Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

178/17 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

179/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dolicach

180/2017 z dnia 03.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek w Urzędzie Gminy w Dolicach i trybu jej działania

181/17 z dnia 09.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego: "Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2017 roku"

182/2017 z dnia 11.01.2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego w przeliczeniu na ilość miejsc w mieszkaniu chronionym w miejscowości Szemielino 2a Gmina Dolice

183/2017 z dnia 11.01.2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników do pobierania zaliczek ZMIENIONE (Zarz. Nr 212/2017, Zarz. Nr 226/2017, Zarz. Nr 227/2017, Zarz. Nr 257/17)

184/17 z dnia 18.01.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Dolicach

185/17 z dn. 18.01.2017 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2017 r.

Załączniki nr 1-2 do zarz. nr 185/17   Załączniki nr 3-8 do zarz. nr 185/17

186/17 z dnia 18.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych Zespołu Szkół w Dolicach

187/17 z dnia 27.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Dolicach.

188/17 z dnia 27.01.2017 r. w sprawie terminu przeprowadzenia kontroli zarządczej za 2016 rok

189/17 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

190/17 z dn. 01.02.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia zadań w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin

191/17 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w  2017 roku UCHYLONE

192/17 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia zadań w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin

193/17 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

195/17 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego budżetu gminy w 2017 r.

196/17 z dnia 15.02.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

197/17 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

198/17 z dnia 03.03.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika do podpisywania umowy wstępnej

199/17 z dnia 03.03.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika do podpisywania dokumentów

200/2017 z dnia 07.03.2017 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania w przypadkach określonych w ustawie o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

201/17 z dnia 07.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dolicach

202/17 z dnia 07.03.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2015 Wójta Gminy Dolice z dnia 07.09.2015 r.

203/17 z dnia 23.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy W Dolicach

204/17 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2017 roku (UCHYLONE)

205/17 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy Uchwały RG Nr XXV/211/17 r. z dnia 28.03.2017 r.

206/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

207/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy

załączniki 1-4 do zarządzenia 207/17

208/17 z dnia 12.04.2017 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania spraw bieżących Urzędu

209/17 z dnia 12.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

210/17 z dnia 12.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy

210/A/17 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy Uchwały RG Nr XXVI/224/17 r. z dnia 25.04.2017 r.

211/17 z dn. 26.04.2017 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

212/2017 z dnia 04.05.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 183/2017 Wójta Gminy Dolice z dnia 11.01.2017 r.

213/17 z dnia 10.05.2017 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

214/2017 z dnia 12.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

215/17 z dnia 29.05.2017 r. w sprawie zmian budzetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

216/17 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych w jednostkach budżetowych Urzędu Gminy

217/17 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości

218/17 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy Uchwały RG NR XXVII/236/17 z dnia 13.06.2017r.

219/17 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

Załączniki 1-9

220/2017 z dnia 21.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

221/17 z dnia 24.07.2017 r. w sprawie przeprowadzenia służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Dolice

222/17 z dnia 27.07.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy Uchwały RG Nr XXIX/252/17 r. z dnia 27.07.2017 r.

223/17 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie zmian budzetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

Zał. nr 1  Zał. nr 2   Zał. nr 3  Zał. nr 4  Zał. nr 5  Zał. nr 6  Zał. nr 7  Zał. nr 8

224/17 z dnia 02.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

224A/2017 z dnia 08.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dolicach

225/17 z dnia 21.08.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budzetu gminy UCHYLONE

Załączniki 1-9

226/2017 z dnia 21.08.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 183/2017 Wójta Gminy Dolice z dnia 11 stycznia 2017 roku

227/2017 z dnia 25.08.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 183/2017 Wójta Gminy Dolice z nia 11 stycznia 2017 roku

228/17 z dnia 25.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej wyposażenia stołówki szkolnej znajdującej się w Zespole Szkół w Dolicach przy ul. Ogrodowej 46

229/17 z dnia 31.08.2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Dolice z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budzetu gminy.

230/17 z dnia 31.08.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

załączniki do zarządzenia nr 230/17

231/17 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dolicach

232/17 z dnia 05.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej wyposażenia będacych w użytkowaniu Sołectwa Płoszkowo

233/17 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy i ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

załączniki do zarządzenia nr 233/17

234/2017 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dolicach

235/17 z dnia 21.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy.

236/17 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy.

237/17 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dolicach

238/17 z dnia 10.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

239/17 z dnia 24.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej wyposażenia będących w użytkowaniu Sołectwa Szemielino

240/17 z dnia 24.10.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budzetu gminy Uchwały RG NR XXXI/271/17 r. z dnia 24.10.2017 r.

załączniki do zarządzenia 240/17

242/17 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Dolice oraz na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy.

Załącznik do Zarządzenia nr 242/17

243/17 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy + zał.

244/17 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy.

załączniki do zarządzenia nr 244/17

245/17 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Dolice

246/17 z dnia 11 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

Zał. Nr 1-3 do Zarz. Nr 246/17      Zał. nr 4-9 do Zarz. Nr 246/17

247/17 z dnia 16.11.2017 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielanych przez Gminę Dolice.

250/17 z dnia 20.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazw dla nowych ulic w miejscowości Dolice

251/17 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu natury srodków trwałych oraz pozostałych środków trwałych. ZMIENIONE (Zarz. Nr 253/17, Zarz. Nr 255/17)

252/17 z dnia 22.11.2017 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Dolice

253/17 z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr  251/17 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu natury srodków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.

255/17 z dnia 07.12.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 251/17 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.

256/17 z dnia 08.12.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2017 roku ZMIENIONE (Zarz. Nr 268/18).

257/17 z dnia 08.12.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 183/17 Wójta Gminy Dolice z dnia 11.01.2017 r.

258/17 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy.

zał. do zarządzenia 258/17

259/17 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie wytycznych dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie opłat za lokale i obiekty będące własnością Gminy Dolice udostępniane na podstawie umów prawa cywilnego.

260/17 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

261/17 z dnia 27.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego: "Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2018 roku"

262/17 z dnia 27.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego: "Utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2018 roku"

236A/17 z dnia 27.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Dolice

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sinica 02-01-2017 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Królikowska 04-09-2018 13:32