herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Wymagane dokumenty

Wpis do rejestru wyborców daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów).

Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

Możesz wpisać się do rejestru wyborców w Dolicach, jeżeli:

  • mieszkasz na stałe w gminie Dolice, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały;
  • przebywasz na stałe w gminie Dolice, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny);
  •  mieszkasz na stałe w gminie Dolice, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały;
  • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w gminie Dolice.

Pamiętaj, że możesz być wpisany tylko do jednego rejestru - dlatego od razu wykreślimy Cię z tego, w którym byłeś do tej pory.

Aby wpisać się do rejestru wyborców przygotuj:

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców uzyskasz wtedy, kiedy wykażesz, że mieszkasz na stałe pod określonym adresem w gminie Dolice. W tym celu możemy Cię poprosić o pokazanie dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz oraz innych dokumentów potwierdzających Twoje związki z gminą Dolice np. umowa o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenia z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek musisz złożyć w urzędzie gminy, w której mieszkasz. W Dolicach w:

Wydziale Ewidencji Ludności,

ul. Ogrodowa 18, 73-115 Dolice parter-pok.nr 5

Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie lub przez internet - jeśli masz profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Opłaty

Wpis do rejestru jest bezpłatny.

Termin i sposób załatwienia

Decyzja zostanie wydana w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Możesz odebrać ją osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112  ze zm.)
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941)

Tryb odwoławczy

Jeżeli odmówimy wpisania do rejestru wyborców - możesz złożyć skargę do sądu rejonowego za naszym pośrednictwem. Masz na to 3 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sinica 07-04-2017 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-04-2017 14:15