 - cena wywoławcza: 42.000,-zł

5. działka Nr 1432 o obszarze 1378 m2 - cena wywoławcza: 41.300,-zł

6. działka Nr 1434 o obszarze 1391 m2 - cena wywoławcza: 41.700,-zł

7. działka Nr 1436 o obszarze 1405 m2 - cena wywoławcza: 42.100,-zł

8. działka Nr 1438 o obszarze 1419 m2 - cena wywoławcza: 42.600,-zł

9. działka Nr 1440 o obszarze 1432 m2 - cena wywoławcza: 43.000,-zł

10. działka Nr 1442 o obszarze 1433 m2 - cena wywoławcza: 43.000,-zł

11. działka Nr 1446 o obszarze 2057 m2 - cena wywoławcza: 61.700,-zł

Działki powyższe są uzbrojone we wszystkie media /energia, gaz, woda, kanalizacja/, przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.

Do wylicytowanych kwot zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.06.2009 r. /piątek/ o godzinie 1215

w sali Nr 7 Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej Nr 16.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce

do dnia 02.06.2009 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział Dolice lub w kasie Urzędu Gminy Dolice w godz. 730-1400.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi nabywców nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi strona kupująca.

Jeżeli nabywcy nie przystąpią bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu

i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży,

a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108/.

Dolice; 04.05.2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 05-05-2009 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Szczepański 05-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2009 15:04