herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIX/172/09 w sprawie wniosku mieszkańca Gminy Dolice Pani Marii Spancerskiej 2009-03-16 10:15
Uchwała Nr XIX/171/09 w sprawie wniosku mieszkańca Gminy Dolice Pani Marii Spancerskiej 2009-03-16 10:11
Uchwała Nr XIX/170/09 w sprawie wniosku mieszkańca Gminy Dolice Pani Marii Spancerskiej 2009-03-16 10:10
Uchwała Nr XIX/169/09 w sprawie postulatu organizowania zebrań wiejskich w sprawach ważnych dla wsi Dolice 2009-03-16 10:06
Uchwała Nr XIX/168/09 w sprawie Szkoły Podstawowej w Dobropolu 2009-03-16 10:05
Uchwała Nr XIX/167/09 w sprawie prośby mieszkańca Gminy Dolice Pani Marii Spancerskiej 2009-03-16 10:17
Uchwała Nr XIX/166/09 w sprawie skargi dot. działalności wójta z zakresu przyjmowania i załatwiania skarg na pracowników Urzędu Gminy 2009-03-13 13:12
Uchwała Nr XIX/165/09 w sprawie dot. Oświetlenia oraz chodników przy ul. Pyrzyckiej 2009-03-13 13:10
Uchwała Nr XIX/164/09 w sprawie wniosku obywatelskiego dotyczącego instalacji nadajnika komórkowego w Dolicach 2009-03-13 12:43
Uchwała Nr XIX/163/09 w sprawie aktywności radnych z Dolic w czasie odbywania sesji za ostatnie 2 lata 2009-03-13 12:38
Uchwała NrXIX/161/09 w sprawie zmiany miejsc i godzin przyjmowania obywateli w sprawach wniosków i skarg przez Radnych Gminy Dolice 2009-03-13 12:25
Uchwała Nr XIX/160/09 w sprawie ułatwienia przyjmowania wniosków i skarg przez radnych na dyżurach w formie ustnej 2009-03-13 11:32
Uchwała Nr XIX/159/09 w sprawie niezralizowania wniosku z dn. 31.01.2008 r. w sprawie rozliczenia Wójta z realizacji uchwały Nr VIII/42/03 z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie ustalenia statutów dla sołectw Gminy Dolice 2009-03-12 12:15
Uchwała Nr XIX/158/09 w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy 2009-03-13 11:10
Uchwała Nr XIX/157/09 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/42/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych 2009-03-12 12:03
Uchwała Nr XIX/156/09 w sprawie zastosowania uorzenia zaległości w czynszu za lokal mieszkalny w m. Krępcewo 2009-03-12 11:59
Uchwała Nr XIX/155/09 w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2009-03-12 11:57
Uchwała Nr XIX/154/09 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2009-03-12 11:56
Uchwała Nr XIX/153/09 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/07 z dn. 12.04.2007 w sprawie poboru podatków 2009-03-12 11:44
Uchwała Nr XIX/152/09 w sprawie uchylenia uchwały VII/38/07 z dn. 28.06.2007 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przejęcia nieodpłatnie na mienie Gminy Dolice majątku Skarbu Państwa 2009-03-12 11:40
Uchwała Nr XIX/151/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości 2009-03-12 11:21
Uchwała Nr XIX/150/09 w sprawie utworzenia w DPS w Dolicach obwodu do głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 2009-03-12 11:18
Uchwała Nr XIX/149/09 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dolice 2009-03-12 11:12
Uchwała Nr XIX/148/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2009 2009-03-12 11:11