herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 1385/3 w Dolicach

Wójt Gminy Dolice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki Nr 1385/3 o obszarze 0,0839 ha położonej w obrębie Dolice.

Niezabudowana działka Nr 1385/3 o obszarze 0,0839 ha, objęta księgą wieczystą Kw Nr SZ2T/00010775/6 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice posiada przeznaczenie: „zabudowa mieszkaniowa, strefa alimentacji /zasilania/ wód podziemnych”.

Opis użytku: N -  0,0839 ha

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości: 24.500,-zł /słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych/. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VATw wysokości 23%.

 Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2018 r. /piątek/ o godzinie 11.30

w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej Nr 16. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 16.07.2018 r. w wysokości 2.450,-zł /słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych/ i w tym dniu środki pieniężne muszą znajdować się na koncie. Wadium należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O. Dolice ul. Wiejska Nr 3 od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-14.00, w piątek w godz. 8.00-16.30 lub w kasie Urzędu Gminy Dolice w godz. 8.00- 11.00.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Opłaty notarialne i sądowe ponosi strona kupująca.

Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłaconewadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Wołoszkiewicz 08-06-2018 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2018 11:38