herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wójt Gminy 2017-05-23 11:31
Z-ca Wójta Gminy 2017-05-11 11:57
Skarbnik Gminy 2017-05-11 12:23
Sekretarz Gminy 2017-05-11 12:28
Przewodniczący Rady Gminy 2017-05-23 11:33
Radni Rady Gminy 2017-05-10 08:53
Dyrektorzy Szkół 2017-05-11 12:26
Kierownicy jednostek i osoby upoważnione do wydawania decyzji 2017-05-11 12:22