herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Zawiadomienie Wójta Gminy Dolice w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. Rzeka Ina Odbudowa (modernizacja) jazu Żukowo


 

Dolice, dnia 12.01.2009 r.

RGK-702/1-1/09

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY DOLICE

w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. Rzeka Ina - Odbudowa (modernizacja) jazu Żukowo

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz z art. 61 § 4 k.p.a./ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm./ na wniosek Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 71-415 Szczecin

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:

Rzeka Ina - Odbudowa (modernizacja) jazu Żukowo

 

Stosownie do art. 71ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

 

podaje do publicznej wiadomości

informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o ww. wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z informacją o planowanym przedsięwzięciu.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. - strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie 21 dni od daty do podania publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia., w pok. Nr 25 w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Dolicach, ul. Ogrodowa 16.

 

`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 71-415 Szczecin

  2. Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński

  3. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard Szczeciński

  4. Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Czarnieckiego 16, 73-110 Stargard Szczeciński

  5. Spółdzielcza Agrofirma Witkowo, 73-102 Stargard Szczeciński

  6. Urząd Miasta I Gminy w Suchaniu, ul. Pomorska 72,73-132 Suchań

  7. Strony w prowadzonym postępowaniu (wg wykazu w aktach)

  8. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 19-01-2009 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Szczepański 19-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2009 08:23