herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 160/3 w obrębie Dobropole

    Wójt Gminy Dolice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 160/3 o obszarze 0,12 ha położonej w obrębie Dobropole.

    Niezabudowana działka Nr 160/3 o obszarze 0,12 ha objęta księgą wieczystą Kw Nr SZ2T/00008466/0 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice posiada przeznaczenie: „ogrody, sady”.

Rodzaj użytku:

RIVa - 0,12 ha

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości: 24.500,-zł /słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych/.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2018 r. /piątek/ o godzinie 10.00 w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej Nr 16.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 08.01.2018 r. w wysokości 2.450,-zł /słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych/ i w tym dniu środki pieniężne muszą znajdować się na koncie.

Wadium należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy O. Dolice ul. Wiejska Nr 3 od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-14.00, w piątek w godz. 8.00-16.30 lub w kasie Urzędu Gminy Dolice w godz. 8.00- 11.00.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Wołoszkiewicz 11-12-2017 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Wołoszkiewicz 11-12-2017 15:30