herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

UCHWAŁY 08.05.2018 r.

Uchwała Nr XXXVII/350/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Dolice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXXVII/351/18 w sprawie podziału Gminy Dolice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych Komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXXVII/352/18 w sprawie wydania opini o utworzeniu okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego.

Uchwała Nr XXXVII/353/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2018     

załącznik nr 3 do Uchwały XXXVII/353/18

Uchwała Nr XXXVII/354/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći przesyłu - ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomośći stanowiącej własność gminy Dolice

(dz. 263/51 obr. Krępcewo)

Uchwała Nr XXXVII/355/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dolice Nr XXXI/192/05 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie zasad udzielania zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych...

Uchwała Nr XXXVII/356/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Uchwała Nr XXXVII/357/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemoocy w Rodzinie na rok 2018

Uchwała Nr XXXVII/358/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/308/17 Rady Gminy Dolice z dnia 14.12.2017 r. zmienioną uchwałą Nr XXXV/325/2018 Rady Gminy Dolice z dnia 22.02.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz preliminarz wydatków na rok 2018.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Królikowska 16-05-2018 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Karina Królikowska 07-09-2018 14:17