herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XVI\125\08 w sprawie rozliczenia Wójta Gminy Dolice z publicznych deklaracji 2008-11-26 11:50
Uchwała Nr XVI\124\08 w sprawie wniosku mieszkańca Gminy Dolice 2008-11-21 12:05
Uchwała Nr XVI\123\08 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2008-11-21 11:46
Uchwała Nr XVI\122\08 w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dolice 2008-11-21 11:43
Uchwała Nr XVI\121\08 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 2008-11-18 10:51
Uchwała Nr XVI\120\08 dotycząca: zmiany uchwały Nr XIII/96/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dolice, w obrębach geodezyjnych Brzezina, Płoszkowo, Rzeplino i Krępcewo 2008-11-18 10:55
Uchwała Nr XVI\119\08 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości 2008-11-18 10:50
Uchwała Nr XVI\118\08 w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2008-11-18 10:47
Uchwała Nr XVI\117\08 w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2008-11-18 10:46
Uchwała Nr XVI\115 w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2008-11-21 11:38
uchwała Nr XVI\114\08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2008-11-21 11:37
Uchwała Nr XVI\113\08 w sprawie określenia opłaty z tytułu posiadania psa 2008-11-21 11:00
Uchwała Nr XVI\112\08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2009 2008-11-21 10:58
Uchwała Nr XVI\111\08 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2008 2008-11-26 11:46