herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach

Wójt Gminy Dolice ogłasza  II  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach.

 

1. działka Nr 210/6 o obszarze 1529 m2 - cena wywoławcza: 39.900,-zł

2. działka Nr 210/7 o obszarze 1692 m2 - cena wywoławcza: 44.500,-zł

3. działka Nr 210/8 o obszarze 1767 m2 - cena wywoławcza: 46.000,-zł

 

Dla powyższych działek prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr SZ2T/00033613/0.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice działki przedstawiają funkcję: „grunty orne”.

Opis użytku: grunty orne.

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości: brak.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2018 r. /piątek/ o godzinie 11.00

w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej Nr 16.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 16.07.2018 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej i w tym dniu środki pieniężne muszą znajdować się na koncie. Wadium należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O. Dolice ul. Wiejska Nr 3 od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-14.00, w piątek w godz. 8.00-16.30 lub w kasie Urzędu Gminy Dolice w godz. 8.00- 11.00.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi nabywców nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Opłaty notarialne i sądowe ponosi strona kupująca.

Jeżeli nabywcy nie przystąpią bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Wołoszkiewicz 07-06-2018 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 07-06-2018 14:05