herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Uchwała Nr XL/380/18 w sprawie apelu Rady Gminy Dolice do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie umożliwienia dalszej dzierżawy części gruntów rolnych przez Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe ,,AGRO-WAR" Sp. z o.o.

Uchwała Nr XL/381/18 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2018-2028

Uchwała Nr XL/382/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na 2018 rok

Uchwała Nr XL/383/18  w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/15 Rady Gminy Dolice z dnia 31.03.2015 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomośći, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentowi wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XL/384/18 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dolice.

Uchwała Nr XL/385/18 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Dolice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycuia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dolice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała Nr XL/386/18 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Dolice.

Uchwała Nr XL/387/18 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województw oraz wyboru Wójta Gminy Dolice zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Królikowska 04-09-2018 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Karina Królikowska 04-09-2018 13:00