herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Nr 100 w obrębie Sądów

Wójt Gminy Dolice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Nr 100 o obszarze 0,04 ha położonej w obrębie Sądów.

Działka Nr 100 o obszarze 0,04 ha zabudowana jest wolno stojącym, parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem użytkowym - była remiza strażacka.

Budynek wyposażony jest tylko w instalację elektryczną.

Powierzchnia użytkowa budynku: 72,80 m.kw.

Aktualnie budynek pozostaje nieużytkowany. Stan techniczny budynku określa się jako zły. Budynek kwalifikuje się do kapitalnego remontu lub do likwidacji.

Dla działki Nr 100 o obszarze 0,04 ha prowadzona jest księga wieczysta SZ2T/00023688/3.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice posiada przeznaczenie: „usługi”.                                                                  

Opis użytku: Bi - 0,04 ha.

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości:  7.730,-zł /słownie: siedem tysięcy siedemset trzydzieści złotych/.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2018 r. /piątek/ o godzinie 10.30 w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej Nr 16.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 08.01.2018 r. w wysokości 773,00 zł /słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy złote/ i w tym dniu środki pieniężne muszą znajdować się na koncie.

Wadium należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O. Dolice ul. Wiejska Nr 3 od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-14.30, w piątek w godz. 8.00-16.00 lub w kasie Urzędu Gminy Dolice w godz. 8.00 - 11.00.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Wołoszkiewicz 11-12-2017 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Wołoszkiewicz 11-12-2017 15:30