herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Nr 100 w Sądowie

Wójt Gminy Dolice ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej działki Nr 100 o obszarze 0,04 ha położonej w obrębie Sądów.

Działka Nr 100 o obszarze 0,04 ha zabudowana jest wolno stojącym, parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem użytkowym - była remiza strażacka. Budynek wyposażony jest tylko w instalację elektryczną.

Powierzchnia użytkowa budynku: 72,80 m2

Aktualnie budynek pozostaje nieużytkowany. Stan techniczny budynku określa się jako zły. Budynek kwalifikuje się do kapitalnego remontu lub do likwidacji.

Dla działki Nr 100 o obszarze 0,04 ha prowadzona jest księga wieczysta SZ2T/00023688/3. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice posiada przeznaczenie: „usługi”.

Opis użytku:  Bi  -  0,04 ha                                          

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości: 3.865,-zł /słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych/.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2018 r. /piątek/ o godzinie 10.00

w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej Nr 16.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 16.07.2018 r. w wysokości 386,50 zł /słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy/ i w tym dniu środki pieniężne muszą znajdować się na koncie. Wadium należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O. Dolice ul. Wiejska Nr 3 od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-14.00, w piątek w godz. 8.00-16.30 lub w kasie Urzędu Gminy Dolice w godz. 8.00- 11.00.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Wołoszkiewicz 08-06-2018 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Wołoszkiewicz 08-06-2018 11:50