herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wójt Gminy Dolice 2018-05-28 12:55
Z-ca Wójta Gminy 2018-05-02 13:13
Skarbnik Gminy 2018-05-02 13:14
Sekretarz Gminy 2018-05-02 13:17
Przewodniczący Rady Gminy Dolice 2018-05-28 13:01
Radni Rady Gminy 2018-05-02 15:00
Dyrektorzy Szkół 2018-05-02 13:21
Kierownicy jednostek i osoby upoważnione do wydawania decyzji 2018-08-22 16:54