herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Wymagane dokumenty

Każdy polski obywatel, który opuszcza swoje miejsce pobytu stałego musi wymeldować się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały. Podobnie jest w przypadku wyprowadzki z miejsca pobytu czasowego - jeżeli osoba wyprowadzi się przed upływem zadeklarowanego terminu pobytu, musi ten fakt zgłosić w urzędzie.

Zgłoszenia wymeldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenia będziesz dokonywał osobiście zabierz ze sobą:

  • wypełniony formularz wymeldowania z pobytu stałego/ formularz wymeldowania z pobytu czasowego - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go w miejscu załatwiania sprawy (adresy znajdziesz poniżej),
  • dowód osobisty albo paszport.

Jeżeli Twojego zgłoszenia dokona pełnomocnik, powinien zabrać ze sobą:

  • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
  • dowód osobisty albo paszport;

Pamiętaj dokonując zameldowania w nowym miejscu zamieszkania, automatycznie dokonasz wymeldowania.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (na przykład osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (na przykład osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Miejsce złożenia dokumentów

Ewidencja Ludności

ul. Ogrodowa 18, 73-115 Dolice parter pok. nr 5

Zgłoszenie wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie wynosi 17 zł. (takie zaświadczenie dostaniesz na wniosek).

Pełnomocnictwo do wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie podlega opłacie skarbowej - 17 zł.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój rodzic, dziecko, mąż, żona, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuk, nie musisz za to płacić.

Opłaty możesz wnieść:

  • na konto Urzędu Gminy w Dolicach 36938710262600035820000010
  • gotówką w kasie Urzędu Gminy w Dolicach

Termin i sposób załatwienia

Wymeldowanie następuje bezpośrednio po złożeniu formularza.

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie wymeldowania, zgłoś to w czasie składania wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. Poz. 722 ze zm.)   

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sinica 07-04-2017 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Sinica 07-04-2017 15:03