herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
II pisemny przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR - KATALOG -
Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki star 244 - KATALOG -
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: "Wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dolice? - KATALOG -
pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Star 244 2011-09-16 12:37
Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż konnego karawanu pogrzebowego 2011-09-16 11:40
II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie sklepiku szkolnego w budynku Gimnazjum w Dolicach, ul. Ogrodowa 46 na okres od dnia 10.12.2010 r. do dnia 09.12.2013 roku. 2010-11-05 14:02
Zaproszenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy i rozbudowy budynku OSP w m. Warszyn 2010-11-08 14:56
Zproszenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remizy OSP w Kolinie 2010-11-08 14:57
Przetarg na dzierżawę pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie sklepiku szkolnego w budynku gimnazjum w Dolicach 2010-09-20 14:38
Przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia w budynku Gimnazjum w Dolicach 2010-09-20 14:37
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku ul. Dworcowa - ul. Wiśniowa w miejscowości Dolice - KATALOG -
Rozbudowa sieci wodociągowej między miejscowościami Kolin Kolonia - Morzyca - KATALOG -
Remont świetlicy w Pomietowie - KATALOG -
Remont biblioteki w Kolinie - KATALOG -
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Dolicach - KATALOG -
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.Etap I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Żalęcino-Moskorzyn, Etap II Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m.Przewłoki-Strzebielewo, Etap III Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Sądów-Dobropole Pyrzyckie oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Żalęcino, Przewłoki, Sądów - Nadzór inwestorski - KATALOG -
Wymiana okien drewnianych i parapetów drewnianych wewnętrznych oraz drzwi wejściowych drewnianych na okna, parapety wewnętrzne i drzwi wejściowe PCV oraz wykonanie opierzenia z blachy ocynkowanej parapetów zewnętrznych w budynku mieszkalnym nr 1A w miejscowości Sądówko, gmina Dolice - KATALOG -
Dostawa i montaż 3 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Dolice - KATALOG -
Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachę trapezową powlekaną na 1/3 części budynku mieszkalnego w miejscowości Lipka nr 4 - KATALOG -
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Dolice w okresie od 01 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2011 r. 2009-07-06 15:17
Zaproszenie na złożenie propozycji cenowej na zadnie pn. Etap II i I Kanalizacja tłoczna Rzeplino - Trzebień - Dolice oraz grawitacyjna w m. Trzebień - nadzór inwestorski - KATALOG -
Dostawa i montaż urządzeń systemu monitoringu wizyjnego CCTV w miejscowości Dolice - KATALOG -
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Dolicach - KATALOG -
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany wydanych decyzji dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Dolice 2009-01-22 11:20
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: Sporządzenie dokumentacji budowlanej dotyczącej rozbudowy i modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach ul. Pyrzycka 1 2009-02-02 15:07
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: Wymiana okien drewnianych i parapetów drewnianych wewnętrznych oraz drzwi wejściowych drewnianych na okna, parapety i drzwi wejściowe PCV w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morzyca 2009-01-19 09:44
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:Sporządzenie dokumentacji budowlanej dotyczącej rozbudowy remizy OSP w Dolicach ul. Wiejska 39 2009-02-02 15:21
Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż samochodu ciężarowego stanowiącego własność Gminy Dolice - VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 2008-12-12 08:51
Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż samochodu ciężarowego stanowiącego własność Gminy Dolice - AUTOBUS 2008-12-12 08:52
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Paczki żywnościowe dla dzieci" 2008-12-05 15:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu 2008-12-02 15:11
Wymiana okien i parapetów wewnętrznych na okna PCV w Świetlicy Wiejskiej w Morzycy 2008-12-03 12:43
Wykonanie usług kominiarskich na budynkach stanowiących własność Gminy Dolice 2008-12-03 12:39
Remont drogi w m. Rzeplino 2008-09-03 12:42
Wymiana istniejących okien drewnianych zespolonych na okna PCV i drzwi drewnianych na drzwi z profili aluminiowych w Szkole Podstawowej w Rzeplinie 2008-07-31 16:19
Wymiana istniejących okien drewnianych zespolonych na okna PCV i parapetów zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Sądowie 2008-07-31 16:05
Wymiana istniejących okien drewnianych skrzynkowych na okna PCV w Szkole Podstawowej w Żalęcinie 2008-07-31 16:01