Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Dolicach przeznaczonych pod budowę garaży.

                                                                                                       O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Dolice ogłasza   I   przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek położonych w Dolicach przeznaczonych pod budowę garaży.

 

Przedmiotem przetargu są niezabudowane działki:

-  działka Nr  690/26 o obszarze 0,0028 ha

-  działka Nr  690/27 o obszarze 0,0028 ha

-  działka Nr  690/28 o obszarze 0,0028 ha

-  działka Nr  690/29 o obszarze 0,0028 ha

Dla powyższych działek prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr SZ2T/00010776/3.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice działki przedstawiają funkcję: „zabudowa mieszkaniowa”.

Rodzaj użytku: Bp - RIVa - 0,0028 ha

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości: brak.

 

Cena wywoławcza każdej zbywanej nieruchomości:       1.600,-zł

/słownie: jeden tysiąc sześćset złotych/.

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2018 r. /piątek/ o godzinie 1000

w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej Nr 16.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 23.04.2018 r. w wysokości 160,-zł./słownie: sto sześćdziesiąt złotych/ i w tym dniu środki pieniężne muszą znajdować się na koncie.

Wadium należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko-Stargardzki

Bank Spółdzielczy O. Dolice ul. Wiejska Nr 3 od poniedziałku do czwartku w godz. 730-1400, w piątek w godz. 800-1630 lub w kasie Urzędu Gminy Dolice w godz. 800- 1100.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym

w zawiadomieniu, organizator odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium

nie podlega zwrotowi.

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/.

 

Dolice; 26.03.2018 r.

 

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 27.03.2018 r. do dnia 27.04.2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sinica 27-03-2018 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Sinica 28-03-2018 10:34