herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Sesja Rady Gminy z dnia 22.02.2018 r.

Uchwała Nr XXXV/322/18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2018-2028

Załączniki do uchwały NR Nr XXXV/322/18

Uchwała Nr XXXV/323/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2018.

Uchwała Nr XXXV/324/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn.,,Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dolice ul. Pyrzycka w ciągu DW 122".

Uchwała Nr XXXV/325/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/308/17 Rady Gminy Dolice z dn. 14.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozw. Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz preliminarz wydatków na rok 2018.

Uchwała Nr XXXV/326/18 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolice.

Uchwała Nr XXXV/327/18 w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonującego na terenie Gminy Dolice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowośći ich pobrania i wykorzystywania.

Uchwała Nr XXXV/328/18 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dolice

Uchwała Nr XXXV/329/18 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i mo0dernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy DOlice na lata 2018-2021.

Uchwała Nr XXXV/330/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy DOlice za okres od 01.01.2017 r. 31.12.2017 r.

Uchwała Nr XXXV/331/18 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (budynek gosp.)

Uchwała Nr XXXV/332/18 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (dz. nr 1279/3 obręb Dolice)

Uchwała Nr XXXV/333/18 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (dz. nr 1281 obręb Dolice)

Uchwała Nr XXXV/334/18 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (dz. nr 207 obręb Rzeplino)

Uchwała Nr XXXV/335/18 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (dz. nr 1294/1 obręb Dolice)

Uchwała Nr XXXV/336/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr. 42/7 obręb Strzebielewo)

Uchwała Nr XXXV/337/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr. 42/8 obręb Strzebielewo)

Uchwała Nr XXXV/338/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr. 206/29 obręb Rzeplino)

Uchwała Nr XXXV/339/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomośći  (dz. nr 1156 obręb Dolice)

Uchwała Nr XXXV/340/18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  nabycie własności nieruchomośći (dz. nr 6/2 i 6/3 obręb Ziemomyśl A )

Uchwała Nr XXXV/341/18 w sprawie akceptacji kierunków działania wójta zmierzających do wydzielenia z działek stanowiących drogi obszarów pod modernizację linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie.

Uchwała Nr XXXV/342/18 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę całości infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę i system odprowadzania ścieków, w tym nieruchomośći

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sinica 06-03-2018 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Sinica 15-03-2018 13:41