herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XVII/140/08 w sprawie odczytania protokołu kontroli z zakresu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków 2009-01-13 14:23
Uchwała Nr XVII/139/08 w sprawie wniosku dot. zapobiegania nadużyciom 2009-01-13 14:21
Uchwała Nr XVII/137/08 w sprawie braku tablicy na budynku Urzędu Gminy o przyjmowaniu skarg i wniosków przez Wójta Gminy od obywateli 2009-01-12 15:03
Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie skargi na działalność Wójta 2009-01-12 15:02
Uchwała Nr XVII/135/08 w sprawie wniosku mieszkańca Gminy Dolice 2009-01-12 15:01
Uchwała Nr XVII/134/09 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieodpłatnego w drodze umowy darowizny rozbudowanego oświetlenia drogowego w ilości 4 punktów świetlnych wzdłuż drogi powiatowej nr 1775 Z z miejscowości Strzebielewo 2009-01-12 14:59
Uchwała Nr XVII/133/08 w sprawie przystąpienia Gminy Dolice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pyrzycka", wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER 2009-01-12 14:55
Uchwała Nr XVII/132/08 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości 2009-01-12 14:52
Uchwała Nr XVII/131/08 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2009-01-29 08:40
Uchwała Nr XVII/130/08 w sprawie zmian w Statucie Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach 2009-01-12 14:52
Uchwała Nr XVII/129/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/08 2009-01-12 14:51
Uchwała Nr XVII/128/08 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolice w roku 2009 2009-01-09 10:03
Uchwała Nr XVII/127/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009 2009-01-09 09:44